Terug naar de Golfregels
14

Procedures voor de bal: markeren, opnemen en schoonmaken; Terugplaatsen; Droppen in dropzone; Spelen van verkeerde plaats

GA NAAR PARAGRAAF
Golfregels
Clarifications
Onderdeel afdrukken
14
Procedures voor de bal: markeren, opnemen en schoonmaken; Terugplaatsen; Droppen in dropzone; Spelen van verkeerde plaats
Doel van de Regel: Regel 14 beschrijft wanneer en hoe de speler de plek van een stilliggende bal mag markeren, de bal mag opnemen en schoonmaken en hoe een bal terug in het spel wordt gebracht, zodat hij van de juiste plaats wordt gespeeld.
 • Wanneer een bal die is opgenomen of bewogen moet worden teruggeplaatst, moet dezelfde bal worden geplaatst op zijn oorspronkelijke plek.
 • Wanneer een belemmering wordt ontweken, met of zonder straf, moet de oorspronkelijke bal of een vervangende bal worden gedropt in een specifieke dropzone.
Een fout bij het gebruiken van deze procedures mag zonder straf worden hersteld als de bal nog niet is gespeeld. Maar de speler krijgt een straf als hij de bal van een verkeerde plaats speelt.
14
Procedures voor de bal: markeren, opnemen en schoonmaken; Terugplaatsen; Droppen in dropzone; Spelen van verkeerde plaats
14.1

De bal markeren, opnemen en schoonmaken

Deze Regel is van toepassing op het opzettelijk “opnemen” van de stilliggende bal van een speler. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, zoals het opnemen van de bal met de hand, de bal roteren of het anderszins opzettelijk veroorzaken van beweging van de bal.
14.1a

De plek van de op te nemen en terug te plaatsen bal moet worden gemarkeerd

Voordat de speler een bal opneemt volgens een Regel die terugplaatsen op de oorspronkelijke plek voorschrijft, moet hij de plek markeren door:
 • een balmarker te plaatsen direct achter of direct naast de bal; of
 • een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.
Als de plek is gemarkeerd met een balmarker, moet de speler na het terugplaatsen van de bal de balmarker wegnemen voordat hij een slag doet. Als de speler de bal opneemt zonder de plek te markeren, de plek op een verkeerde manier markeert of een slag doet terwijl de balmarker er nog ligt, krijgt hij één strafslag. Wanneer de speler de bal opneemt om volgens een Regel een belemmering te ontwijken, is hij niet verplicht om de bal te markeren.
14.1b

Wie de bal mag opnemen

Het opnemen van de bal volgens de Regels mag uitsluitend worden gedaan door:
 • de speler; of
 • iemand die hiervoor toestemming heeft gekregen van de speler, maar deze toestemming moet telkens opnieuw worden gegeven voordat de bal wordt opgenomen en kan niet in het algemeen voor de gehele ronde worden gegeven.
Uitzondering – Wanneer de caddie de bal van de speler zonder toestemming mag opnemen: De caddie mag de bal van de speler zonder zijn toestemming opnemen wanneer:
 • de bal van de speler op de green ligt; of
 • het redelijk is om aan te nemen (zoals op basis van een handeling of uitspraak) dat de speler de belemmering zal ontwijken volgens een Regel.
Als de caddie de bal opneemt terwijl dit niet is toegestaan, krijgt de speler één strafslag (zie Regel 9.4). Zie Regels 25.2g, 25.4a en 25.5d (voor spelers met bepaalde beperkingen is Regel 14.1b aangepast, zodat een begeleider de bal van de speler op de green zonder toestemming mag opnemen).
14.1c

De bal schoonmaken

Een bal die is opgenomen van de green mag altijd worden schoongemaakt (zie Regel 13.1b). Een bal die is opgenomen van een ander gebied van de baan mag altijd worden schoongemaakt, tenzij hij is opgenomen:
 • Om vast te stellen of hij is ingesneden of gebarsten. Schoonmaken is niet toegestaan (zie Regel 4.2c(1)).
 • Om hem te identificeren. Schoonmaken is uitsluitend toegestaan voor zover dit nodig is voor het identificeren (zie Regel 7.3).
 • Omdat hij het spel helpt of hindert. Schoonmaken is niet toegestaan (zie Regel 15.3b(2)).
 • Om vast te stellen of de bal in een situatie ligt die mag worden ontweken. Schoonmaken is niet toegestaan, tenzij de speler daarna een belemmering gaat ontwijken volgens een Regel (zie Regel 16.4).
Als de speler zijn bal schoonmaakt terwijl dat volgens deze Regel niet is toegestaan, krijg hij één strafslag en moet hij de bal terugplaatsen als deze was opgenomen. Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
14.2

De bal terugplaatsen

Deze Regel is van toepassing wanneer een bal is opgenomen of bewogen en een Regel vereist dat hij moet worden teruggeplaatst.
14.2a

De oorspronkelijke bal moet worden gebruikt

Bij het terugplaatsen van een bal moet de oorspronkelijke bal worden gebruikt. Uitzondering – Er mag een andere bal worden gebruikt wanneer:
 • de oorspronkelijke bal niet met een normale inspanning binnen enkele seconden kan worden teruggekregen, tenzij de speler dit zelf opzettelijk heeft veroorzaakt;
 • de oorspronkelijke bal is ingesneden of gebarsten (zie Regel 4.2c);
 • het spel wordt hervat nadat het gestaakt is geweest (zie Regel 5.7d); of
 • de oorspronkelijke bal door een andere speler is gespeeld als een verkeerde bal (zie Regel 6.3c(2)).
14.2b

Wie de bal moet terugplaatsen en hoe hij moet worden teruggeplaatst

(1) Wie de bal moet terugplaatsen. De bal moet volgens de Regels worden teruggeplaatst door:
 • de speler; of
 • de persoon die de bal heeft opgenomen of beweging van de bal heeft veroorzaakt.
Als de speler een bal speelt die is teruggeplaatst door iemand die daartoe niet bevoegd was, krijgt de speler één strafslag. Zie Regels 25.2h, 25.3c en 25.4a (voor spelers met bepaalde beperkingen is het door een aanpassing van Regel 14.2b(1) toegestaan om voor het plaatsen of terugplaatsen van de bal aan welke persoon ook een algemene toestemming te geven). (2) Hoe de bal moet worden teruggeplaatst. De bal moet worden teruggeplaatst door hem met de hand op de vereiste plek neer te leggen en los te laten zodat de bal op die plek blijft liggen. Als de speler een bal speelt die op een verkeerde manier maar op de juiste plek is teruggeplaatst, krijgt de speler één strafslag.
14.2c

De plek waar de bal moet worden teruggeplaatst

De bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is), behalve wanneer de bal moet worden teruggeplaatst op een andere plek volgens Regel 14.2d(2) of 14.2e of wanneer de speler een belemmering ontwijkt volgens een Regel. Als de bal stillag op, onder of tegen een vast obstakel, integraal deel van de baan, buiten-de-baanmarkering of levende of vastzittende begroeiing:
 • De verticale positie ten opzichte van de grond behoort ook tot de “plek” van de bal.
 • Dit betekent dat de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek op, onder of tegen een dergelijk voorwerp.
Als losse natuurlijke voorwerpen zijn verplaatst als gevolg van het opnemen of bewegen van de bal of voordat de bal is teruggeplaatst, hoeven die niet te worden teruggeplaatst. Voor beperkingen voor het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen voordat een opgenomen of bewogen bal wordt teruggeplaatst, zie Regel 15.1a, Uitzondering 1.
14.2d

Waar de bal moet worden teruggeplaatst als de oorspronkelijke ligging is veranderd

Als de ligging van de opgenomen of bewogen bal die moet worden teruggeplaatst is veranderd, moet de speler de bal op de volgende manier terugplaatsen: (1) Bal in zand. Wanneer de bal in zand lag, ongeacht of dit in een bunker of ergens anders op de baan is:
 • De speler moet bij het terugplaatsen van de bal op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2c) de oorspronkelijke ligging zo goed mogelijk herstellen.
 • Bij het herstellen van de ligging mag de speler een klein deel van de bal zichtbaar laten als deze bedekt was met zand.
Als de speler van de juiste plaats speelt maar de ligging niet goed herstelt in overtreding van deze Regel, krijgt hij de algemene straf. (2) Bal niet in zand. Wanneer de bal niet in zand lag moet de speler de bal terugplaatsen, door deze te plaatsen op de dichtstbijzijnde plek met een ligging die zoveel mogelijk lijkt op de oorspronkelijke ligging en die zich bevindt:
 • binnen één clublengte van de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2c);
 • niet dichter bij de hole; en
 • in hetzelfde gebied van de baan als die plek.
Als de speler weet dat de oorspronkelijke ligging is veranderd maar niet weet wat die ligging was, moet de speler de oorspronkelijke ligging bij benadering vaststellen en de bal terugplaatsen volgens (1) of (2). Uitzondering – Voor liggingen die zijn veranderd terwijl het spel is gestaakt en de bal is opgenomen, zie Regel 5.7d.
14.2e

Wat te doen als de teruggeplaatste bal niet op de oorspronkelijke plek blijft liggen

Als de speler probeert een bal terug te plaatsen en de bal niet blijft liggen op de oorspronkelijke plek, moet de speler het een tweede keer proberen. Als de bal opnieuw niet op die plek blijft liggen moet de speler de bal terugplaatsen, door hem te plaatsen op de dichtstbijzijnde plek waar hij stil blijft liggen, maar met de volgende beperkingen die afhankelijk zijn van de locatie van de oorspronkelijke plek:
 • De plek mag niet dichter bij de hole zijn.
 • Oorspronkelijke plek in het algemene gebied. De dichtstbijzijnde plek moet in het algemene gebied zijn.
 • Oorspronkelijke plek in een bunker of hindernis. De dichtstbijzijnde plek moet in dezelfde bunker of in dezelfde hindernis zijn.
 • Oorspronkelijke plek op de green. De dichtstbijzijnde plek moet op de green of in het algemene gebied zijn.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 14.2: algemene straf volgens Regel 14.7a. Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
14.3

Een bal droppen in de dropzone

Deze Regel is van toepassing telkens wanneer een speler een bal moet droppen bij het toepassen van een ontwijkprocedure volgens een Regel en wanneer de speler de ontwijkprocedure moet voltooien door het plaatsen van een bal volgens Regel 14.3c(2). Als de speler de dropzone verbetert voor of tijdens het droppen van een bal, zie Regel 8.1.
14.3a

De oorspronkelijke bal of een andere bal mag worden gebruikt

De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal gebruiken. Dit betekent dat de speler welke bal dan ook mag gebruiken elke keer als hij een bal dropt of plaatst volgens deze Regel.
14.3b

De bal moet op de juiste manier worden gedropt

De speler moet een bal op de juiste manier droppen, wat betekent dat aan alle vereisten in (1), (2) en (3) moet worden voldaan: (1) De speler moet de bal droppen. De bal mag uitsluitend door de speler worden gedropt. Dit mag niet worden gedaan door de caddie van de speler of iemand anders. Zie Regels 25.2h, 25.3c en 25.4a (voor spelers met bepaalde beperkingen is het door een aanpassing van Regel 14.3b(1) toegestaan om aan een welke persoon ook een algemene toestemming te geven om de bal te droppen). (2) De bal moet vanaf kniehoogte worden losgelaten en recht naar beneden vallen zonder de speler of zijn uitrusting te raken. De speler moet de bal loslaten van kniehoogte zodat de bal:
 • recht naar beneden valt, zonder dat de speler hem gooit, draait of rolt of enige andere beweging gebruikt die zou kunnen beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt; en
 • geen enkel deel van het lichaam van de speler of zijn uitrusting raakt voordat hij de grond raakt.
“Kniehoogte” betekent de hoogte van de knie van de speler wanneer hij rechtop staat. Zie Regel 25.6b (voor richtlijnen voor het toepassen van Regel 14.3b(2) op spelers met bepaalde beperkingen). (3) De bal moet worden gedropt binnen de dropzone (of op de lijn). De bal moet worden gedropt in de dropzone. De speler mag zowel binnen als buiten de dropzone staan wanneer hij de bal dropt. Maar bij het recht naar achteren ontwijken (zie Regels 16.1c(2), 17.1.d(2), 19.2b en 19.3b) moet de bal worden gedropt op de lijn en op een plaats die is toegestaan volgens die Regel; de plek waarop de bal is gedropt bepaalt de dropzone. (4) Wat te doen als de bal op een verkeerde manier is gedropt. Als een bal op een verkeerde manier is gedropt in strijd met een of meer van de bovenstaande eisen:
 • De speler moet een bal droppen op de juiste manier. Er is geen beperking voor het aantal keren dat de speler dit moet doen.
 • Een bal die op een verkeerde manier is gedropt telt niet als een van de twee drops die vereist zijn voordat een bal moet worden geplaatst volgens Regel 14.3c(2).
Als de speler niet opnieuw dropt maar in plaats daarvan een slag doet naar de bal op de plek waar hij tot stilstand is gekomen na op een verkeerde manier te zijn gedropt:
 • Als de bal is gespeeld van binnen de dropzone, krijgt de speler één strafslag (maar heeft hij niet van een verkeerde plaats gespeeld volgens Regel 14.7a).
 • Maar als de bal is gespeeld van buiten de dropzone of is gespeeld nadat de bal is geplaatst terwijl hij moest worden gedropt, krijgt de speler de algemene straf.
14.3c

Een bal die op de juiste manier is gedropt moet tot stilstand komen in de dropzone

Deze Regel is van toepassing wanneer een bal op de juiste manier is gedropt volgens Regel 14.3b. (1) De speler heeft de ontwijkprocedure voltooid wanneer de bal op de juiste manier is gedropt en binnen de dropzone tot stilstand komt. De bal moet tot stilstand komen binnen de dropzone. Het maakt niet uit of de bal, nadat hij de grond heeft geraakt, een persoon (inclusief de speler), uitrusting of andere invloed van buitenaf raakt voordat hij tot stilstand komt:
 • Als de bal tot stilstand komt binnen de dropzone heeft de speler de ontwijkprocedure voltooid en moet hij de bal spelen zoals hij ligt.
 • Als de bal tot stilstand komt buiten de dropzone moet de speler handelen volgens de procedures in Regel 14.3c(2).
In beide gevallen is er voor geen enkele speler straf als een bal die op de juiste manier is gedropt per ongeluk een persoon (inclusief de speler), uitrusting of andere invloed van buitenaf raakt voordat hij tot stilstand komt. Uitzondering – Wanneer een bal die op de juiste manier is gedropt opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt door een persoon: Voor wat te doen wanneer een gedropte bal opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt door een persoon voordat de bal tot stilstand komt, zie Regel 14.3d. (2) Wat te doen als een bal die op de juiste manier is gedropt tot stilstand komt buiten de dropzone. Als de bal tot stilstand komt buiten de dropzone, moet de speler voor de tweede keer een bal op de juiste manier droppen. Als die bal ook tot stilstand komt buiten de dropzone, moet de speler de ontwijkprocedure voltooien door een bal te plaatsen volgens de procedures voor het terugplaatsen van een bal in Regels 14.2b(2) en 14.2e:
 • De speler moet een bal plaatsen op de plek waar de bal die de tweede keer is gedropt voor het eerst de grond raakte.
 • Als de geplaatste bal niet stil blijft liggen op die plek, moet de speler nogmaals een bal op die plek plaatsen.
 • Als de bal die voor de tweede keer is geplaatst ook niet stil blijft liggen op die plek, moet de speler een bal plaatsen op de dichtstbijzijnde plek waar de bal blijft stilliggen, met inachtneming van de beperkingen in Regel 14.2e. Hierdoor is het mogelijk dat de bal buiten de dropzone wordt geplaatst.
14.3d

Wat te doen als een bal die op de juiste manier is gedropt opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt door een persoon

Voor toepassing van deze Regel is een gedropte bal “opzettelijk van richting veranderd of gestopt” wanneer:
 • een persoon opzettelijk de bewegende bal aanraakt nadat deze de grond heeft geraakt; of
 • de bewegende bal enige uitrusting of ander voorwerp of een persoon raakt (inclusief de speler en zijn caddie) die een speler opzettelijk op een bepaalde plek heeft geplaatst of heeft laten staan, zodat de uitrusting, het voorwerp of de persoon de bewegende bal van richting zou kunnen veranderen of zou kunnen stoppen.
Wanneer een bal die op de juiste manier is gedropt opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt door een persoon (ongeacht of dit binnen de dropzone of buiten de dropzone gebeurt) voordat de bal tot stilstand komt:
 • De speler moet opnieuw een bal droppen volgens de procedures in Regel 14.3b (dit betekent dat de bal die opzettelijk van richting is veranderd of gestopt niet telt als een van de twee drops die zijn vereist voordat een bal moet worden geplaatst volgens Regel 14.3c(2)).
 • Als de bal opzettelijk van richting is veranderd of gestopt door een speler of zijn caddie krijgt die speler de algemene straf.
Uitzondering – Wanneer er geen redelijke kans bestaat dat de bal tot stilstand komt in de dropzone: Als de bal die op de juiste manier is gedropt opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt (ongeacht of dit binnen de dropzone of buiten de dropzone gebeurt), wanneer er geen redelijke kans bestaat dat de bal binnen de dropzone tot stilstand komt:
 • volgt er geen straf voor enige speler; en
 • wordt de gedropte bal behandeld alsof deze buiten de dropzone tot stilstand is gekomen en telt deze als een van de twee drops die vereist zijn voordat een bal moet worden geplaatst volgens Regel 14.3c(2).
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats of het spelen van een bal die is geplaatst in plaats van gedropt in overtreding van Regel 14.3: Algemene straf volgens Regel 14.7a.  Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
14.4

Wanneer een bal van de speler weer in het spel is nadat de oorspronkelijke bal uit het spel was

Wanneer een bal in het spel is opgenomen van de baan of wanneer een bal in het spel verloren is of buiten de baan is, is die bal niet langer in het spel. De speler heeft pas weer een bal in het spel wanneer:
 • de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal speelt vanaf de afslagplaats; of
 • de oorspronkelijke bal of een andere bal is terugplaatst, gedropt of geplaatst op de baan met de intentie om die bal in het spel te brengen.
Als een bal op enige manier op de baan is teruggebracht met de bedoeling deze in het spel te brengen, is die bal in het spel, ongeacht of hij:
 • ter vervanging van de oorspronkelijke bal is ingebracht wanneer dit niet is toegestaan volgens de Regels; of
 • is teruggeplaatst, gedropt of geplaatst (1) op een verkeerde plaats, (2) op een verkeerde manier of (3) door te handelen volgens een procedure die niet van toepassing was.
Een teruggeplaatste bal is ook in het spel als de balmarker die de plek van de bal markeerde nog niet is weggenomen.
14.5

Herstellen van een fout bij het vervangen, terugplaatsen, droppen of plaatsen van een bal

14.5a

Voordat de bal is gespeeld mag de speler een fout herstellen

Wanneer een speler de oorspronkelijke bal heeft vervangen door een andere bal terwijl dat niet is toegestaan volgens de Regels of wanneer de bal in het spel is teruggeplaatst, gedropt of geplaatst (1) op een verkeerde manier of (2) op een verkeerde plaats of (3) door te handelen volgens een procedure die niet van toepassing is:
 • De speler mag de fout zonder straf herstellen.
 • Maar dit is uitsluitend toegestaan als de bal nog niet is gespeeld.
14.5b

Wanneer een speler een andere Regel of ontwijkoptie mag toepassen wanneer een fout wordt hersteld

Of de speler bij het herstellen van een fout die is gemaakt bij het toepassen van een ontwijkprocedure dezelfde Regel en ontwijkoptie moet gebruiken of een andere Regel of ontwijkoptie mag toepassen, is afhankelijk van de aard van de fout: (1) Wanneer een bal in het spel is gebracht volgens een Regel die van toepassing is en is gedropt of geplaatst op de juiste plaats, maar de Regel vereist dat een bal opnieuw moet worden gedropt of geplaatst.
 • Bij het herstellen van de fout moet de speler dezelfde Regel en dezelfde ontwijkoptie van die Regel gebruiken.
 • Bijvoorbeeld: Als de speler in een situatie met een onspeelbare bal gebruikmaakt van de optie om zijwaarts te ontwijken (Regel 19.2c) en de bal is gedropt in de juiste dropzone, maar (1) op een verkeerde manier (zie Regel 14.3b) of (2) de bal is tot stilstand gekomen buiten de dropzone (zie Regel 14.3c), moet de speler de fout herstellen door het blijven toepassen van Regel 19.2 en moet hij dezelfde ontwijkoptie gebruiken (zijwaarts ontwijken volgens Regel 19.2c).
(2) Wanneer een bal in het spel is gebracht volgens een Regel die van toepassing is, maar de bal is gedropt of geplaatst op een verkeerde plaats.
 • Bij het herstellen van de fout moet de speler dezelfde Regel toepassen, maar mag hij iedere ontwijkoptie van die Regel gebruiken die voor de situatie van toepassing is.
 • Bijvoorbeeld: Als de speler in een situatie met een onspeelbare bal gebruikmaakt van de optie om zijwaarts te ontwijken (Regel 19.2c) en bij vergissing een bal buiten de vereiste dropzone dropt, moet de speler de fout herstellen door het blijven toepassen van Regel 19.2 en mag hij iedere ontwijkoptie van die Regel gebruiken.
(3) Wanneer een bal in het spel is gebracht volgens een Regel die niet van toepassing is.
 • Bij het herstellen van de fout mag de speler iedere Regel toepassen die geldt in zijn situatie.
 • Als de speler bijvoorbeeld bij vergissing een ontwijkoptie voor een onspeelbare bal heeft toegepast voor zijn bal in een hindernis (wat volgens Regel 19.1 niet is toegestaan), moet de speler de fout herstellen door ofwel de bal terug te plaatsen (als deze was opgenomen) volgens Regel 9.4 ofwel een ontwijkoptie met straf gebruiken volgens Regel 17, waarbij iedere ontwijkoptie mag worden gebruikt die op zijn situatie van toepassing is.
14.5c

Geen straf voor handelingen na een fout die verband hielden met de oorspronkelijke bal

Wanneer een speler een fout herstelt volgens Regel 14.5a, telt geen enkele straf voor handelingen die zijn verricht nadat de fout is gemaakt en die alleen betrekking hebben op de oorspronkelijke bal, zoals het per ongeluk bewegen van die bal (zie Regel 9.4b) of het voor die bal verbeteren van de omstandigheden die de slag beïnvloeden (zie Regel 8.1). Maar als door diezelfde handelingen ook een Regel is overtreden met betrekking tot de bal die in het spel is gebracht om de fout te herstellen (zoals wanneer die handelingen de omstandigheden die de slag beïnvloeden hebben verbeterd voor de bal die nu in het spel is), is de straf van toepassing op de bal die nu in het spel is.  Uitzondering – Straf voor het opzettelijk van richting veranderen of stoppen van een gedropte bal: Bij strokeplay, als de speler de algemene straf krijgt voor het opzettelijk van richting veranderen of stoppen van zijn gedropte bal volgens Regel 14.3d, krijgt de speler deze straf zelfs als de speler opnieuw een bal dropt volgens de procedure in Regel 14.3b
14.6

De volgende slag doen van waar de vorige slag is gedaan

Deze Regel is van toepassing wanneer de Regels vereisen of toestaan dat een speler de volgende slag doet van waar een vorige slag is gedaan (zoals bij het handelen volgens de procedure van slag en afstand of bij het opnieuw spelen nadat een slag is vervallen of anderszins niet telt).
 • Hoe de speler de bal in het spel moet brengen is afhankelijk van het gebied van de baan van waar die vorige slag is gedaan.
 • In alle gevallen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal gebruiken.
14.6a

De vorige slag is gedaan van de afslagplaats

De oorspronkelijke bal of een andere bal moet worden gespeeld van een willekeurige plek binnen de afslagplaats (en mag worden opgeteed) volgens Regel 6.2b.
14.6b

De vorige slag is gedaan in het algemene gebied, een hindernis of een bunker

De oorspronkelijke bal of een andere bal moet worden gedropt in een dropzone met de volgende kenmerken (zie Regel 14.3):
 • Referentiepunt: Referentiepunt: De plek van waar de vorige slag is gedaan (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte, maar met de volgende beperkingen:
 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt; en
  • mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
14.6c

De vorige slag is gedaan op de green

De oorspronkelijke bal of een andere bal moet worden geplaatst op de plek van waar de vorige slag is gedaan (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2). Hierbij moeten de procedures voor het terugplaatsen van een bal worden gebruikt volgens Regels 14.2b(2) en 14.2e. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 14.6: algemene straf volgens Regel 14.7a.
14.7

Spelen van een verkeerde plaats

14.7a

Plaats van waar de bal gespeeld moet worden

Na het beginnen van een hole:
 • De speler moet elke slag doen van waar zijn bal tot stilstand is gekomen, behalve wanneer de Regels vereisen of toestaan dat de speler een bal speelt vanaf een andere plaats (zie Regel 9.1).
 • Een speler mag zijn bal in het spel niet spelen van een verkeerde plaats.
Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 14.7a: algemene straf.
14.7b

Hoe een hole uit te spelen nadat van een verkeerde plaats is gespeeld bij strokeplay

(1) De speler moet beslissen of hij de hole uitspeelt met de bal die is gespeeld van een verkeerde plaats of de fout herstelt door te spelen van de juiste plaats. Wat een speler vervolgens moet doen is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Er is sprake van een ernstige overtreding als hij een significant voordeel zou kunnen behalen bij het spelen van een verkeerde plaats:
 • Geen ernstige overtreding. De speler moet de hole uitspelen met de bal die van een verkeerde plaats is gespeeld, zonder de fout te herstellen.
 • Ernstige overtreding.
  • De speler moet de fout herstellen door de hole uit te spelen met een bal die is gespeeld van een juiste plaats volgens de Regels.
  • Als de speler de fout niet herstelt voordat hij een slag doet om een andere hole te beginnen of, in geval van laatste hole van de ronde, voordat hij zijn scorekaart inlevert, is de speler gediskwalificeerd.
 • Wat te doen bij twijfel over de ernst van de overtreding. De speler behoort de hole uit te spelen met zowel de bal gespeeld van een verkeerde plaats als met een tweede bal gespeeld van een juiste plaats volgens de Regels.
(2) De speler die twee ballen speelt moet dat aan de Commissie melden. Als de speler twijfelt of het spelen van de verkeerde plaats een ernstige overtreding was en besluit een tweede bal te spelen in een poging de fout te herstellen:
 • De speler moet de feiten aan de Commissie melden voordat hij zijn scorekaart inlevert.
 • Dit geldt zelfs als de speler denkt dat hij met beide ballen dezelfde score heeft gemaakt, alsook wanneer de speler, nadat hij heeft besloten een tweede bal te spelen, ervoor kiest de hole niet met beide ballen uit te spelen.
Als de speler de feiten niet meldt aan de Commissie is hij gediskwalificeerd. (3) Wanneer de speler twee ballen heeft gespeeld, beslist de Commissie wat de score van de speler is voor de hole. De score van de speler voor de hole is afhankelijk van de beslissing van de Commissie of er sprake was van een ernstige overtreding bij het spelen van de oorspronkelijke bal van een verkeerde plaats:
 • Geen ernstige overtreding.
  • De score met de bal die is gespeeld van een verkeerde plaats telt en de speler krijgt de algemene straf volgens Regel 14.7a (dit betekent dat er twee strafslagen worden toegevoegd aan de score met die bal).
  • Alle slagen met de andere bal (zowel slagen als strafslagen specifiek opgelopen door het spelen van die bal) tellen niet mee.
 • Ernstige overtreding.
  • De score met de bal die is gespeeld om de fout van het spelen van een verkeerde plaats te herstellen telt en de speler krijgt de algemene straf volgens Regel 14.7a (dit betekent dat er twee strafslagen worden toegevoegd aan de score met die bal).
  • De slag gedaan bij het spelen van de oorspronkelijke bal van een verkeerde plaats en alle andere slagen met die bal (zowel slagen als strafslagen specifiek opgelopen door het spelen van die bal) tellen niet mee.
  • Als de bal die is gespeeld om de fout te herstellen ook van een verkeerde plaats is gespeeld:
   • Als de Commissie beslist dat er geen sprake is van een ernstige overtreding, krijgt de speler de algemene straf (twee extra strafslagen) volgens Regel 14.7a, voor een totaal van vier strafslagen die worden toegevoegd aan de score met die bal (twee voor het spelen van de oorspronkelijke bal van een verkeerde plaats en twee voor het spelen van de andere bal van een verkeerde plaats).
   • Als de Commissie beslist dat er sprake is van een ernstige overtreding is de speler gediskwalificeerd.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer