Skriv ut del
4
Spillerens utstyr
Formål: Regel 4 dekker utstyret som spillere kan bruke under en runde. Basert på prinsippet om at golf er et utfordrende spill hvor suksess bør være avhengig av spillerens vurderinger, ferdigheter og dyktighet, spilleren:
 • Må bruke godkjente køller og baller.
 • Må ikke ha flere enn 14 køller, og
 • Må ikke bruke annet utstyr som gir kunstig hjelp til deres spill.
4
Spillerens utstyr
For detaljerte krav til køller, baller og annet utstyr og fremgangsmåten for konsultasjoner og innlevering av utstyr for godkjennelse, se utstyrsreglene.
4.1

Køller

4.1a

Køller tillatt for å slå et slag

(1) Godkjente køller. For å slå et slag, må spilleren bruke en kølle som er i samsvar med kravene i utstyrsreglene når:
 • Den er ny, eller
 • Dens spilleegenskaper er forandret på enhver måte (men se regel 4.1a(2) når en kølle er skadet under runden).
Men hvis spilleegenskapene på en godkjent kølle er forandret som følge av slitasje ved normal bruk, er den fortsatt en godkjent kølle. «Spilleegenskapene» til en kølle er enhver del, innretning eller egenskap som påvirker hvordan køllen fungerer eller bidrar til ved sikting, inkludert, men ikke begrenset til vekting, leie eller loft, sikteegenskaper og tillatte påføringer. (2) Bruk, reparasjon eller erstatning av kølle skadet under runde. Hvis en godkjent kølle blir skadet under en runde eller når spillet er stoppet etter regel 5.7a, unntatt i tilfeller av mishandling, kan spilleren reparere den eller erstatte den med en annen kølle. Men, uansett type skade eller årsak til skaden, betraktes den skadde køllen som i samsvar med reglene for resten av runden (men ikke under et omspill i slagspill, som er en ny runde). For resten av runden, kan spilleren:
 • Fortsette å slå slag med den skadde køllen, eller
 • Unntatt i tilfeller av mishandling, reparere køllen eller erstatte den med en annen kølle (se regel 4.1b(4)).
Hvis spilleren erstatter den skadde køllen med en annen kølle, må spilleren før det slås et slag, ta den skadde køllen ut av spill, ved å bruke fremgangsmåten i regel 4.1c(1) «Skadet under en runde» betyr når køllens spilleegenskaper blir forandret på grunn av enhver handling under runden (inkludert når spillet er stoppet etter regel 5.7a), enten:
 • Av spilleren (slik som å slå et slag eller en prøvesving med køllen, sette den ned i eller ta den ut av en golfbag, miste eller lene seg på den, eller mishandle den), eller
 • Av enhver annen person, fremmedelement eller naturkrefter.
Men en kølle er ikke «skadet under en runde» hvis dens spilleegenskaper bevisst blir forandret av spilleren under en runde, som dekket av regel 4.1a(3). (3) Bevisst forandre køllens spilleegenskaper under runde. En spiller må ikke slå et slag med en kølle når de bevisst har forandret den køllens spilleegenskaper under runden (inkludert når spillet er stoppet etter regel 5.7a):
 • Ved å bruke en justerbar innretning eller fysisk forandre køllen (unntatt når det er tillatt å reparere skade etter regel 4.1a(2)), eller
 • Ved å påføre ethvert materiale på køllehodet (bortsett fra å rengjøre det) for å påvirke hvordan den fungerer ved et slag.
Unntak - Justerbar kølle gjenopprettet til opprinnelig posisjon eller ikke tillatt påføring er fjernet: Det er ingen straff og køllen kan brukes til å slå et slag i de følgende to situasjoner:
 • Hvis en kølles spilleegenskaper har blitt forandret ved bruk av en justerbar innretning, men denne justeres tilbake til så nær som mulig opprinnelig posisjon, før køllen blir brukt til å slå et slag.
 • En ikke tillatt påføring (slik som et klistremerke på slagflaten) er fjernet fra køllen før køllen er brukt til å slå et slag.
Straff for å slå et slag ved brudd på regel 4.1a: Diskvalifikasjon.
 • Det er ingen straff etter denne regelen for bare å ha (uten å slå et slag med den) en ikke-godkjent kølle, eller å ha en kølle hvis spilleegenskaper bevisst er blitt forandret under runden.
 • Men en slik kølle teller fortsatt med innenfor begrensningen på 14 køller i regel 4.1b(1).
4.1b

Begrensning på 14 køller: Dele, legge til eller erstatte køller under runde

(1) Begrensning på 14 køller. En spiller må ikke:
 • Starte en runde med flere enn 14 køller, eller
 • Ha flere enn 14 køller under runden.
Denne begrensningen inkluderer alle køller båret av eller for spilleren. Men, den inkluderer ikke deler av en ødelagt kølle og enkeltdeler (slik som et køllehode, skaft eller grep) som blir båret av eller for spilleren ved starten av deres runde Hvis spilleren starter en runde med færre enn 14 køller, kan de legge til køller under runden opp til grensen på 14 køller (se regel 4.1b(4) for begrensninger mot å gjøre dette). En kølle anses å være lagt til når spilleren slår sitt neste slag med enhver kølle mens den tillagte køllen er i spillerens besittelse. Når spilleren blir klar over at de har brutt denne regelen ved å ha flere enn 14 køller, må spilleren straks ta overskytende kølle eller køller ut av spill før de slår et nytt slag, ved å bruke fremgangsmåten i regel 4.1c(1):
 • Hvis spilleren startet med flere enn 14 køller, kan de velge hvilken kølle eller køller som tas ut av spill.
 • Hvis spilleren legger til overskytende køller under runden, er det disse tillagte køllene som må tas ut av spill.
Etter at en spillers runde har startet, hvis spilleren plukker opp en annen spillers kølle som var lagt igjen, eller hvis en kølle ved en feil er puttet i spillerens bag uten deres kjennskap, er køllen ikke å betrakte som en av spillerens køller etter formålet med grensen på 14 køller (men den må ikke brukes). (2) Ingen deling av køller. En spiller er begrenset til de køllene de startet med eller la til som tillatt i (1):
 • Spilleren må ikke slå et slag med en kølle som brukes av noen andre som spiller på banen (selv om den andre spilleren spiller i en annen gruppe eller konkurranse).
 • Når spilleren blir klar over at de har brutt denne regelen ved å slå et slag med en annen spillers kølle, må spilleren straks ta denne køllen ut av spill før de slår et nytt slag, ved å bruke fremgangsmåten i regel 4.1c(1).
Se reglene 22.5 og 23.7 (begrensede unntak i spilleformer med partner hvor partnerne tillates å dele køller hvis de ikke har flere enn 14 køller til sammen). (3) Ingen erstatning av mistede køller. Hvis en spiller startet med 14 køller eller la til køller opp til begrensningen på 14 og så mister en kølle under runden eller når spillet er stoppet etter regel 5.7a, kan spilleren ikke erstatte den med en annen kølle. (4) Begrensninger ved å legge til eller erstatte køller. Når en kølle legges til eller erstattes etter regel 4.1a(2) eller regel 4.1b(1), må en spiller ikke:
 • Unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a).
 • Legge til eller låne en kølle båret av eller for en annen spiller som spiller på banen (selv om den andre spilleren spiller i en annen gruppe eller konkurranse), eller
 • Sette sammen en kølle fra deler båret av eller for spilleren eller en annen spiller som spiller på banen (selv om den andre spilleren spiller i en annen gruppe eller konkurranse).
Når spilleren blir klar over at de har brutt denne regelen ved å legge til eller erstatte en kølle når det ikke var tillatt, må spilleren ta den køllen ut av spill før de slår et nytt slag, ved å bruke fremgangsmåten i regel 4.1c(1). Hvis spilleren slår et slag med en kølle som fortsatt bæres etter å ha blitt tatt ut av spill før runden (regel 4.1c(2)) eller under runden (regel 4.1c(1)), er de diskvalifisert etter regel 4.1c(1). Straff for brudd på regel 4.1b: Straffen gjelder basert på når spilleren blir klar over bruddet:
 • Spilleren blir klar over bruddet mens hullet spilles. Straffen ilegges ved slutten av hullet som spilles. I matchspill må spilleren fullføre hullet, legge til resultatet på dette hullet til scoren i matchspillet og så legge til straffen for å justere scoren i matchspillet.
 • Spilleren blir klar over bruddet mellom to hull. Straffen gjelder på hullet som nettopp er fullført, ikke på neste hull.
Straff i matchspill – score i matchen justert ved å trekke fra hull, maksimalt to hull:
 • Dette er en matchjusterings straff - det er ikke det samme som straff med tap av hull.
 • Ved slutten av hullet som spilles eller nettopp er fullført, blir scoren i matchen justert ved å trekke fra ett hull for hvert hull hvor bruddet skjedde, med maksimalt fratrekk av to hullrunden.
 • For eksempel, hvis en spiller som startet med 15 køller blir klar over bruddet mens hull 3 spilles og så vinner dette hullet for å gå tre opp i matchen, gjelder den maksimale justeringen på to hull og spilleren ville nå være én opp i matchen.
Straff i slagspill – to straffeslag, maksimalt fire slag: Spilleren får den generelle straffen (to straffeslag) for hvert hull hvor et brudd skjedde, med maksimalt fire straffeslagrunden (ved å legge til to straffeslag på de to første hullene hvor et brudd skjedde).
4.1c

Fremgangsmåte for å ta køller ut av spill

(1) Under runde. Når en spiller under en runde blir klar over at de har brutt regel 4.1b, må spilleren utføre en handling som klart viser hver kølle som er tatt ut av spill før de slår det neste slaget. Dette kan gjøres enten ved:
 • Å fortelle dette til motspilleren i matchspill, eller markøren eller en annen spiller i gruppen i slagspill, eller
 • Å utføre en annen tydelig handling (slik som å snu en kølle opp/ned i baggen, plassere den på gulvet i en golfbil eller gi køllen til en annen person).
Spilleren må ikke under resten av runden, slå et slag med noen kølle som er tatt ut av spill. Hvis en kølle som er tatt ut av spill er en annen spillers kølle, kan denne andre spilleren fortsette å bruke køllen. Straff for brudd på regel 4.1c(1): Diskvalifikasjon. (2) Før runde. Hvis en spiller like før starten av en runde blir oppmerksom på at de ved et uhell har flere enn 14 køller, bør spilleren forsøke å legge igjen overskytende kølle eller køller. Men som en mulighet uten straff:
 • Spilleren kan ta alle slike overskytende køller ut av spill før starten av runden ved å bruke fremgangsmåten i (1), og
 • Overskytende køller kan beholdes av spilleren under runden (men må ikke brukes), og de teller ikke i forhold til grensen på 14 køller.
Hvis en spiller bevisst tar med flere enn 14 køller til deres første utslagsområde og starter runden uten å legge igjen de overskytende køllene, er denne muligheten ikke tillatt og regel 4.1b(1) gjelder.
4.2

Baller

4.2a

Baller tillatt ved spill av runde

(1) Må spille på godkjente baller. For hvert slag, må en spiller bruke en ball som er i samsvar med kravene i utstyrsreglene. En spiller kan få en godkjent ball til å spille med, fra hvem som helst, inkludert en annen spiller på banen. (2) Må ikke spille på ball som bevisst er forandret. En spiller må ikke slå et slag på en ball hvis spilleegenskaper bevisst er forandret, slik som å skrape eller varme opp ballen eller ved å påføre den noe materiale (annet enn å rengjøre den). Straff for å slå et slag ved brudd på regel 4.2a: Diskvalifikasjon.
4.2b

Ball deles i biter mens hull spilles

Hvis en spillers ball deles i biter etter et slag, er det ingen straff og slaget teller ikke. Spilleren må spille en annen ball fra der det slaget ble slått (se regel 14.6). Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 4.2b: Generell straff etter regel 14.7a.
4.2c

Ball får kutt eller sprekker mens hull spilles

(1) Løfting av ball for å se etter kuttmerker eller sprekker. Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at deres ball har blitt kuttet eller er sprukket på hullet som spilles:
 • Spilleren kan løfte ballen og se på den, men:
 • Ballen må først markeres, og ballen må ikke rengjøres (unntattputtinggreenen) (se regel 14.1).
Hvis spilleren løfter ballen uten å ha rimelig grunn til å tro (unntattputtinggreenen hvor spilleren kan løfte etter regel 13.1b), unnlater å markere ballen før den løftes eller rengjør den når det ikke er tillatt, får spilleren ett straffeslag. (2) Når en ball kan erstattes. Spilleren kan erstatte ballen med en annen ball bare hvis det tydelig kan sees at den opprinnelige ballen er kuttet eller er sprukket og denne skaden skjedde på hullet som spilles - men ikke hvis den bare er oppskrapet eller har fått riper, eller dens maling bare er skadet eller misfarget.
 • Hvis den opprinnelige ballen er kuttet eller sprukket, må spilleren enten plassere tilbake en annen ball eller den opprinnelige ballen på det opprinnelige punktet (se regel 14.2).
 • Hvis den opprinnelige ballen ikke er kuttet eller sprukket, må spilleren plassere den tilbake på dens opprinnelige punkt (se regel 14.2).
Hvis en spiller slår et slag på en feil erstattet ball, får spilleren ett straffeslag etter regel 6.3b. Ikke noe i denne regelen forbyr en spiller fra å erstatte en ball med en annen etter noen annen regel eller bytte baller mellom to hull. Straff for å spille en ball fra et feil sted ved brudd på regel 4.2c: Generell straff etter regel 14.7a.
4.3

Bruk av utstyr

Regel 4.3 gjelder for alle typer utstyr som en spiller kan bruke under en runde, unntatt at kravene for å spille med godkjente køller og baller er dekket av reglene 4.1 og 4.2, og ikke av denne regelen. Denne regelen angår bare hvordan utstyr blir brukt. Den begrenser ikke utstyret som en spiller kan ha med på sin runde.
4.3a

Tillatt og forbudt bruk av utstyr

En spiller kan bruke utstyr for å hjelpe sitt spill under en runde, unntatt at en spiller ikke må skape en mulig fordel ved å:
 • Bruke utstyr (annet enn en kølle eller en ball) som på en kunstig måte eliminerer eller reduserer behov for en ferdighet eller vurdering som er grunnleggende for utfordringen ved spillet, eller
 • Bruke utstyr (inkludert en kølle eller en ball) på en unormal måte til å slå et slag. «Unormal måte» betyr en måte som er fundamentalt forskjellig fra påtenkt bruk og som normalt ikke er anerkjent som en del av å spille spillet.
Denne regelen påvirker ikke bruken av noen annen regel som begrenser handlinger en spiller er tillatt å utføre med en kølle, ball eller annet utstyr (slik som å legge ned en kølle eller en annen gjenstand for å hjelpe spilleren til å stille seg opp, se regel 10.2b(3)). Vanlige eksempler på bruk av utstyr som er tillatt og ikke tillatt under en spillers runde etter denne regelen, er: (1) Avstands- og retningsinformasjon.
 • Tillatt. Få informasjon om avstand eller retning (slik som fra utstyr for avstandsmåling eller kompass).
 • Ikke tillatt.
  • Måle høydeforskjeller,
  • Tolke avstands- og retningsinformasjon (slik som å bruke utstyr for å få en anbefalt spillelinje eller køllevalg basert på stedet hvor spillerens ball ligger), eller
  • Bruke en siktegjenstand (se definisjon i utstyrsreglene) for å hjelpe til å rette inn ballen. 
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel G-5 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr bruk av utstyr for avstandsmåling). (2) Informasjon om vind og andre værforhold.
 • Tillatt.
  • Få alle typer værinformasjon (inkludert vindstyrke) som er tilgjengelig fra værmeldinger, eller
  • Måle temperatur og fuktighet på banen.
 • Ikke tillatt.
  • Måle vindstyrke på banen, eller
  • Bruke en kunstig gjenstand for å få annen vindrelatert informasjon (slik som å bruke pulver, et lommetørkle eller et bånd for å beregne vindretning).
(3) Informasjon samlet inn før eller under runde.
 • Tillatt.
  • Bruke informasjon som var samlet inn før runden (slik som spilleinformasjon fra tidligere runder, svingtips eller kølleanbefalinger), eller
  • Notere (for bruk etter runden) spill- eller fysiologisk informasjon fra runden (slik som slaglengde, spillestatistikk eller hjerterytme).
 • Ikke tillatt.
  • Utarbeide eller tolke spilleinformasjon fra runden (slik som kølleanbefalinger basert på lengder under runden som spilles), eller
  • Bruk av all fysiologisk informasjon registrert under runden.
(4) Lyd og video.
 • Tillatt.
  • Høre på lyd eller se på video om forhold som ikke er relatert til konkurransen som spilles (slik som nyhetssendinger eller bakgrunnsmusikk). Men ved å gjøre dette bør det tas hensyn til andre (se regel 1.2).
 • Ikke tillatt.
  • Høre på musikk eller annen lyd for å eliminere forstyrrelser eller for å hjelpe til med svingtempo, eller
  • Se på video av konkurransen som hjelper spilleren med å velge en kølle, slå et slag eller avgjøre hvordan å spille under runden, unntatt at en spiller kan se på video som er beregnet for tilskuere på banen, slik som en resultattavle.
Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel G-8 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr eller begrenser bruk av utstyr med lyd og video under en runde). (5) Hansker og gripemidler.
 • Tillatt.
  • Bruke en vanlig hanske som tilfredsstiller kravene i utstyrsreglene.
  • Bruke harpiks, pulver og andre fuktighetsskapende eller tørkende midler, eller
  • Surre et håndkle eller lommetørkle rundt grepet.
 • Ikke tillatt.
  • Bruke en hanske som ikke tilfredsstiller kravene i utstyrsreglene, eller
  • Bruke annet utstyr som gir en urettferdig fordel med håndposisjon eller grepstrykk.
(6) Utstyr for å tøye ut og trene eller svinghjelp.
 • Tillatt.
  • Bruke alt utstyr for generelt å tøye ut (annet enn til å gjøre en prøvesving), uansett om utstyret er designet for å tøye ut, for bruk i golf (slik som en siktepinne plassert på tvers av skuldrene) eller for noen hensikt ikke relatert til golf (slik som en gummislange eller del av et rør).
 • Ikke tillatt.
  • Bruke enhver type trenings- eller svinghjelp for golf (slik som en siktepinne eller vektbelagt headcover eller «smultring»), eller en ikke-godkjent kølle på enhver måte som skaper en mulig fordel ved å hjelpe en spiller i å forberede eller slå et slag (slik som hjelp med et svingplan, grep, oppstilling, ballposisjon eller kroppsholdning).
Videre veiledning i bruk av utstyr beskrevet ovenfor og andre typer utstyr (slik som klær og sko), kan finnes i utstyrsreglene. En spiller som er usikker på om de kan bruke noe utstyr på en spesiell måte, bør spørre Komiteen om en regelavgjørelse (se regel 20.2b). Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Mal lokal regel G-6 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr bruk av motorisert transport under en runde).
4.3b

Utstyr brukt av medisinske grunner

(1) Medisinsk unntak. En spiller bryter ikke regel 4.3 hvis de bruker utstyr til å avhjelpe en medisinsk tilstand, så lenge:
 • Spilleren har en medisinsk grunn til å bruke utstyret, og
 • Komiteen bestemmer at bruken ikke gir spilleren noen urettferdig fordel i forhold til andre spillere.
Se regel 25.3a (statusen til proteser). Regel 25.4f (bruk av regel 4.3 for forflytningshjelpemiddel). (2) Teip eller lignende dekningsmateriale. En spiller kan bruke teip eller lignende dekningsmateriale for alle medisinske årsaker (slik som å forhindre en skade eller avhjelpe en oppstått skade), men teipen eller dekningsmaterialet må ikke:
 • Bli påført overdrevent, eller
 • Hjelpe spilleren mer enn nødvendig for den medisinske årsaken (for eksempel, det må ikke forhindre bevegelse i et ledd for å hjelpe spilleren til å svinge køllen).
En spiller som er usikker på hvor og hvordan teip eller lignende dekningsmateriale kan påføres, bør spørre Komiteen om en regelavgjørelse. Straff for brudd på regel 4.3:
 • Straff for første brudd: Generell straff. Hvis bruddet skjer mellom to hull, gjelder straffen på det neste hullet.
 • Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon. Denne straffen gjelder selv om forholdene rundt bruddet var helt forskjellig fra bruddet som resulterte i den første straffen. Denne straffen gjelder bare hvis det har vært en mellomliggende hendelse etter det første bruddet (se regel 1.3c(4)).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer