Onderdeel afdrukken
19
Onspeelbare bal
Doel van de Regel: Regel 19 beschrijft de verschillende ontwijkmogelijkheden voor een onspeelbare bal. De speler heeft de keuze uit een aantal opties – gewoonlijk met één strafslag – om overal op de baan (behalve in een hindernis) een moeilijke situatie te ontwijken.
19
Onspeelbare bal
19.1

Een speler mag besluiten dat zijn bal onspeelbaar is, overal behalve in een hindernis

De speler is de enige die kan beslissen of zijn bal onspeelbaar is door met straf een van de ontwijkopties van Regel 19.2 of 19.3 toe te passen. Ontwijken van een onspeelbare bal is overal op de baan toegestaan, behalve in een hindernis. Als een bal onspeelbaar in een hindernis ligt, kan de speler deze situatie alleen met straf ontwijken volgens Regel 17.
19.2

Ontwijkopties voor een onspeelbare bal in het algemene gebied of op de green

Een speler mag een onspeelbare bal situatie ontwijken volgens een van de drie opties zoals beschreven in Regel 19.2a, b of c, steeds met bijtelling van één strafslag.
 • De speler mag de procedure van slag en afstand toepassen volgens Regel 19.2a, zelfs als de oorspronkelijke bal niet is gevonden of geïdentificeerd.
 • Maar om de situatie in een rechte lijn naar achteren te kunnen ontwijken volgens Regel 19.2b of zijwaarts te kunnen ontwijken volgens Regel 19.2c, moet de plek van de oorspronkelijke bal bekend zijn.
19.2a

Procedure van slag en afstand

De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal spelen vanaf de plek van waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6).
19.2b

Recht naar achteren ontwijken

De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal (zie Regel 14.3) droppen achter de plek van de oorspronkelijke bal, op de lijn die vanaf de hole recht door de plek van de oorspronkelijke bal naar achteren loopt (er is geen limiet aan hoe ver naar achteren). De plek op die lijn waar de bal na het droppen het eerst de grond raakt bepaalt de dropzone, die één clublengte groot is in alle richtingen vanaf dat punt, maar met de volgende beperkingen:
 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • mag niet dichter bij de hole zijn dan de plek waar de oorspronkelijke bal lag; en
  • mag in elk gebied van de baan zijn; maar
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als waar de bal na het droppen het eerst de grond raakte.
19.2c

Zijwaarts ontwijken

De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in een zijwaartse dropzone (zie Regel 14.3) met de volgende kenmerken:
 • Referentiepunt: De plek van de oorspronkelijke bal. Maar als de bal boven de grond ligt, bijvoorbeeld in een boom, dan is het referentiepunt de plek direct onder de bal op de grond. 
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Twee clublengten, maar met de volgende beperkingen:
 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt; en
  • mag in elk gebied van de baan zijn; maar
  • als zich binnen twee clublengten van het referentiepunt meer dan één gebied van de baan bevindt, moet de bal binnen de dropzone tot stilstand komen in hetzelfde gebied van de baan als waar de bal na het droppen in de dropzone het eerst de grond raakte.
Zie Regel 25.4m (voor spelers die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken is Regel 19.2c aangepast om de dropzone uit te breiden naar vier clublengten). Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 19.2: algemene straf volgens Regel 14.7a.
19.3

Ontwijkopties voor een onspeelbare bal in een bunker

19.3a

Gebruikelijke ontwijkopties (met één strafslag)

Wanneer een bal van een speler onspeelbaar in een bunker ligt:
 • De speler mag deze situatie met één strafslag ontwijken volgens een van de opties van Regel 19.2, behalve dat:
 • de bal in de bunker moet worden gedropt en daarbinnen tot stilstand moet komen, als de speler ervoor kiest de situatie recht naar achteren (zie Regel 19.2b) of zijwaarts (zie Regel 19.2c) te ontwijken.
19.3b

Extra ontwijkoptie (met twee strafslagen)

Wanneer een bal van de speler in een bunker ligt, mag de speler als extra ontwijkoptie, met in totaal twee strafslagen, de situatie recht naar achteren ontwijken buiten de bunker volgens Regel 19.2b. Zie Regel 25.4n (voor spelers die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken, is de straf voor het recht naar achteren ontwijken buiten de bunker volgens Regel 19.3b gereduceerd tot één strafslag). Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 19.3: algemene straf volgens Regel 14.7a.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer