Drukuj rozdział
2
Pole golfowe
Cel reguły: Reguła 2 przedstawia podstawowe informacje dotyczące pola, które każdy gracz powinien znać. Zdefiniowano:
 • pięć obszarów pola,
 • i kilka typów obiektów i warunków, które mogą zakłócać grę.
Ważna jest umiejętność rozpoznania, w którym obszarze pola leży piłka oraz znajomość statusu warunków i obiektów zakłócających. Ma to bowiem wpływ na podjęcie decyzji przez gracza związanej z graniem piłki lub skorzystaniem z uwolnienia.
2
Pole golfowe
2.1

Granice pola i aut

Golf jest rozgrywany na polu, którego granice zostały określone przez Komitet. Obszary niebędące częścią pola znajdują się na aucie.
2.2

Zdefiniowane obszary pola

Wyróżnia się pięć obszarów pola.
2.2a

Obszar główny

Obszarem głównym jest całe pole z wyjątkiem czterech określonych obszarów pola opisanych w regule 2.2b. Nazywa się go „obszarem głównym”, ponieważ:
 • obejmuje większość pola i z niego piłka jest najczęściej grana aż znajdzie się ona na putting greenie.
 • zawiera każdy typ nawierzchni oraz rosnące lub zainstalowane obiekty znajdujące się w tym obszarze, takie jak fairway, rough czy drzewa.
2.2b

Cztery szczególne obszary

Niektóre reguły dotyczą tylko tych czterech obszarów pola, które nie znajdują się w obszarze głównym:
2.2c

Określenie obszaru pola, w którym leży piłka

Od obszaru pola, w którym leży piłka gracza, zależy jaką regułę stosuje się podczas gry lub czy możliwe jest skorzystanie z uwolnienia. Piłka zawsze leży tylko w jednym obszarze pola:
 • jeżeli część piłki znajduje się zarówno w obszarze głównym jak i w jednym z czterech szczególnych obszarów pola, to przyjmuje się, że piłka leży w tym szczególnym obszarze pola.
 • Jeżeli część piłki znajduje się w dwóch specyficznych obszarach pola, to przyjmuje się, że leży w tym specyficznym obszarze, który jest pierwszy według następującej kolejności: obszar kary, bunkier, putting green.
2.3

Obiekty lub warunki, które mogą zakłócać grę

Niektóre reguły mogą pozwalać na uwolnienie bez kary od zakłóceń spowodowanych przez niektóre zdefiniowane obiekty lub warunki, takie jak:
 • naturalne utrudnienia ruchome (reguła 15.1),
 • sztuczne utrudnienia ruchome (reguła 15.2),
 • i nienormalne warunki na polu, takie jak dziura zrobiona przez zwierzę, teren w naprawie, sztuczne utrudnienia nieruchome i tymczasowa woda (reguła 16.1).
Jednak nie ma uwolnienia bez kary od zakłóceń w grze spowodowanych przez obiekty graniczne lub przez integralne część pola.
2.4

Strefy zabronionej gry

Strefa zabronionej gry jest określoną częścią nienormalnych warunków na polu (zob. reguła 16.1f) lub obszaru kary (zob. reguła 17.1e), skąd gra jest zabroniona. Gracz musi skorzystać z uwolnienia, gdy:
 • jego piłka leży w strefie zabronionej gry,
 • lub strefa zabronionej gry zakłóca jego obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu podczas grania piłki leżącej poza strefą zabronionej gry (zob. reguły 16.1f i 17.1e).
Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5I(2) (Kodeks zachowania może nakazać graczom ustawianie się poza strefą zabronionej gry). 
POZNAJ WIĘCEJ
Reguła 1Gra, zachowanie gracza i reguły
Cel reguły: Reguła 1 przedstawia graczom główne zasady gry: graj na takim polu, jakie zastałeś i graj piłkę tak jak leży, graj zgodnie z regułami...
Czytaj więcej