Drukuj rozdział
22
Foursomes (znany także jako „uderzanie naprzemienne”)
Cel reguły: Reguła 22 omawia format foursomes (rozgrywany zarówno w match play jak i w stroke play), w którym dwóch partnerów bierze udział w zawodach jako strona, naprzemiennie wykonując uderzenia jedną piłką. Reguły dla tego formatu gry są zasadniczo takie same jak dla gry pojedynczej. Wyjątkiem jest wymaganie, aby partnerzy naprzemiennie rozpoczynali dołek z tee i naprzemiennie wykonywali uderzenia podczas rozgrywania dołka.
22
Foursomes (znany także jako „uderzanie naprzemienne”)
22.1

Ogólnie o foursomes

Foursomes (znany także jako uderzanie naprzemienne) jest formatem drużynowym (match play lub stroke play), w którym dwóch partnerów bierze udział w zawodach jako strona, uderzając naprzemiennie jedną piłkę na każdym dołku. W tym formacie gry obowiązują wszystkie reguły 1-20, (w którym strona grająca jedną piłką będzie traktowana tak samo jak pojedynczy gracz), zmodyfikowane przez te poniższe reguły. Odmianą tego formatu w match play jest threesome, gdy jeden gracz gra przeciwko stronie złożonej z dwóch partnerów grających naprzemiennie zgodnie z poniższymi regułami. 
22.2

Każdy partner może występować jako strona

Ponieważ obaj partnerzy, grając jedną piłką, biorą udział w zawodach jako strona:
  • każdy partner może wykonać dozwolone działanie dla strony przed uderzeniem, takie jak zaznaczenie położenia piłki i podniesienie jej, odłożenie, dropowanie i kładzenie piłki, bez względu na to, który partner ma grać w tym momencie dla strony,
  • partner i jego caddie mogą pomóc drugiemu partnerowi w dowolny sposób, w jaki może pomóc caddie drugiego partnera (np. udzielanie i proszenie o poradę i podjęcie innych działań dozwolonych przez regułę 10), ale nie mogą udzielić pomocy, której caddie partnera nie może udzielić zgodnie z regułami.
  • Wszelkie podjęte działania lub naruszenie reguł przez któregokolwiek z partnerów lub caddiego dotyczą strony.
W stroke play, tylko jeden z partnerów może poświadczyć na karcie wyników wyniki strony na dołkach (zob. reguła 3.3b).
22.3

Strona musi naprzemiennie wykonywać uderzenia

Na każdym dołku partnerzy muszą wykonywać naprzemiennie uderzenia dla strony:
  • na każdym kolejnym dołku partnerzy muszą wykonywać pierwsze uderzenie z obszaru tee w naprzemiennej kolejności, 
  • po wykonaniu przez stronę pierwszego uderzenia na dołku z obszaru tee, partnerzy muszą uderzać naprzemiennie przez resztę dołka,
  • jeżeli uderzenie jest anulowane, powtórzone lub z innego powodu nie będzie liczone zgodnie z regułą (z wyjątkiem, gdy uderzenie wykonano w niewłaściwej kolejności łamiąc tę regułę), ten sam partner, który wykonał uderzenie musi wykonać następne uderzenie dla strony,
  • jeżeli strona zdecyduje się grać piłkę prowizoryczną, to musi być ona zagrana przez partnera, który powinien wykonać następne uderzenie strony.
Jakiekolwiek uderzenia karne dla strony nie mają wpływu na kolejność gry partnerów. Kara za wykonanie uderzenia w niewłaściwej kolejności łamiące regułę 22.3: kara główna. W stroke play, strona musi naprawić błąd:
  • właściwy partner musi wykonać uderzenie z miejsca, w którym strona wykonała pierwsze uderzenie w niewłaściwej kolejności (zob. reguła 14.6),
  • uderzenie wykonane w niewłaściwej kolejności i wszystkie następne uderzenia przed naprawieniem błędu (w tym uderzenia wykonane i karne) nie są liczone,
  • jeżeli strona nie naprawi błędu przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek lub na ostatnim dołku rundy przed oddaniem karty wyników, to strona jest zdyskwalifikowana.
22.4

Początek rundy

22.4a

Partner startujący jako pierwszy

Strona może wybrać, który z partnerów rozpocznie rundę z pierwszego obszaru tee, chyba że Regulamin zawodów określa, który z partnerów musi grać pierwszy. Rozpoczęcie rundy przez stronę następuje wtedy, gdy jeden z partnerów wykona uderzenie rozpoczynające pierwszy dołek strony.
22.4b

Czas i miejsce startu

Reguła 5.3a jest stosowana inaczej dla każdego partnera w zależności od tego, kto pierwszy zagra dla strony: partner, który ma grać jako pierwszy musi być gotowy do gry o czasie i w miejscu startu, i musi wystartować o czasie (a nie wcześniej). partner, który ma grać jako drugi musi być obecny o czasie lub w miejscu startu bądź na dołku w pobliżu miejsca, w którym może wylądować piłka zagrana z obszaru tee. Jeżeli jeden z partnerów nie jest obecny zgodnie z powyższymi wymaganiami, strona narusza regułę 5.3a.
22.5

Partnerzy mogą dzielić się kijami

Reguła 4.1b(2) jest zmodyfikowana w taki sposób, że pozwala partnerom na dzielenie się kijami, tak długo, póki ich łączna liczba nie przekracza 14.
22.6

Ograniczenie dla gracza stojącego za partnerem podczas wykonywania uderzenia

Oprócz ograniczeń zawartych w regule 10.2b(4), graczowi nie wolno stać na lub w pobliżu przedłużenia linii gry za piłką, w czasie gdy jego partner wykonuje uderzenie, w celu uzyskania informacji, które mogą być wykorzystane do następnego uderzenia strony. Kara za naruszenie reguły 22.6: kara główna.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej