Wróć
14

Procedury dla piłki: zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie; odkładanie na miejsce; dropowanie w obszarze uwolnienia; granie z niewłaściwego miejsca

Przejdź do rozdziału
Oficjalne reguły
Wyjaśnienia
Drukuj rozdział
14
Procedury dla piłki: zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie; odkładanie na miejsce; dropowanie w obszarze uwolnienia; granie z niewłaściwego miejsca
Cel reguły: Reguła 14 omawia, kiedy i jak gracz może zaznaczyć miejsce położenia piłki, podnieść ją i oczyścić, a także jak wprowadzić piłkę z powrotem do gry tak, żeby była grana z prawidłowego miejsca.
 • Ta sama piłka musi być umieszczona na oryginalnym miejscu podczas odkładania po podniesieniu lub po przemieszczeniu.
 • Po skorzystaniu z uwolnienia bez kary lub z karą, w określonym obszarze uwolnienia może być dropowana piłka zastąpiona lub piłka oryginalna.
Błąd podczas stosowania tej reguły może być naprawiony bez kary zanim piłka zostanie zagrana, ale gracz otrzyma karę, jeżeli zagra swoją piłkę z niewłaściwego miejsca.
14
Procedury dla piłki: zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie; odkładanie na miejsce; dropowanie w obszarze uwolnienia; granie z niewłaściwego miejsca
14.1

Zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie piłki

Tę regułę stosuje się do celowego podnoszenia leżącej piłki gracza. Można to zrobić w dowolny sposób, który obejmuje podnoszenie piłki ręką, obracanie jej lub inny sposób celowego przemieszczenia jej z miejsca spoczynku.
14.1a

Położenie piłki musi być zaznaczone przed podniesieniem i odłożeniem

Przed podniesieniem piłki, zgodnie z regułą, która wymaga odłożenia piłki na jej oryginalne miejsce, gracz musi zaznaczyć jej miejsce w następujący sposób:
 • umieścić znacznik tuż za lub tuż przy piłce,
 • lub przyłożyć kij do ziemi tuż za lub tuż przy piłce.
Jeżeli to miejsce jest zaznaczone przy pomocy znacznika, to po odłożeniu piłki a przed wykonaniem uderzenia, gracz musi usunąć znacznik. Jeżeli gracz podnosi piłkę bez zaznaczenia jej miejsca, zaznacza miejsce w niewłaściwy sposób lub wykonuje uderzenie z pozostawionym znacznikiem to otrzymuje karę jednego uderzenia. Kiedy gracz korzysta z uwolnienia zgodnie z regułą, wówczas nie wymaga się od niego zaznaczenia pozycji piłki przed podniesieniem.
14.1b

Kto może podnieść piłkę

Piłka gracza może być podniesiona zgodnie z regułami tylko przez:
 • gracza
 • lub upoważnioną przez gracza osobę, ale to upoważnienie musi być udzielane za każdym razem przed podniesieniem piłki, a nie udzielone raz na całą rundę.
Wyjątek – kiedy caddie może podnosić piłkę gracza bez upoważnienia: caddie może podnieść piłkę gracza bez upoważnienia, gdy:
 • piłka gracza znajduje się na putting greenie,
 • lub rozsądnie wnioskując (np. na podstawie działania lub oświadczenia), że gracz skorzysta z uwolnienia zgodnie z regułą.
Jeżeli caddie podniesie piłkę, kiedy nie jest to dozwolone, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia (zob. reguła 9.4). Zob. reguły 25.2g, 25.4a i 25.5d (dla graczy z pewnymi niepełnosprawnościami, reguła 14.1b jest zmodyfikowana, aby zezwolić opiekunowi podniesienie piłki na putting greenie bez autoryzacji gracza).
14.1c

Czyszczenie piłki

Piłka podniesiona z putting greenu może być zawsze oczyszczona (zob. reguła 13.1b). Piłka podniesiona poza putting greenem może być zawsze oczyszczona, z wyjątkiem gdy zostanie podniesiona:
 • aby zobaczyć, czy jest przecięta lub pęknięta. Czyszczenie nie jest dozwolone (zob. reguła 4.2c(1)).
 • w celu identyfikacji. w celu identyfikacji. Czyszczenie jest dozwolone tylko na tyle, aby zidentyfikować piłkę (zob. reguła 7.3).
 • z powodu zakłócania gry. Czyszczenie nie jest dozwolone (zob. reguła 15.3b(2)).
 • aby zobaczyć, czy leży w miejscu skąd dozwolone jest uwolnienie. Czyszczenie nie jest dozwolone, chyba, że gracz weźmie potem uwolnienie zgodnie z regułą (zob. reguła 16.4).
Jeżeli gracz oczyści swoją piłkę, gdy nie jest to dozwolone, zgodnie z tą regułą otrzymuje karę jednego uderzenia i musi odłożyć piłkę, jeżeli była podniesiona. Zob. reguły 22.2 (w foursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5  (w fourball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
14.2

Odkładanie piłki na miejsce

Tę regułę stosujemy zawsze, gdy piłka jest podnoszona lub przemieszczona a reguła wymaga, aby została odłożona na miejsce.
14.2a

Oryginalna piłka musi zostać użyta

Do odłożenia musi być użyta oryginalna piłka. Wyjątek – można użyć innej piłki, gdy:
 • oryginalna piłka nie może być odzyskana w rozsądny sposób w ciągu kilku sekund, o ile gracz nie zrobił tego celowo, aby była nie do odzyskania, 
 • oryginalna piłka jest przecięta lub pęknięta (zob. reguła 4.2c),
 • gra została wznowiona po zawieszeniu (zob. reguła 5.7d),
 • lub oryginalna piłka została zagrana przez innego gracza, jako niewłaściwa piłka (zob. reguła 6.3c(2)).
14.2b

Kto musi odłożyć piłkę i jak ona musi być odłożona

(1) Kto musi odłożyć piłkę. piłka gracza musi być odłożona zgodnie z regułami tylko przez:
 • gracza
 • lub osobę, która podniosła piłkę lub ją przemieściła
Jeżeli gracz zagra piłkę, która była odłożona przez osobę nieupoważnioną do tego, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia. Zob. reguły 25.2h, 25.3c i 25.4a (dla graczy z pewnymi niepełnosprawnościami, zmodyfikowana reguła 14.2b zezwala graczowi na udzielenie ogólnego upoważnienia dowolnej osobie na położenie lub odkładanie piłki gracza). (2) Jak piłka musi być odłożona. Piłka musi być odłożona przez umieszczenie jej ręką na wymaganym miejscu i pozostawieniu jej tak, aby była w spoczynku. Jeżeli gracz zagra piłkę, która była odłożona w niewłaściwy sposób, ale na wymaganym miejscu, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.
14.2c

Miejsce, w które piłka jest odkładana

Piłka musi być odłożona w oryginalnym miejscu (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone), z wyjątkiem sytuacji, gdy musi być odłożona na inne miejsce zgodnie z regułami 14.2d(2) i 14.2e lub kiedy gracz weźmie uwolnienie zgodnie z regułą. Jeżeli piłka leżała na, pod lub obok sztucznego utrudnienia nieruchomego, integralnej części pola, obiektu granicznego lub naturalnych elementów rosnących lub przytwierdzonych:
 • oryginalne miejsce piłki wyznacza pionowy rzut na ziemię,
 • oznacza to, że piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce na, pod lub obok tego obiektu.
Jeżeli naturalne utrudnienia ruchome zostaną usunięte w wyniku podnoszenia lub przemieszczenia piłki lub zanim piłka zostanie odłożona, to nie muszą być odkładane. Ograniczenia podczas usuwania naturalnych utrudnień ruchomych przed odłożeniem podniesionej lub przemieszczonej piłki zob. wyjątek 1 w regule 15.1a.
14.2d

Gdzie odłożyć piłkę, kiedy oryginalne położenie zostało zmienione

Jeżeli położenie podniesionej lub przemieszczonej piłki, która musi być odłożona zostało zmienione, gracz musi odłożyć piłkę w następujący sposób: (1) Piłka w piasku. Gdy piłka była w piasku, niezależnie od tego czy w bunkrze czy gdziekolwiek na polu:
 • podczas odkładania piłki na jej oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone) (zob. reguła 14.2c), gracz musi odtworzyć oryginalne położenie tak dokładnie jak to jest możliwe.
 • po odtworzeniu położenia, gracz może pozostawić widoczną małą cześć piłki, jeżeli piłka była zakryta piaskiem.
Jeżeli gracz zagra z właściwego miejsca, ale nie odtworzył położenia, naruszając tę regułę, to otrzymuje karę główną (2) Piłka gdziekolwiek poza piaskiem. Kiedy piłka jest gdziekolwiek poza piaskiem, gracz musi odłożyć piłkę w najbliższym miejscu, które najbardziej przypomina położenie oryginalne a które jest:
 • w odległości jednej długości kija od oryginalnego miejsca, (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone) (zob. reguła 14.2c),
 • nie bliżej dołka,
 • i w tym samym obszarze pola jak to położenie.
Jeżeli gracz wie, że oryginalne położenie zostało zmienione, ale nie wie, gdzie to położenie było, gracz musi określić w przybliżeniu oryginalne położenie i odłożyć piłkę zgodnie z punktem (1) lub (2). Wyjątek – jeżeli położenie zostało zmienione podczas zatrzymania gry a piłka została podniesiona, zob. reguła 5.7d.
14.2e

Jak postępować, gdy odłożona piłka nie chce pozostać w oryginalnym położeniu

Jeżeli gracz próbuje odłożyć piłkę, ale ona nie chce pozostać w oryginalnym położeniu, gracz musi spróbować zrobić to drugi raz. Jeżeli piłka ponownie nie chce pozostać w tym miejscu, gracz musi odłożyć piłkę umieszczając ją w najbliższym miejscu, w którym piłka pozostanie w spoczynku, ale z następującymi ograniczeniami w zależności od miejsca, gdzie znajduje się oryginalne miejsce:
 • to miejsce nie może być bliżej dołka.
 • oryginalne miejsce w obszarze głównym. Najbliższy punkt musi być w obszarze głównym.
 • oryginalne miejsce w bunkrze lub w obszarze kary. Najbliższy punkt musi być w tym samym bunkrze lub w tym samym obszarze kary.
 • oryginalne miejsce na putting greenie. Najbliższy punkt musi być na putting greenie lub w obszarze głównym.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 14.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a. Zob. reguły 22.2 (w foursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
14.3

Dropowanie piłki w obszarze uwolnienia

Tę regułę stosuje się wtedy, kiedy gracz musi dropować piłkę korzystając z uwolnienia zgodnie z odpowiednią regułą i również wtedy, gdy musi wziąć całkowite uwolnienie, kładąc piłkę zgodnie z regułą 14.3c(2). Jeżeli gracz poprawia obszar uwolnienia przed dropowaniem lub podczas dropowania piłki, zob. regułę 8.1.
14.3a

Można użyć piłki oryginalnej lub innej

Gracz może użyć piłki oryginalnej lub innej piłki. Oznacza to, że gracz może użyć dowolnej piłki za każdym razem, gdy dropuje lub kładzie piłkę zgodnie z tą regułą.
14.3b

Piłka musi być dropowana w prawidłowy sposób

Gracz musi dropować piłkę we właściwy sposób co oznacza, że muszą być spełnione wymagania (1), (2) i (3): (1) gracz musi dropować piłkę. Piłka musi być dropowana wyłącznie przez gracza. Ani caddie gracza ani nikt inny nie może tego wykonać. Zob. reguły 25.2h, 25.3c i 25.4a (dla graczy z pewnymi niepełnosprawnościami, zmodyfikowana reguła 14.3b(1) zezwala graczowi na udzielenie ogólnego upoważnienia dowolnej osobie na dropowanie piłki gracza). (2) piłka musi być dropowana bezpośrednio w dół z wysokości kolan bez dotknięcia gracza lub sprzętu. Gracz musi puścić piłkę z wysokości kolan tak, aby piłka:
 • spadła bezpośrednio w dół, gracz nie może jej rzucić, obrócić lub podkręcić ani wykonać innych ruchów mogących wpłynąć na miejsce zatrzymania,
 • i nie dotknęła żadnej części ciała gracza lub sprzętu zanim uderzy w ziemię.
„Wysokość kolan” oznacza wysokość kolan gracza w pozycji wyprostowanej. Zob. regułę 25.6b (wytyczne do zastosowania reguły 14.3b(2) dla graczy z pewnymi niepełnosprawnościami). (3) piłka musi być dropowania w obszarze uwolnienia (lub na linii). Piłka musi być dropowana w obszarze uwolnienia. Podczas dropowania piłki gracz może stać albo wewnątrz albo na zewnątrz obszaru uwolnienia. Jednak, kiedy bierze uwolnienie do tyłu na linii (zob. reguły 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b i 19.3b), piłka musi być dropowana na linii w miejscu dozwolonym przez daną regułę, a miejsce, w którym piłka została zdropowana, wyznacza obszar uwolnienia. (4) działania, kiedy piłka została zdropowana w niewłaściwy sposób. Jeżeli piłka została zdropowana w niewłaściwy sposób naruszając jedno lub więcej z wymagań (1), (2) lub (3):
 • gracz musi ponownie prawidłowo zdropować piłkę i nie ma ograniczeń, co do liczby wykonanych prób,
 • piłki zdropowanej w niewłaściwy sposób nie zalicza się do dwóch wymaganych dropów przed położeniem jej zgodnie z regułą 14.3c(2).
Jeżeli gracz nie zdropuje piłki ponownie a zamiast tego wykona uderzenie piłki w spoczynku po zdropowaniu w niewłaściwy sposób:
 • jeżeli piłka została zagrana z obszaru uwolnienia, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia, (pod warunkiem, że nie było zagrania z niewłaściwego miejsca według reguły 14.7a).
 • jednak, jeżeli piłka była zagrana spoza obszaru uwolnienia lub po jej położeniu, gdy wymagane było dropowanie (obojętnie skąd była zagrana), gracz otrzymuje karę główną.
14.3c

Piłka zdropowana w prawidłowy sposób musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia

Ta reguła obowiązuje tylko wtedy, gdy piłka została zdropowana w prawidłowy sposób zgodnie z regułą 14.3b. (1) Gracz zakończył wzięte uwolnienie, kiedy zdropowana w prawidłowy sposób piłka zatrzymała się w obszarze uwolnienia. Piłka musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia. Nie ma znaczenia, czy piłka, po uderzeniu w ziemię, dotknęła osoby (w tym gracza), sprzętu lub innego czynnika zewnętrznego przed zatrzymaniem:
 • jeżeli piłka zatrzymała się w obszarze uwolnienia, gracz zakończył wzięte uwolnienie i musi grać piłkę tak jak leży,
 • jeżeli piłka zatrzyma się poza obszarem uwolnienia, gracz musi zastosować procedurę zgodnie z regułą 14.3c(2).
W obu przypadkach, nie ma kary dla gracza, gdy prawidłowo zdropowana piłka przypadkowo uderzy w osobę (w tym gracza), sprzęt lub inny czynnik zewnętrzny przed zatrzymaniem. Wyjątek – kiedy piłka prawidłowo zdropowana celowo zostanie odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę: co zrobić, gdy zdropowana piłka została celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę przed zatrzymaniem, zob. reguła 14.3d. (2) Co zrobić, gdy prawidłowo zdropowana piłka zatrzyma się poza obszarem uwolnienia. Jeżeli piłka zatrzyma się poza obszarem uwolnienia, gracz musi prawidłowo zdropować piłkę po raz drugi. Jeżeli piłka ponownie zatrzyma się poza obszarem uwolnienia, gracz musi zakończyć ten proces uwolnienia kładąc piłkę zgodnie z procedurą odkładania w regułach 14.2b(2) i 14.2e:
 • Gracz musi położyć piłkę w miejscu, w którym zadropowana po raz drugi piłka, najpierw dotknęła ziemi.
 • jeżeli położona piłka nie pozostanie w spoczynku, to gracz musi umieścić ją w tym miejscu po raz drugi.
 • jeżeli położona piłka po raz drugi również nie chce pozostać w tym miejscu, gracz musi położyć piłkę w najbliższym miejscu, w którym pozostanie w spoczynku, stosując ograniczenia zwarte w regule 14.2e. Może to spowodować umieszczenie piłki poza obszarem uwolnienia.
14.3d

Co zrobić, jeżeli piłka prawidłowo zdropowana zostanie celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę

Dla celów tej reguły, zdropowana piłka jest „celowo odbita lub zatrzymana”, gdy:
 • osoba celowo dotyka poruszającej się piłki po jej uderzeniu o ziemię
 • lub poruszająca się piłka uderza w sprzęt lub inny obiekt lub dowolną osobę (w tym gracza lub jego caddiego), którą gracz celowo ustawił lub pozostawił w określonym miejscu po to, aby sprzęt, obiekt lub osoba mogli odbić lub zatrzymać poruszającą się piłkę.
Kiedy prawidłowo zdropowana piłka jest celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę (bez znaczenia czy w obszarze uwolnienia czy poza nim) przed zatrzymaniem:
 • gracz musi ponownie dropować piłkę, stosując procedurę zgodnie z regułą 14.3b (która oznacza, że piłki celowo odbitej lub zatrzymanej nie zalicza się do dwóch wymaganych dropów przed jej położeniem zgodnie z regułą 14.3c(2)).
 • jeżeli piłka była celowo odbita lub zatrzymana przez gracza lub jego caddiego, to gracz otrzymuje karę główną.
Wyjątek – gdy nie ma racjonalnej szansy, aby piłka zatrzymała się w obszarze uwolnienia: jeżeli prawidłowo zdropowana piłka jest celowo odbita lub zatrzymana (bez względu na to, czy w obszarze uwolnienia czy poza nim) gdy nie ma racjonalnej przesłanki, aby zatrzymała się w obszarze uwolnienia:
 • nie ma kary dla gracza,
 • i uznaje się, że zdropowana piłka zatrzymała się poza obszarem uwolnienia i ten drop jest jednym z dwóch wymaganych, zanim położy się piłkę zgodnie z regułą 14.3c(2).
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca lub granie piłki, która była położona zamiast dropowana z naruszeniem reguły 14.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.  Zob. reguły 22.2 (w foursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
14.4

Kiedy piłka gracza wraca do gry po tym, jak piłka oryginalna przestała być piłką w grze

Gdy piłka w grze jest podniesiona na polu, zgubiona lub jest na aucie, to nie jest już piłką w grze. Gracz będzie miał ponownie piłkę w grze jedynie, gdy:
 • gracz zagra piłkę oryginalną lub inną piłkę z obszaru tee, lub
 • piłka oryginalna zostanie odłożona, zdropowana lub położona na polu z zamiarem wprowadzenia jej do gry.
Jeżeli piłka wróciła na pole w dowolny sposób z zamiarem, żeby była piłką w grze, to piłka jest w grze nawet jeżeli:
 • zastąpienie piłki oryginalnej było według reguł niedozwolone lub
 • odłożenie, dropowanie lub położenie piłki odbyło się (1) w niewłaściwym miejscu, (2) w niewłaściwy sposób lub (3) przy zastosowaniu niewłaściwej procedury.
Piłka odłożona jest w grze nawet, jeżeli znacznik zaznaczający jej miejsce nie został usunięty.
14.5

Naprawienie błędu popełnionego podczas zastępowania, odkładania, dropowania lub kładzenia piłki

14.5a

Gracz może poprawić błąd zanim zagra piłkę

Gdy gracz zastąpił piłkę oryginalną inną piłką, kiedy nie pozwalały na to reguły lub odłożył piłkę w grze, zdropował lub położył (1) w niewłaściwy sposób, (2) w niewłaściwym miejscu, lub (3) używając niewłaściwej procedury:
 • gracz może poprawić błąd bez kary,
 • jednak jest to dozwolone tylko przed zagraniem piłki.
14.5b

Kiedy gracz może wybrać inną regułę lub inną opcje uwolnienia podczas naprawiania błędu w związku z wziętym uwolnieniem

Podczas naprawiania błędu w korzystaniu z uwolnienia, to czy gracz musi zastosować tę samą regułę i użyć oryginalnej początkowo wybranej opcji uwolnienia, czy może ją zmienić na inną regułę lub inną opcję uwolnienia, zależy od natury błędu: (1) Gdy piłka została wprowadzona do gry zgodnie z zastosowaną regułą i została zdropowana lub położona we właściwym miejscu, ale reguła wymagała, aby piłka była zdropowana lub ponownie położona.
 • Podczas naprawiania tego błędu, gracz musi skorzystać z uwolnienia, korzystając z tej samej reguły i tej samej opcji uwolnienia w ramach tej reguły.
 • Np., jeżeli gracz wziął uwolnienie od piłki nie do zagrania, użył opcji bocznego uwolnienia (zob. reguła 19.2c) i piłka została zdropowana we właściwym obszarze uwolnienia, ale (1) została zdropowana w niewłaściwy sposób (zob. reguła 14.3b) lub (2) zatrzymała się poza obszarem uwolnienia (zob. reguła 14.3c), poprawiając błąd gracz musi skorzystać z uwolnienia z reguły 19.2 i musi użyć tej samej opcji (boczne uwolnienie zgodnie z reguła 19.2c).
(2) Gdy piłkę wprowadzono do gry według właściwej reguły, ale została zdropowana lub położona w niewłaściwym miejscu.
 • W celu naprawiania tego błędu, gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z tą sama regułą, ale może użyć dowolnej opcji uwolnienia z tej reguły, która jest właściwa dla jego sytuacji.
 • Np., jeżeli gracz biorąc uwolnienie dla piłki nie do zagrania, zastosował boczną opcje uwolnienia (według reguły 19.2c) ale błędnie zdropował piłkę poza wymaganym obszarem uwolnienia, poprawiając ten błąd gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 19.2, i może zastosować dowolną opcje uwolnienia z tej reguły.
(3) Gdy piłka została wprowadzona do gry według reguły, która nie miała zastosowania.
 • Poprawiając ten błąd, gracz może użyć dowolnej reguły mającej zastosowanie w danej sytuacji.
 • Np., jeżeli gracz błędnie wziął uwolnienie dla piłki nie do zagrania w obszarze kary (gdzie reguła 19.1 nie ma zastosowania), gracz musi naprawić błąd poprzez odłożenie piłki (jeżeli była podniesiona) zgodnie z regułą 9.4 lub skorzystać z uwolnienia z karą zgodnie z regułą 17 i może wziąć dowolną opcję uwolnienia z tej reguły, która ma zastosowanie w tej sytuacji.
14.5c

Nie ma kary za podjęte działania po błędzie związanym z piłką oryginalną

Kiedy gracz poprawia błąd zgodnie z regułą 14.5a, nie otrzyma kary za działania podjęte po błędzie, które dotyczą tylko piłki oryginalnej, takie jak przypadkowe przemieszczenie jej (zob. reguła 9.4b) lub poprawienie warunków wpływających na uderzenie oryginalnej piłki (zob. reguła 8.1a). Jednak, jeżeli te same działania dotyczyły piłki wprowadzonej do gry podczas poprawiania błędu (np., kiedy te działania poprawiły warunki wpływające na uderzenie piłki będącej teraz w grze), to kara dotyczy piłki będącej teraz w grze Wyjątek – kara za umyślne odbicie lub zatrzymanie zdropowanej piłki: w stroke play, jeżeli gracz otrzyma karę główną za celowe odbicie lub zatrzymanie zdropowanej piłki zgodnie z regułą 14.3d, gracz nadal otrzymuje tę karę, nawet jeżeli zdropuje piłkę ponownie, używając procedury z reguły 14.3b
14.6

Wykonywanie następnego uderzenia z miejsca, z którego wykonano poprzednie uderzenie

Tę regułę stosuje się, gdy wymaga się od gracza lub dopuszcza, zgodnie z regułami, wykonanie następnego uderzenia z poprzedniego miejsca uderzenia (to znaczy, gdy gracz korzysta z uwolnienia uderzenia i odległości, lub ponownie gra po anulowanym lub niezaliczonym uderzeniu).
 • Sposób, w jaki gracz musi wprowadzić piłkę do gry zależy od obszaru pola, z którego zostało wykonane poprzednie uderzenie.
 • We wszystkich tych sytuacjach, gracz może użyć piłki oryginalnej lub innej.
14.6a

Poprzednie uderzenie wykonane z obszaru tee

Piłka oryginalna lub inna musi być zagrana z dowolnego miejsca w obszarze tee (i może być ustawiona na kołeczku tee) zgodnie z regułą 6.2b.
14.6b

Poprzednie uderzenie wykonano z obszaru głównego, obszaru kary lub bunkra

Piłka oryginalna lub inna musi być zdropowana w tym obszarze uwolnienia (zob. reguła 14.3):
 • Punkt odniesienia: miejsce, z którego wykonano poprzednie uderzenie (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone w przybliżeniu),
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia dotyczące miejsca obszaru uwolnienia:
  • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia, i
  • nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
14.6c

Poprzednie uderzenie wykonano z putting greenu

Piłka oryginalna lub inna musi być położona na miejscu poprzedniego uderzenia (jeżeli nie jest ono znane to musi zostać określone w przybliżeniu) (zob. reguła 14.2), stosując procedury odkładania piłki zgodnie z regułami 14.2b(2)14.2e. Kara za granie piłki z  niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 14.6: Kara główna zgodnie z regułą 14.7a.
14.7

Granie z niewłaściwego miejsca

14.7a

Miejsce, z którego piłka musi być zagrana

Po rozpoczęciu dołka:
 • gracz musi wykonać każde uderzenie z miejsca, w którym leży jego piłka, z wyjątkiem sytuacji, gdy reguły wymagają lub dopuszczają, aby gracz grał piłkę z innego miejsca (zob. reguła 9.1),
 • graczowi nie wolno zagrać swojej piłki w grze z niewłaściwego miejsca.
Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 14.7a kara główna.
14.7b

Jak zakończyć dołek po zagraniu z niewłaściwego miejsca w stroke play

(1) Gracz musi zdecydować czy zakończyć dołek z piłką zagraną z niewłaściwego miejsca czy naprawić błąd przez zagranie z prawidłowego miejsca. To, co gracz powinien zrobić zależy od tego, czy było to poważne naruszenie reguł – to znaczy, czy gracz mógł uzyskać nadmierną przewagę grając z niewłaściwego miejsca:
 • Nie ma poważnego naruszenia reguł. Gracz musi zakończyć dołek piłką zagraną z niewłaściwego miejsca, bez naprawiania błędu.
 • Poważne naruszenie reguł.
  • Gracz musi naprawić błąd kończąc dołek piłką zagraną z prawidłowego miejsca zgodnie z tą regułą.
  • jeżeli gracz nie skoryguje błędu przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek lub na ostatnim dołku rundy przed oddaniem karty wyników, gracz zostaje zdyskwalifikowany.
 • Co zrobić, gdy nie wiadomo czy naruszenie reguł było poważne. Gracz powinien zakończyć dołek dwoma piłkami, jedną zagraną z niewłaściwego miejsca a drugą, z właściwego miejsca zgodnie z regułami.
(2) Gracz, który gra dwoma piłkami musi powiadomić o tym Komitet. Jeżeli gracz nie jest pewien, czy zagranie z niewłaściwego miejsca było poważnym naruszeniem reguł i postanawia zagrać drugą piłkę, próbując naprawić błąd:
 • gracz musi o tym fakcie powiadomić Komitet przed oddaniem karty wyników,
 • stosuje się to zarówno, gdy gracz uważa, że wyniki uzyskane obydwoma piłkami były identyczne jak i wtedy, gdy gracz zdecydował grać drugą piłkę ale postanowił nie kończyć dołka dwoma piłkami. 
Jeżeli gracz nie powiadomi o tym fakcie Komitetu, zostaje zdyskwalifikowany. (3) Gdy gracz zagrał dwoma piłkami, o wyniku gracza na dołku zdecyduje Komitet. Wynik gracza na dołku zależy od tego czy Komitet uzna, że wystąpiło poważne naruszenie reguł podczas grania piłką oryginalną z niewłaściwego miejsca:
 • Nie ma poważnego naruszenia reguł.
  • Liczy się wynik uzyskany piłką zagraną z niewłaściwego miejsca, a gracz otrzymuje karę główną zgodnie z regułą 14.7a (co oznacza dodanie kary dwóch uderzeń do wyniku uzyskanego tą piłką).
  • Wszystkie uderzenia wykonane inną piłką (wraz z uderzeniami wykonanymi i karnymi otrzymanymi podczas grania tą piłką), nie są liczone.
 • Poważne naruszenie reguł.
  • Liczy się wynik uzyskany piłką zagraną w celu naprawy błędu grania z niewłaściwego miejsca, a gracz otrzymuje karę główną zgodnie z regułą 14.7a (co oznacza dodanie kary dwóch uderzeń do wyniku uzyskanego tą piłką).
  • Uderzenie wykonane oryginalną piłką z niewłaściwego miejsca i wszystkie inne uderzenia tą piłką (w tym uderzenia wykonane i karne otrzymane podczas grania tą piłką), nie są liczone.
  • Jeżeli piłka zagrana w celu naprawienia błędu była także zagrana z niewłaściwego miejsca:
   • jeżeli Komitet uzna, że nie wystąpiło poważne naruszenie reguł, gracz otrzymuje karę główną (dwa dodatkowe uderzenia karne) zgodnie z regułą 14.7a, co daje razem cztery uderzenia karne, które dodawane są do wyniku (dwa za granie piłką oryginalną z niewłaściwego miejsca i dwa za granie drugą piłką z niewłaściwego miejsca),
   • jeżeli Komitet uzna, że wystąpiło poważne naruszenie reguł, gracz zostaje zdyskwalifikowany.
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej