Onderdeel afdrukken
3
De wedstrijd
Doel van de Regel: Regel 3 behandelt de drie basiselementen van alle golfwedstrijden:
 • er wordt matchplay of strokeplay gespeeld;
 • een speler speelt alleen of met een partner als onderdeel van een partij; en
 • de score is of een brutoscore (zonder toepassing van handicapslagen) of een nettoscore (met toepassing van handicapslagen).
3
De wedstrijd
3.1

Basiselementen van iedere wedstrijd

3.1a

Spelvormen: matchplay of strokeplay

(1) Matchplay en strokeplay zijn totaal verschillende spelvormen.
 • Bij matchplay (zie Regel 3.2) spelen een speler en zijn tegenstander tegen elkaar op basis van gewonnen, verloren of gelijkgespeelde holes.
 • Bij de gewone vorm van strokeplay (zie Regel 3.3) spelen alle spelers tegen elkaar op basis van de totale score, wat betekent dat van iedere speler alle slagen (slagen en strafslagen) op alle holes en in alle rondes worden opgeteld.
De meeste Regels zijn op beide spelvormen van toepassing, maar bepaalde Regels gelden voor een specifieke spelvorm. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 6C(11) (aandachtspunten voor de Commissie als een wedstrijd bestaat uit een combinatie van beide spelvormen in een ronde). (2) Andere vormen van strokeplay. Regel 21 behandelt andere vormen van strokeplay (stableford, maximum score en par/bogey), waarbij de score op een andere manier wordt bepaald. Regels 1-20 zijn van toepassing op deze spelvormen, aangepast volgens Regel 21.
3.1b

Hoe spelers spelen: Alleen of als partners

Golf wordt door een speler alleen gespeeld of als partij samen met een partner. Hoewel Regels 1-20 en Regel 25 zijn toegespitst op individueel spel, gelden deze ook:
 • in wedstrijden waarin partners samen spelen (foursomes en four-ball), aangepast volgens Regels 22 en 23; en
 • in teamwedstrijden, aangepast volgens Regel 24.
3.1c

Hoe spelers scoren: brutoscores of nettoscores

(1) Wedstrijden zonder handicapverrekening. Bij een wedstrijd zonder handicapverrekening:
 • De brutoscore voor een hole of de ronde is gelijk aan het totale aantal slagen (slagen en strafslagen).
 • De handicap van de speler wordt niet toegepast.
(2) Wedstrijden met handicapverrekening. Bij een wedstrijd met handicapverrekening:
 • De nettoscore voor een hole of de ronde is gelijk aan de brutoscore verminderd met het aantal handicapslagen van de speler.
 • Dit wordt gedaan zodat spelers van verschillende spelniveaus het eerlijk tegen elkaar kunnen opnemen.
3.2

Matchplay

Doel van de Regel: Voor matchplay gelden specifieke Regels (in het bijzonder over het geven van de volgende slag, hole of match en informatie geven over het aantal gedane slagen), omdat de speler en zijn tegenstander:
 • op elke hole alleen tegen elkaar spelen;
 • elkaars spel kunnen waarnemen; en
 • ieder hun eigen belangen kunnen behartigen.
3.2a

Resultaat van hole en match

(1) Het winnen van een hole. Een speler wint een hole wanneer:
 • een speler de hole uitspeelt in minder slagen (slagen en strafslagen) dan de tegenstander;
 • de tegenstander de hole geeft; of
 • de tegenstander de algemene straf krijgt (verlies van de hole).
Als de bal van de tegenstander nog in beweging is en deze moet worden uitgeholed om de hole gelijk te spelen, maar deze wordt opzettelijk van richting veranderd of gestopt door een persoon op een moment dat er geen redelijke mogelijkheid meer is dat deze wordt uitgeholed (zoals wanneer de bal al voorbij de hole is gerold en er geen mogelijkheid is dat deze terugrolt), is de hole beslist en wint de speler de hole (zie Regel 11.2a, Uitzondering). (2) Een hole gelijkspelen. Een hole eindigt gelijk wanneer:
 • de speler en de tegenstander de hole uitspelen in hetzelfde aantal slagen (slagen en strafslagen); of
 • de speler en de tegenstander overeenkomen de hole als gelijk gespeeld te beschouwen (maar dit is alleen toegestaan nadat ten minste een van de spelers een slag heeft gedaan om de hole te beginnen).
(3) Een match winnen. Een speler wint een match wanneer:
 • de voorsprong van een speler op de tegenstander meer holes bedraagt dan er nog te spelen zijn;
 • de tegenstander de match geeft; of
 • de tegenstander is gediskwalificeerd.
(4) Verlengen van een gelijkspel. Als een match in een gelijkspel eindigt:
 • De match wordt telkens met een hole verlengd tot er een winnaar is. Zie Regel 5.1 (een verlengde match is een voortzetting van dezelfde ronde, geen nieuwe ronde).
 • De holes worden in dezelfde volgorde gespeeld als tijdens de ronde, tenzij de Commissie een andere volgorde heeft bepaald.
Maar in het Wedstrijdreglement kan zijn opgenomen dat een match eindigt in gelijkspel en niet wordt verlengd. (5) Wanneer de uitslag definitief is. Het resultaat van een match wordt definitief op de door de Commissie vastgesteld manier (en dit behoort in het Wedstrijdreglement te staan), zoals:
 • wanneer de uitslag op een officieel scorebord of andere aangewezen plaats wordt gepubliceerd; of
 • wanneer de uitslag wordt gemeld aan een door de Commissie aangewezen persoon.
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5A(7) (aanbevelingen voor de manier waarop de uitslag van een wedstrijd definitief wordt gemaakt).
3.2b

Het geven van de volgende slag, hole of match

(1) Speler mag de volgende slag, hole of match geven. Een speler mag de volgende slag van de tegenstander, een hole of de match geven:
 • De volgende slag geven. Dit is altijd toegestaan voordat de tegenstander zijn volgende slag doet.
  • De tegenstander heeft de hole dan uitgespeeld met een score waarbij ook de gegeven slag meetelt. De bal mag vervolgens door iedereen worden opgenomen.
  • Als een slag wordt gegeven terwijl de bal van de tegenstander nog in beweging is na een slag, dan geldt de volgende slag van de tegenstander als gegeven, tenzij de bal wordt uitgeholed (in dit geval heeft het geven geen effect).
  • De speler mag de volgende slag van de tegenstander alleen geven door de bal in beweging van de tegenstander van richting te veranderen of te stoppen, als hij dat specifiek doet om de volgende slag te geven én er geen redelijke kans bestaat dat de bal kan worden uitgeholed.
 • Een hole geven. Dit is altijd toegestaan voordat de hole is uitgespeeld (zie Regel 6.5), zelfs voordat de spelers de hole zijn begonnen. Maar een speler en zijn tegenstander mogen niet afspreken om elkaar holes te geven met als doel om de duur van de match korter te maken. Als ze dit doen wetende dat het niet is toegestaan, zijn ze beiden gediskwalificeerd
 • De match geven. Dit is altijd toegestaan voordat de uitslag van de match is beslist (zie Regels 3.2a(3) en (4)), zelfs voordat de match is begonnen.
(2) Hoe een slag, hole of match wordt gegeven. De volgende slag, hole of match is alleen gegeven wanneer dit duidelijk wordt gecommuniceerd:
 • Dit kan zowel verbaal als door een handeling die de bedoeling van de speler om de slag, hole of match te geven duidelijk maakt (zoals een handgebaar).
 • Als de tegenstander zijn bal oppakt in strijd met een Regel doordat er redelijkerwijs een misverstand kan bestaan over of de speler de slag, hole of match heeft gegeven volgt er geen straf. De bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2). Het geven van een slag, hole of match is definitief en kan niet worden herroepen of afgewezen.
3.2c

Handicaps verrekenen in een handicap match

(1) Bekendmaken van handicaps. De speler en de tegenstander behoren elkaar voor aanvang van de match te vertellen wat hun handicap is. Als een speler voor of tijdens de match een verkeerde handicap opgeeft en dit wordt niet hersteld voordat de tegenstander zijn volgende slag doet:
 • Opgegeven handicap te hoog. Als de opgegeven handicap invloed heeft op het aantal slagen dat de speler krijgt of geeft, is de speler gediskwalificeerd. Zo niet, dan volgt er geen straf.
 • Opgegeven handicap te laag. Er volgt geen straf en het aantal slagen dat hij krijgt of moet geven wordt berekend op basis van de opgegeven (te lage) handicap.
(2) Holes waar handicapslagen worden verrekend.
 • Handicapslagen worden per hole gegeven en de laagste nettoscore wint de hole.
 • Als een match bij een gelijkspel wordt verlengd, worden de handicapslagen gegeven per hole op dezelfde manier als eerder in de ronde (tenzij de Commissie een andere manier van verrekening heeft vastgesteld).
Elke speler is ervoor verantwoordelijk om te weten op welke holes hij een handicapslag geeft of krijgt, gebaseerd op de stroke index die door de Commissie is bepaald (die meestal op de scorekaart staat). Als de spelers vergeten handicapslagen te verrekenen of per ongeluk handicapslagen verrekenen op een verkeerde hole, geldt het overeengekomen resultaat van de hole, tenzij de spelers hun fout op tijd herstellen (zie Regel 3.2d(3)).
3.2d

Verantwoordelijkheden van de speler en tegenstander

(1) Het melden van het aantal slagen. De tegenstander mag op ieder moment tijdens het spelen van een hole of als de hole is uitgespeeld vragen naar het aantal slagen (slagen en strafslagen) dat de speler heeft gedaan. Dit om de tegenstander te helpen in zijn keuze hoe hij de volgende slag en de rest van de hole speelt of om de uitslag te bevestigingen van de hole die net is uitgespeeld. Wanneer er wordt gevraagd naar het aantal slagen of wanneer deze informatie wordt gedeeld zonder dat ernaar is gevraagd:
 • De speler moet het juiste aantal slagen melden.
 • Als de speler geen antwoord geeft op de vraag van de tegenstander wordt dit beschouwd als het geven van verkeerde informatie over het aantal slagen.
De speler krijg de algemene straf (verlies van de hole) als hij de tegenstander verkeerde informatie geeft over het aantal slagen, tenzij hij zijn fout op tijd herstelt:
 • Verkeerd aantal slagen gemeld tijdens het spelen van een hole. De speler moet het juiste aantal slagen melden voordat de tegenstander zijn volgende slag doet of een soortgelijke actie onderneemt (zoals het geven van de volgende slag of de hole).
 • Verkeerd aantal slagen gemeld nadat een hole is uitgespeeld. De speler moet het juiste aantal slagen melden:
  • voordat een van de spelers een slag doet om een volgende hole te beginnen of een soortgelijke actie onderneemt (zoals het geven van de volgende hole of de match); of
  • bij de laatste hole van de match: voordat de uitslag van de match definitief is (zie Regel 3.2a(5)).
Uitzondering – Geen straf als er geen invloed is op het resultaat van de hole: Als de speler verkeerde informatie geeft over het aantal slagen nadat een hole is uitgespeeld, maar dit geen invloed heeft op het begrip van de tegenstander of een hole is gewonnen, verloren of gelijkgespeeld, volgt er geen straf. (2) De tegenstander informeren over een opgelopen straf. Wanneer een speler een straf krijgt:
 • De speler moet de tegenstander zo snel als redelijkerwijs mogelijk informeren over de opgelopen straf, rekening houdend met de afstand tussen de speler en tegenstander en andere praktische factoren. Het zal niet altijd mogelijk zijn om de tegenstander te informeren over de opgelopen straf voordat de tegenstander zijn volgende slag doet. 
 • Deze eis geldt zelfs als de speler niet op de hoogte is van een opgelopen straf (omdat spelers worden geacht te weten wanneer zij een Regel hebben overtreden).
Als de speler dit niet doet en zijn fout niet herstelt voordat de tegenstander zijn volgende slag doet of een soortgelijke actie onderneemt (zoals het geven van de volgende slag of de hole) krijgt de speler de algemene straf (verlies van de hole). Uitzondering – Geen straf wanneer de tegenstander wist van de door de speler opgelopen straf: Als de tegenstander wist dat de speler een straf had opgelopen, bijvoorbeeld doordat hij duidelijk ziet dat de speler een situatie ontwijkt waarbij volgens de Regels een straf hoort, krijgt de speler geen straf voor het niet aan zijn tegenstander melden van zijn opgelopen straf. (3) De stand van de match weten. De spelers worden geacht de stand van de match te weten: of een van de spelers voorstaat met een aantal holes (“holes up”) of dat de match gelijk staat (“all square”). Als de spelers per ongeluk een andere stand overeenkomen dan de werkelijke stand van de match:
 • Ze mogen de stand van de match herstellen voordat een van de spelers een slag doet om een volgende hole te beginnen. Bij de laatste hole moet de stand worden hersteld voordat de uitslag van de match definitief is (zie Regel 3.2a(5)).
 • Als de stand niet op tijd wordt hersteld, wordt de verkeerde stand de werkelijke stand.
Uitzondering – Wanneer een speler tijdig een uitspraak over de Regels vraagt: Als een speler tijdig een uitspraak over de Regels vraagt (zie Regel 20.1b) en het blijkt dat de tegenstander (1) verkeerde informatie heeft gegeven over het aantal slagen of (2) de speler niet op de hoogte heeft gebracht van een opgelopen straf, moet de stand van de match worden hersteld. (4) Beschermen van eigen rechten en belangen. De spelers in een match behoren hun eigen rechten en belangen te beschermen volgens de Regels:
 • Als de speler weet of van mening is dat de tegenstander een Regel heeft overtreden waar een straf op staat, kan de speler ervoor kiezen om wel of niet op de overtreding te reageren.
 • Maar als de speler en de tegenstander overeenkomen een Regel of straf te negeren waarvan beide spelers weten dat deze van toepassing is en een van de spelers de ronde is begonnen, zijn beide spelers gediskwalificeerd volgens Regel 1.3b.
 • Als de speler en de tegenstander van mening verschillen of een van hen een Regel heeft overtreden, mogen beide spelers hun rechten beschermen door een uitspraak over de Regels te vragen volgens Regel 20.1b.
Als een referee voor een gehele ronde is toegewezen aan een match, moet de referee optreden bij elke overtreding van de Regels die hij ziet of waarover hij wordt geïnformeerd (zie Regel 20.1b(1)).
3.3

Strokeplay

Doel van de Regel: Strokeplay heeft specifieke Regels (in het bijzonder voor scorekaarten en uitholen), omdat:
 • iedere speler tegen alle andere spelers in de wedstrijd speelt; en
 • alle spelers volgens de Regels gelijk moeten worden behandeld.
Na de ronde moeten de speler en zijn marker (die de score van de speler bijhoudt) ervoor tekenen dat de score op iedere hole juist is en moet de speler de scorekaart bij de Commissie inleveren.
3.3a

Winnaar bij strokeplay

De speler die alle rondes in het laagste totale aantal slagen (slagen en strafslagen) uitspeelt is de winnaar. Bij een wedstrijd met handicapverrekening betekent dit het laagste totale netto aantal slagen. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5A(6) (het Wedstrijdreglement behoort te beschrijven hoe een gelijkspel wordt beslist).
3.3b

Scoren bij strokeplay

De score van de speler wordt op zijn scorekaart bijgehouden door de marker, die is aangewezen door de Commissie of is gekozen door de speler op een manier die is goedgekeurd door de Commissie. De speler moet gedurende de gehele ronde dezelfde marker hebben, tenzij de Commissie een wijziging goedkeurt voor of nadat deze plaatsvindt. (1) Verantwoordelijkheden van de marker: per hole de score invullen en bekrachtigen op de scorekaart. Gedurende de ronde behoort de marker na elke hole het aantal slagen (slagen en strafslagen) voor die hole met de speler te verifiëren en die brutoscore op de scorekaart in te vullen. Wanneer de ronde is afgelopen:
 • De marker moet ter bekrachtiging van de holescores de scorekaart van de speler ondertekenen.
 • Als de speler meer dan één marker heeft gehad, moet elke marker tekenen voor de scores op de holes waar hij marker was. Maar als een van de markers de speler op alle holes heeft zien spelen, mag die marker tekenen voor de scores op alle holes.
Een marker mag weigeren te tekenen voor een holescore van de speler waarvan hij gelooft dat deze verkeerd is. In een dergelijke situatie moet de Commissie alle beschikbare bewijzen in overweging nemen en een beslissing nemen over de holescore van de speler. Als de marker ook dan nog weigert om te tekenen voor de score van de speler, kan de Commissie de holescore bekrachtigen of de bevestiging accepteren van iemand anders die de handelingen van de speler op de betreffende hole heeft gezien. Als een marker ook speler is en opzettelijk tekent voor een verkeerde score voor een hole, behoort de marker te worden gediskwalificeerd volgens Regel 1.2a. 
(2) Verantwoordelijkheden van de speler: score per hole controleren en ervoor tekenen en de scorekaart inleveren. De speler behoort tijdens de ronde zijn score per hole bij te houden. Wanneer de ronde is afgelopen:
 • behoort de speler de scores per hole die zijn marker heeft ingevuld zorgvuldig te controleren en iedere eventuele kwestie aan de Commissie voor te leggen;
 • moet de speler ervoor zorgen dat zijn marker tekent voor de holescores op de scorekaart;
 • mag de speler een score voor een hole die zijn marker heeft genoteerd niet veranderen, behalve met toestemming van de marker of de Commissie (maar de speler en de marker zijn niet verplicht om nog eens te tekenen voor de aangepaste score); en
 • moet de speler tekenen voor de holescores op de scorekaart en die direct inleveren bij de Commissie, waarna de speler zijn scorekaart niet meer mag veranderen.
Als de speler niet aan een van deze eisen voldoet, is hij gediskwalificeerd. Uitzondering – Geen straf wanneer een overtreding wordt veroorzaakt door de marker die zijn verantwoordelijkheden niet uitvoert. Er volgt geen straf als de Commissie besluit dat het overtreden door de speler van Regel 3.3b(2) werd veroorzaakt doordat de marker niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen (bijvoorbeeld als de marker vertrekt met de scorekaart of zonder deze te controleren), zolang dit buiten de macht van de speler ligt. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5A(5) (aanbevelingen hoe te bepalen wanneer een scorekaart is ingeleverd). Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 8; Model Plaatselijke Regel L-1 (strafvermindering voor het inleveren van een scorekaart waarbij niet voor alle holescores is getekend). (3) Verkeerde score voor een hole. Als de speler een scorekaart inlevert met een verkeerde holescore:
 • Ingeleverde score hoger dan de werkelijke score. De hogere score die is ingeleverd telt.
 • Ingeleverde score lager dan de werkelijke score. De speler is gediskwalificeerd.
Uitzondering – Niet meetellen van onbekende straf: Als een of meer holescores van de speler lager zijn dan de daadwerkelijke score, doordat de speler een of meer strafslagen niet heeft meegeteld waarvan hij niet wist dat hij ze had opgelopen voordat de scorekaart werd ingeleverd:
 • De speler is niet gediskwalificeerd.
 • Als de fout wordt ontdekt voor het beëindigen van de wedstrijd zal de Commissie de score voor die hole(s) aanpassen door het bijtellen van de strafslagen die volgens de Regels zijn opgelopen bij de score voor die hole(s).
Deze uitzondering geldt niet:
 • wanneer de niet getelde straf de straf van diskwalificatie is; of
 • wanneer de speler is verteld dat hij wellicht een straf had opgelopen of wanneer hij twijfelde of hij een straf had opgelopen en dit niet aan de Commissie heeft voorgelegd voordat hij zijn scorekaart inleverde.
(4) De speler is niet verantwoordelijk voor het weergeven van zijn handicap op de scorekaart of het optellen van scores. Het is niet verplicht om de handicap van een speler op de scorekaart te vermelden en het is ook niet verplicht dat spelers hun eigen scores optellen. Als de speler een scorekaart inlevert met daarop per ongeluk een verkeerde of verkeerd toegepaste handicap of waarop een fout is gemaakt bij het optellen van de scores, volgt er geen straf. Zodra de Commissie aan het einde van de ronde de scorekaart van de speler heeft ontvangen, is de Commissie verantwoordelijk voor:
 • het optellen van de scores van de speler; en
 • het berekenen van de handicapslagen van de speler voor de wedstrijd en deze gebruiken om de nettoscore van de speler te berekenen.
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 8, Model Plaatselijke Regel L-2 (speler verantwoordelijk maken voor handicap op de scorekaart).
3.3c

Niet uitholen

Een speler moet op iedere hole van een ronde uitholen. Als de speler dat nalaat:
 • De speler moet de fout herstellen voordat hij een slag doet om een volgende hole te beginnen of, in het geval van de laatste hole van de ronde, voordat hij de scorekaart inlevert.
 • Als de fout niet tijdig wordt hersteld is de speler gediskwalificeerd.
Zie Regels 21.1, 21.2 en 21.3 (Regels voor andere vormen van strokeplay (stableford, maximum score en par/bogey) waar de score op een andere manier tot stand komt en de speler niet is gediskwalificeerd als hij niet uitholet).
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer