Skriv ut del
7
Leting etter ball: Finne og identifisere ball
Formål: Regel 7 tillater spilleren å utføre rimelige handlinger for på en reglementert måte å lete etter deres ball i spill etter hvert slag.
 • Men spilleren må likevel være forsiktig, fordi en straff vil ilegges hvis spilleren handler overdrevent og forårsaker forbedring av forholdene som påvirker deres neste slag.
 • Spilleren får ingen straff hvis ballen ved et uhell flytter seg i forsøk på å finne eller identifisere den, men må deretter plassere ballen tilbake på dens opprinnelige punkt.
7
Leting etter ball: Finne og identifisere ball
7.1

Hvordan lete etter en ball på reglementert måte

7.1a

Spiller kan utføre rimelige handlinger for å finne og identifisere ball

En spiller er ansvarlig for å finne sin ball i spill etter hvert slag. Spilleren kan på reglementert måte lete etter ballen ved å bruke rimelige handlinger for å finne og identifisere den, slik som:
 • Flytte sand og vann, og
 • Flytte eller bøye gress, busker, greiner og andre naturgjenstander som gror eller er festet, og også brekke slike gjenstander, men bare hvis de blir brukket som et resultat av bruk av andre rimelige handlinger for å finne og identifisere ballen.
Hvis det utføres slike rimelige handlinger som del av en reglementert leting og det forbedrer forholdene som påvirker slaget:
 • Det er ingen straff etter regel 8.1a hvis forbedringen er resultat av en reglementert leting.
 • Men hvis forbedringen kommer som resultat av handlinger som overskrider hva som var rimelig for en reglementert leting, får spilleren den generelle straffen for brudd på regel 8.1a.
I forsøk på å finne og identifisere ballen, kan spilleren fjerne løse naturgjenstander som tillatt i regel 15.1 og kan fjerne flyttbare hindringer som tillatt i regel 15.2.
7.1b

Hva må gjøres hvis sand som påvirker leiet til spillerens ball flyttes i forsøk på å finne eller identifisere den

 • Spilleren må gjenskape det opprinnelige leiet i sanden, men kan la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.
 • Hvis spilleren slår ballen uten å gjenskape det opprinnelige leiet, får spilleren den generelle straffen.
7.2

Hvordan identifisere en ball

En spillers ball i ro kan identifiseres på alle disse måtene:
 • Av spilleren eller hvem som helst som ser en ball komme til ro i situasjoner hvor det er kjent å være spillerens ball.
 • Ved å se spillerens identifikasjonsmerke på ballen (se regel 6.3a), men dette gjelder ikke hvis en identisk ball med et identisk identifikasjonsmerke også er funnet i det samme området.
 • Ved å finne en ball av samme produsent, modell, nummer og tilstand som spillerens ball i et område hvor spillerens ball anslås å være, men dette gjelder ikke hvis en identisk ball er i det samme området og det er umulig å vite hvilken som er spillerens ball.
Hvis en spillers provisoriske ball ikke kan bli adskilt fra deres opprinnelige ball, se regel 18.3c(2).
7.3

Løfte en ball for å identifisere den

Hvis en ball kan være en spillers ball, men den kan ikke identifiseres som den ligger:
 • Spilleren kan løfte ballen for å identifisere den (inkludert å rotere den), men:
 • Ballen må først markeres og ballen må ikke rengjøres mer enn nødvendig for å identifisere den (unntattputtinggreenen) (se regel 14.1).
Hvis den løftede ballen er spillerens ball eller en annen spillers ball, må den plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2). Hvis spilleren løfter sin ball etter denne regelen når det ikke er rimelig nødvendig for å identifisere den (unntattputtinggreenen hvor spilleren kan løfte etter regel 13.1b), unnlater å markere ballen før den løftes eller rengjør den når det ikke er tillatt, får spilleren ett straffeslag. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 7.3: Generell straff etter regel 14.7a.
7.4

Ball flyttet ved et uhell under forsøk på å finne eller identifisere den

Det er ingen straff hvis spillerens ball flyttes ved et uhell av spilleren, motspilleren eller noen andre under forsøk på å finne eller identifisere den. Men hvis spilleren forårsaker at ballen flytter seg før de starter å lete etter ballen, får spilleren ett straffeslag etter regel 9.4b Under denne regelen betyr «ved et uhell» når ballen flyttes av noen som utfører rimelige handlinger for å finne ballen, og som avdekker stedet der ballen lå ved at den flyttet seg (slik som å sveipe føttene gjennom langt gress, eller riste på et tre).  I følgende situasjoner må ballen plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke er kjent, må anslås) (se regel 14.2). Når dette gjøres:
 • Hvis ballen var på, under eller inntil enhver uflyttbar hindring, integrert gjenstand, grensegjenstand eller en naturgjenstand som gror eller er fast, må ballen plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt på, under eller inntil slik gjenstand (se regel 14.2).
 • Hvis ballen var dekket av sand, må det opprinnelige leiet gjenskapes og ballen må plasseres tilbake i dette leiet (se regel 14.2d(1)). Men spilleren kan la en liten del av ballen være synlig når dette gjøres.
Se også regel 15.1a (begrensninger mot bevisst å fjerne visse løse naturgjenstander før ball plasseres tilbake). Straff for brudd på regel 7.4: Generell straff.
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer