Onderdeel afdrukken
22
Foursomes
Doel van de Regel: Regel 22 beschrijft foursomes (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij twee partners samen spelen in dezelfde partij door om de beurt met één bal een slag te doen. De Regels voor deze spelvorm zijn in wezen gelijk aan die voor individuele spelvormen, behalve dat vereist is dat beide partners om de beurt afslaan bij het begin van een hole en dat elke hole wordt uitgespeeld door om de beurt de bal te slaan.
22
Foursomes
22.1

Overzicht van foursomes

Foursomes is een spelvorm (zowel bij matchplay als bij strokeplay), waarbij twee partners samen een wedstrijd spelen als één partij. Er wordt met één bal gespeeld en de partners moeten op iedere hole om de beurt die bal spelen. Regels 1-20 zijn van toepassing op deze spelvorm (waarbij de partij die dezelfde bal speelt hetzelfde wordt behandeld als een individuele speler), maar die worden aangepast volgens deze specifieke Regels. Een variatie op foursomes is een vorm van matchplay die ook bekend is als threesomes, waarbij een individuele speler speelt tegen een partij van twee partners die om de beurt spelen met één bal volgens de onderstaande specifieke Regels. 
22.2

Beide partners mogen handelen voor de partij

Aangezien beide partners samen als één partij met één bal spelen:
  • Beide partners mogen iedere toegestane handeling verrichten namens de partij voordat een slag wordt gedaan, zoals het markeren van de plek van de bal en de bal opnemen, terugplaatsen, droppen en plaatsen, waarbij het niet uitmaakt welke partner van die partij aan de beurt is om te spelen.
  • Een partner en zijn caddie mogen de andere partner helpen op elke manier waarop de caddie van de andere partner hem mag helpen (zoals het geven van, en gevraagd worden om advies en alle andere handelingen verrichten die zijn toegestaan volgens Regel 10), maar zij mogen geen hulp geven die de caddie van de andere partner volgens de Regels niet mag geven.
  • Iedere handeling of Regelovertreding door een van beide partners of hun caddie wordt toegerekend aan de partij.
Bij strokeplay hoeft slechts een van de partners de holescores op de scorekaart van de partij te controleren en ervoor te tekenen (zie Regel 3.3b).
22.3

Partners moeten om de beurt een slag doen

Op iedere hole moeten de partners om de beurt een slag doen voor de partij:
  • Partners moeten op elke hole de volgorde van wie het eerste speelt vanaf de afslagplaats afwisselen. 
  • Na de eerste slag van de partij vanaf de afslagplaats moeten de partners om de beurt een slag doen tot de hole is uitgespeeld.
  • Als een slag komt te vervallen, opnieuw wordt gespeeld of om enige andere reden niet telt volgens een Regel (behalve wanneer een slag is gedaan in de verkeerde volgorde in overtreding van deze Regel), dan moet dezelfde partner die de slag deed de volgende slag doen voor de partij.
  • Als de partij besluit een provisionele bal te spelen, dan moet dat worden gedaan door de partner die aan de beurt is om de volgende slag voor de partij te doen.
Strafslagen voor de partij hebben geen invloed op de volgorde van spelen van de partners. Straf voor het spelen van een slag in de verkeerde volgorde in overtreding van Regel 22.3: algemene straf. Bij strokeplay moet de partij de fout herstellen:
  • De juiste partner moet een slag doen vanaf de plaats waar de partij voor het eerst een slag deed in de verkeerde volgorde (zie Regel 14.6).
  • De slag die werd gedaan in de verkeerde volgorde en alle verdere slagen voordat de fout is hersteld (zowel slagen als strafslagen specifiek opgelopen door het spelen van die bal) tellen niet.
  • Als de partij de fout niet herstelt voordat de partij een slag doet om een andere hole te beginnen of, in het geval van de laatste hole van de ronde voordat de scorekaart is ingeleverd, is de partij gediskwalificeerd.
22.4

De ronde beginnen

22.4a

Welke partner als eerste speelt

De partij mag kiezen welke partner van de eerste afslagplaats zal spelen om de ronde te beginnen, tenzij het Wedstrijdreglement bepaalt welke partner als eerste moet spelen. De ronde van een partij is begonnen wanneer die partner een slag heeft gedaan om de eerste hole voor zijn partij te beginnen.
22.4b

Starttijd en startplaats

Regel 5.3a wordt anders toegepast voor iedere partner, afhankelijk van wie als eerste afslaat voor de partij: De partner die als eerste speelt moet op de starttijd en startplaats klaar staan om te spelen en moet beginnen op (en niet voor) die tijd. De partner die de tweede slag zal spelen moet op de starttijd aanwezig zijn op ofwel de startplaats ofwel de hole vlak bij de plaats waar de bal die wordt gespeeld vanaf de afslagplaats vermoedelijk terecht zal komen. Als een van beide partners niet op deze manier aanwezig is, is de partij in overtreding van Regel 5.3a.
22.5

Partners mogen dezelfde clubs gebruiken

Regel 4.1b(2) is zodanig aangepast dat partners dezelfde clubs mogen gebruiken, mits het totale aantal clubs waarover ze samen beschikken niet meer dan 14 is.
22.6

Beperking voor de speler voor het staan achter de partner tijdens de slag

Als aanvulling op de beperkingen in Regel 10.2b(4) mag een speler niet op of dicht bij het verlengde van de speellijn achter de bal staan terwijl zijn partner een slag doet om zo informatie te verkrijgen voor de volgende slag van de partij. Straf voor overtreding van Regel 22.6: algemene straf.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer