Drukuj rozdział
8
Gra na takim polu jakie zastałeś
Cel reguły: Reguła 8. omawia główną zasadę gry: "graj na takim polu, jakie zastałeś". Po zatrzymaniu się piłki gracza zazwyczaj musi on zaakceptować warunki wpływające na uderzenie i nie poprawiać ich przed uderzeniem. Jednak gracz może podjąć pewne rozsądne działania, nawet jeżeli spowoduje to poprawienie tych warunków. Istnieją ściśle określone okoliczności uzasadniające przywrócenie warunków bez kary po ich poprawieniu lub pogorszeniu.
8
Gra na takim polu jakie zastałeś
8.1

Działania, które poprawiają warunki wpływające na uderzenie

Formalnym uprawomocnieniem zasady „graj na takim polu, jakie zastałeś” jest niniejsza reguła. Ogranicza ona działania gracza związane z poprawianiem któregoś z tych poniższych warunków wpływających na uderzenie (w dowolnym miejscu na polu lub poza nim), związanych z następnym uderzeniem gracza:
 • położenie piłki gracza w spoczynku,
 • obszar zamierzonego ustawienia gracza,
 • obszar zamierzonego swingu gracza,
 • linia gry gracza
 • i obszar uwolnienia, gdzie gracz będzie dropował lub kładł piłkę.
Tę regułę stosuje się do działań podjętych zarówno podczas rundy, jak i w czasie zawieszenia gry zgodnie z regułą 5.7a. Nie stosuje się jej do:
 • usuwania naturalnych utrudnień ruchomych lub sztucznych utrudnień ruchomych, które są dozwolone zgodnie z regułą 15
 • lub działania podjętego podczas ruchu piłki gracza, co uwzględnia reguła 11.
8.1a

Działania, które nie są dozwolone

Z wyjątkiem działań wskazanych w regule 8.1b, c i d gracz nie może podjąć działań poprawiających warunki wpływające na uderzenie, czyli nie może: (1) przesuwać, odginać lub łamać:
 • rosnącego lub przyczepionego naturalnego obiektu,
 • sztucznego utrudnienia nieruchomego, integralnej części pola, obiektu granicznego,
 • lub tee markerów w obszarze tee, kiedy piłka jest grana z obszaru tee.
(2) przesuwać naturalnych utrudnień ruchomych lub sztucznych utrudnień ruchomych w inne miejsce (nie może na przykład zbudować ustawienia lub poprawić linii gry). (3) poprawiać powierzchni ziemi, w tym przez:
 • odłożenie divota do dziury po divocie,
 • usunięcie lub przyciskanie divotów, które wcześniej zostały umieszczone lub kostki darni, która była na miejscu
 • lub tworzenie lub eliminowanie dziur, wgnieceń lub nierównych powierzchni.
(4) usuwać lub ugniatać piasek lub luźną ziemię. (5) usuwać rosy, szronu lub wody. Kara za naruszenie reguły 8.1a: kara główna.
8.1b

Działania, które są dozwolone

Podczas przygotowywania lub wykonywania uderzenia gracz może podjąć pewne działania, za które nie ma kary, nawet gdy poprawią warunki wpływające na uderzenie: (1) uczciwie szukać swojej piłki, wykonując racjonalne działania w celu jej znalezienia i zidentyfikowania (zob. reguła 7.1a); (2) w granicach rozsądku działać tak, by usunąć naturalne utrudnienia ruchome (zob. reguła 15.1) lub sztuczne utrudnienia ruchome (zob. reguła 15.2); (3) w granicach rozsądku działać tak, by zaznaczyć miejsce piłki z zamiarem jej podniesienia i późniejszego odłożenia zgodnie z regułami 14.1 i 14.2; (4) dotykać lekko kijem ziemi tuż przed lub tuż za piłką. „Lekkie dotykanie kijem ziemi” oznacza lekkie oparcie kija tak, aby tylko jego ciężar ugniatał trawę, ziemię, piasek lub inny materiał na powierzchni ziemi lub nad nią.  Jednak nie można:
 • dociskać ziemi kijem
 • lub gdy piłka jest w bunkrze dotykać piasku tuż przed piłką lub tuż za nią (zob. reguła 12.2b(1)).
(5) w uczciwy sposób ustawiać stopy, również gdy wkopuje je w piasek lub w luźną ziemię. (6) ustawić się tak, by w uczciwy sposób dotrzeć do piłki i przyjąć ustawienie. Jednak, kiedy gracz postępuje w ten sposób:
 • nie ma zagwarantowanego normalnego ustawienia i swingu,
 • i musi stosować najmniej inwazyjny sposób postępowania w danej sytuacji.
(7) wykonać uderzenie lub backswing do wykonanego uderzenia. Jednak gdy piłka jest w bunkrze, dotykanie piasku w bunkrze podczas backswingu nie jest dopuszczalne według reguły 12.2b(1). (8) w obszarze tee:
 • umieścić kołeczek tee w lub na ziemi (zob. reguła 6.2b(2)),
 • przesunąć, odgiąć lub złamać dowolny naturalny obiekt rosnący lub przylegający (zob. reguła 6.2b(3)),
 • i poprawić powierzchnię ziemi, usunąć lub przyklepać piasek albo ziemię, usunąć rosę, szron i wodę (zob. reguła 6.2b(3)).
(9) w bunkrze, po zagraniu piłki z bunkra, kiedy piłka gracza znajdzie się poza bunkrem, wygładzić piasek w celu dbania o pole (zob. reguła 12.2b(3)). (10) na putting greenie usunąć piasek i luźną ziemię, naprawić uszkodzenia (zob. reguła 13.1c). (11) przesunąć naturalny obiekt, aby sprawdzić, czy jest luźny. Jednak, jeżeli obiekt rośnie lub jest przyczepiony, to musi taki pozostać i powrócić o ile tylko jest to możliwe do oryginalnej pozycji. Zob. reguła 25.4g (modyfikacja reguły 8.1b(5) podczas przyjęcia ustawienia przez graczy z urządzeniem wspomagającym mobilność).
8.1c

Uniknięcie kary przez przywrócenie poprawionych warunków naruszających regułę 8.1a(1) lub 8.1a(2)

Jeżeli gracz poprawił warunki wpływające na uderzenie przez przesunięcie, odgięcie lub uszkodzenie obiektu naruszając tym samym regułę 8.1a(1), lub przesunął obiekt w celu zbudowania pozycji, naruszając regułę 8.1a(2):
 • nie ma kary, gdy przed wykonaniem następnego uderzenia gracz usunie poprawienie przez odtworzenie oryginalnych warunków w sposób dozwolony w punktach (1) i (2) poniżej;
 • jednak, jeżeli gracz poprawi warunki wpływające na uderzenie przez podjęcie innych działań zawartych w regule 8.1a(3)-(5), to nie uniknie kary, odtwarzając oryginalne warunki.
(1) Jak odtworzyć warunki poprawione przez przesuwanie, odginanie lub odłamanie obiektu. Aby uniknąć kary za naruszenie reguły 8.1a(1), gracz przed wykonaniem uderzenia, może odtworzyć oryginalny obiekt tak dokładnie, jak to jest możliwe, do jego oryginalnego stanu i w ten sposób wyeliminować poprawienie, np. przez:
 • umieszczenie obiektu granicznego (np. palika granicznego), który był usunięty, lub przez przesunięcie obiektu granicznego z powrotem na jego oryginalne miejsce, gdy został ustawiony pod innym kątem;
 • albo odłożenie gałęzi lub trawy, lub sztucznego utrudnienia nieruchomego na oryginalne miejsce po ich przemieszczeniu.
Jednak gracz nie uniknie kary:
 • jeżeli poprawienie nie zostanie usunięte (np., gdy obiekt graniczny lub gałąź zostały odgięte lub złamane w taki sposób tak, że nie mogą zostać przywrócone do oryginalnej pozycji);
 • lub jeśli użył czegoś innego niż oryginalny przedmiot podczas próby odtworzenia warunków, np.:
  • użył innego lub dodatkowego przedmiotu (np., umieszczając inny palik w dziurze po wyjętym paliku granicznym lub próbując umieścić na miejscu złamaną gałąź);
  • lub użył innych materiałów do naprawy oryginalnego obiektu (np., taśmy do naprawy złamanego obiektu granicznego lub gałęzi).
(2) Jak odtworzyć warunki poprawione przez przesunięcie obiektu na inną pozycję. Przed wykonaniem uderzenia gracz może uniknąć kary za naruszenie reguły 8.1a(2), przesuwając obiekt na poprzednią pozycję.
8.1d

Odtwarzanie pogorszonych warunków po zatrzymaniu piłki

Jeżeli warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone po zatrzymaniu piłki gracza: (1) Kiedy dozwolone jest odtworzenie pogorszonych warunków. Jeżeli warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone przez osobę inną niż gracz lub przez zwierzę, to gracz, bez kary, zgodnie z regułą 8.1a może:
 • odtworzyć oryginalne warunki tak dokładnie, jak to jest możliwe;
 • zaznaczyć miejsce piłki, podnieść, oczyścić i odłożyć na oryginalne miejsce (zob. reguły 14.1 i 14.2), jeżeli jest to zasadne, w celu odtworzenia oryginalnych warunków, lub gdy jakiś materiał upadł na piłkę, kiedy warunki uległy pogorszeniu;
 • gdy pogorszonych warunków nie można łatwo odtworzyć, należy podnieść i odłożyć piłkę kładąc ją w najbliższym miejscu (nie bliżej dołka), który (1) ma najbardziej podobne warunki wpływające na uderzenie, (2) jest w odległości jednego kija od oryginalnego położenia i (3) jest w tym samym obszarze pola, jak to miejsce.
Wyjątek – pogorszenie położenia piłki, po podniesieniu piłki lub po przemieszczeniu, zanim została odłożona: sposób postępowania omawia reguła 14.2d, chyba że położenie było pogorszone podczas zatrzymania gry, a piłka była podniesiona, to wtedy stosuje się tę regułę. (2) Kiedy odtwarzanie pogorszonych warunków nie jest dozwolone. Gracz nie może poprawić warunków wpływających na uderzenie (z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w regułach 8.1c(1), 8.1c(2) i regule 13.1c), które zostały pogorszone przez:
 • gracza lub caddiego gracza,
 • inną osobę (inną niż sędzia) wykonującą działania akceptowane przez gracza
 • lub siły natury, np. wiatr lub woda.
Jeżeli gracz poprawi pogorszone warunki, kiedy jest to niedozwolone, otrzymuje karę główną zgodnie z regułą 8.1a. Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 8.1d: kara główna zgodnie z regułą 14.7a. Zob. reguły 22.2 (w foursomes każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
8.2

Celowe działania gracza, aby zmienić inne warunki fizyczne wpływające na piłkę gracza w spoczynku lub na wykonanie uderzenia

8.2a

Kiedy stosuje się regułę 8.2

Tę regułę stosuje się tylko do celowych działań gracza, mających na celu zmianę innych fizycznych warunków wpływających na jego piłkę w spoczynku lub na wykonanie uderzenia. Tej reguły nie stosuje się do działań gracza, gdy:
 • celowo odbił lub zatrzymał swoją piłkę lub celowo zmienił warunki fizyczne wpływające na miejsce zatrzymania piłki (uwzględniają to reguły 11.2 i 11.3)
 • lub zmienił warunki wpływające na uderzenie (uwzględnia to reguła 8.1a).
8.2b

Zabronione działania w celu zmiany innych warunków fizycznych

Gracz nie może celowo podjąć żadnych działań wymienionych w regule 8.1a (z wyjątkiem dozwolonych w regułach 8.1b, c lub d), w celu zmiany innych warunków fizycznych wpływających na:
 • miejsce, w którym może się znaleźć lub zatrzymać piłka gracza po jego następnym uderzeniu lub późniejszym uderzeniu
 • lub miejsce, w którym może się znaleźć lub zatrzymać piłka gracza, jeżeli przemieści się przed wykonanym uderzeniem (np., gdy piłka jest na stromym zboczu, a gracz przypuszcza, że może potoczyć się w krzaki).
Wyjątek – działania mające na celu dbanie o pole: nie ma kary zgodnie z tą regułą, gdy gracz zmieni jakieś inne warunki fizyczne dbając o pole (takie jak zagrabienie śladów stóp w bunkrze lub umieszczenie divota w dziurze). Kara naruszenie reguły 8.2: kara główna. Zob. reguły 22.2 (w foursomes każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
8.3

Celowe działania gracza w celu zmiany warunków fizycznych wpływających na piłkę w spoczynku innego gracza lub na wykonanie uderzenia

8.3a

Kiedy stosuje się regułę 8.3

Reguła omawia celowe działania gracza zmieniające warunki fizyczne wpływające na leżącą piłkę innego gracza lub na wykonanie przez niego uderzenia. Nie stosuje się jej do celowego działania gracza, aby zatrzymać lub odbić piłkę w ruchu innego gracza lub do celowej zmiany warunków fizycznych wpływających na miejsce, w którym może zatrzymać się piłka (omawiają to reguły 11.2 i 11.3).
8.3b

Zabronione działania w celu zmiany innych warunków fizycznych

Graczowi nie wolno celowo podejmować żadnych działań wymienionych w regule 8.1a (z wyjątkiem dozwolonych w regule 8.1b, c lub d), aby:
 • poprawić lub pogorszyć warunki wpływające na uderzenie innego gracza
 • lub zmienić inne warunki fizyczne, aby wpłynąć:
  • na miejsce, w które może się potoczyć lub zatrzymać piłka innego gracza po następnym uderzeniu gracza lub uderzeniu późniejszym
  • lub na miejsce, w które może się potoczyć lub zatrzymać piłka innego gracza, gdy przemieści się przed wykonaniem uderzenia.
Wyjątek – działania mające na celu dbanie o pole: nie ma kary zgodnie z tą regułą, gdy gracz zmieni jakieś inne warunki fizyczne, dbając o pole (takie jak zagrabienie śladów stóp w bunkrze lub umieszczenie divota w dziurze po divocie). Kara naruszenie reguły 8.3: kara główna. Zob. reguły 22.2 (w foursomes każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w fourball każdy z partnerów może działać na rzecz strony, a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej