Onderdeel afdrukken
13
Greens
Doel van de Regel: Regel 13 is een Regel specifiek voor greens. Greens zijn speciaal bewerkt voor het spelen van de bal over de grond en er is een vlaggenstok voor de hole op elke green. Daarom zijn hier enkele andere Regels van toepassing dan voor andere gebieden van de baan.
13
Greens
13.1

Toegestane of vereiste handelingen op greens

Doel van de Regel: Deze Regel staat de speler toe om handelingen te verrichten op de green die gewoonlijk niet zijn toegestaan buiten de green, zoals het markeren, opnemen, schoonmaken en terugplaatsen van de bal, het repareren van beschadigingen en het verwijderen van zand en losse aarde op de green. Er volgt geen straf na het per ongeluk veroorzaken van beweging van een bal of balmarker op de green.
13.1a

Wanneer een bal op de green ligt

Een bal ligt op de green wanneer enig deel van de bal:
 • de green raakt; of
 • binnen de grens van de green in of op iets ligt (zoals een los natuurlijk voorwerp of een obstakel).
Als een bal deels op de green en deels in een ander gebied van de baan ligt, zie Regel 2.2c.
13.1b

Markeren, opnemen en schoonmaken van een bal op de green

Een bal op de green mag worden opgenomen en schoongemaakt (zie Regel 14.1). De plek van de bal moet worden gemarkeerd voordat hij wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet op zijn oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst (zie Regel 14.2).
13.1c

Verbeteringen die zijn toegestaan op de green

Tijdens een ronde en wanneer het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a mag een speler de volgende twee handelingen op de green verrichten, ongeacht of de bal op de green ligt of erbuiten: (1) Verwijderen van zand en losse aarde. Zand en losse aarde mogen op de green zonder straf worden verwijderd. (2) Repareren van schade. Een speler mag zonder straf beschadigingen op de green repareren door deze op een redelijke manier zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen, maar uitsluitend:
 • door gebruik te maken van zijn hand, voet of ander deel van zijn lichaam of van een gangbare pitchfork, tee, club of soortgelijk onderdeel van een normale uitrusting; en
 • zonder het spel onnodig op te houden (zie Regel 5.6a).
Maar als de speler de green verbetert door handelingen te verrichten die verder gaan dan wat redelijk is om de green in de oorspronkelijke staat te herstellen (zoals het maken van een spoor naar de hole of het gebruik van een voorwerp dat niet is toegestaan), krijgt de speler de algemene straf voor overtreding van Regel 8.1a. “Beschadiging op de green” betekent elke beschadiging veroorzaakt door een persoon (inclusief de speler) of invloed van buitenaf, zoals:
 • beschadiging door inslag van een bal of door schoenen (zoals spikemarks) en sporen of oneffenheden veroorzaakt door uitrusting of een vlaggenstok;
 • oude holepluggen, graspluggen, naden van graszoden en sporen of oneffenheden veroorzaakt door gereedschap of onderhoudsvoertuigen;
 • sporen van dieren of hoefafdrukken; en
 • ingebedde voorwerpen (zoals een steen, eikel, hagel of tee) en hierdoor veroorzaakte oneffenheden.
Maar “beschadigingen op de green” omvat niet een beschadiging of staat van de green als gevolg van:
 • gebruikelijke handelingen voor het onderhouden van de algehele staat van de green (zoals beluchtingsgaten en groeven als gevolg van verticaal maaien);
 • besproeien of regen of andere natuurkrachten;
 • natuurlijke oneffenheden van het oppervlak (zoals onkruid, kale of aangetaste gebieden of gebieden met ongelijke groei); of
 • natuurlijke slijtage van de hole.
13.1d

Wanneer een bal of balmarker op de green beweegt

Er zijn twee Regels specifiek voor een bal of balmarker die beweegt op de green. (1) Geen straf voor per ongeluk veroorzaken van beweging. Er volgt geen straf als de speler, tegenstander of een andere speler bij strokeplay per ongeluk de bal of balmarker van de speler op de green beweegt. De speler moet:
 • de bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2); of
 • de oorspronkelijke plek markeren met een balmarker.
Uitzondering – Wanneer de bal begint te bewegen tijdens de backswing of tijdens de slag en de slag wordt afgemaakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt (zie Regel 9.1b). Als de speler of tegenstander opzettelijk de bal of balmarker van de speler op de green opneemt, zie Regel 9.4 of 9.5 om vast te stellen of een straf van toepassing is.
(2) Wanneer een bal die bewogen is door natuurkrachten moet worden teruggeplaatst. Als natuurkrachten beweging van de bal op de green veroorzaken, is de plaats waarvan de speler moet spelen afhankelijk van het feit of de bal al was opgenomen en teruggeplaatst op de green (zie Regel 14.1):
 • Bal al opgenomen en teruggeplaatst. De bal moet worden teruggeplaatst op de plek waar hij vandaan kwam (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2), zelfs als hij is bewogen door natuurkrachten en niet door de speler, tegenstander of een invloed van buitenaf (zie Regel 9.3, Uitzondering).
 • Bal nog niet opgenomen en teruggeplaatst. De bal moet van zijn nieuwe plek worden gespeeld (zie Regel 9.3).
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 13.1d: algemene straf volgens Regel 14.7a.
13.1e

Opzettelijk testen van greens niet toegestaan

Tijdens een ronde en wanneer het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a mag een speler niet opzettelijk een van de volgende handelingen verrichten om de green of een verkeerde green te testen:
 • over het oppervlak wrijven; of
 • een bal rollen.
Uitzondering – Testen van greens tussen twee holes: Tussen twee holes mag een speler over het oppervlak wrijven of een bal rollen op de green van de zojuist uitgespeelde hole en op elke oefengreen (zie Regel 5.5b). Straf voor het testen van de green of een verkeerde green in overtreding van Regel 13.1e: algemene straf. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 8; Model Plaatselijke Regel I-2 (de Commissie kan een Plaatselijke Regel instellen die het een speler verbiedt om een bal te rollen op de green van de zojuist uitgespeelde hole).
13.1f

Verplicht ontwijken van een verkeerde green

(1) Betekenis van belemmering door een verkeerde green. Er is sprake van belemmering volgens deze Regel wanneer:
 • enig deel van de bal van de speler de verkeerde green raakt of binnen de grens van de verkeerde green op of in iets ligt (zoals een los natuurlijk voorwerp of een obstakel); of
 • een verkeerde green een fysieke belemmering vormt voor de voorgenomen stand of voorgenomen swing van de speler.
(2) Verplicht ontwijken. Wanneer er sprake is van een belemmering door een verkeerde green mag de speler de bal niet spelen zoals hij ligt. In plaats daarvan moet de speler de belemmering ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in de volgende dropzone (zie Regel 14.3):
 • Referentiepunt: Het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering in hetzelfde gebied van de baan waar de oorspronkelijke bal tot stilstand is gekomen.
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: Eén clublengte, maar met de volgende beperkingen:
 • Beperkingen voor de plaats van de dropzone:
  • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt;
  • mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt; en
  • alle belemmeringen door de verkeerde green moeten volledig worden ontweken.
(3) Ontwijken is niet toegestaan wanneer het duidelijk onredelijk is. Ontwijken volgens Regel 13.1f is niet toegestaan als er uitsluitend een belemmering bestaat doordat de speler een club, stand, swing of speelrichting kiest die onder de gegeven omstandigheden duidelijk onredelijk is. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 13.1f: algemene straf volgens Regel 14.7a. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 8; Model Plaatselijke Regel D-3 (de Commissie kan een Plaatselijke Regel instellen die het een speler niet toestaat om een verkeerde green te ontwijken als deze uitsluitend een belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen stand).
13.2

De vlaggenstok

Doel van de Regel: Deze Regel beschrijft wat de speler mag doen met de vlaggenstok. De speler mag de vlaggenstok in de hole laten staan of hem laten wegnemen (dit omvat ook de vlaggenstok door iemand laten bewaken en laten wegnemen nadat de bal is gespeeld), maar hij moet een keuze maken voordat hij een slag doet. Er volgt gewoonlijk geen straf als een bal in beweging de vlaggenstok raakt.
Deze Regel is van toepassing voor een bal gespeeld van elke plek op de baan, ongeacht of dit op de green is of erbuiten.
13.2a

De vlaggenstok in de hole laten

(1) Speler mag de vlaggenstok in de hole laten. De speler mag een slag doen met de vlaggenstok in de hole, zodat de bal in beweging de vlaggenstok kan raken. De speler moet dit beslissen voordat hij de slag doet, door:
 • de vlaggenstok in de hole te laten zoals hij staat of hem zo te verplaatsen dat hij in het midden van de hole komt te staan; of
 • een weggenomen vlaggenstok terug te plaatsen of terug te laten plaatsen in de hole.
In beide gevallen geldt:
 • De speler mag niet proberen voordeel te behalen door de vlaggenstok opzettelijk in een andere positie te plaatsen dan in het midden van de hole.
 • Als de speler dit wel doet en de bal in beweging raakt vervolgens de vlaggenstok, krijgt de speler de algemene straf.
(2) Geen straf als de bal de vlaggenstok in de hole raakt. Als de speler een slag doet met de vlaggenstok in de hole en de bal in beweging raakt vervolgens de vlaggenstok:
 • volgt er geen straf (behalve zoals beschreven onder (1)); en
 • moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.
(3) Beperkingen voor de speler voor het bewegen of wegnemen van de vlaggenstok in de hole wanneer een bal in beweging is. Na het doen van een slag met de vlaggenstok in de hole gelaten:
 • De speler of zijn caddie mag niet opzettelijk de vlaggenstok bewegen of wegnemen om de plek waar de bal tot stilstand zou kunnen komen te beïnvloeden (zoals om te voorkomen dat de bal de vlaggenstok raakt). Als dit wordt gedaan, krijgt de speler de algemene straf.
 • Maar er volgt geen straf als de speler om een andere reden de vlaggenstok in de hole laat bewegen of wegnemen, zoals wanneer hij redelijkerwijs van mening is dat de bal in beweging de vlaggenstok niet zal raken voordat hij tot stilstand komt.
(4) Beperkingen voor andere spelers voor het bewegen of wegnemen van de vlaggenstok wanneer de speler heeft besloten hem in de hole te laten. Wanneer de speler de vlaggenstok in de hole heeft gelaten en hij niemand toestemming heeft gegeven om de vlaggenstok te bewaken (zie Regel 13.2b(1)), mag een andere speler niet opzettelijk de vlaggenstok bewegen of wegnemen om de plek waar de bal van de speler tot stilstand zou kunnen komen te beïnvloeden.
 • Als een andere speler of zijn caddie dit doet voor of tijdens de slag en de speler vervolgens de slag doet zonder dit te hebben waargenomen of dit doet terwijl de bal van de speler in beweging is na de slag, krijgt die andere speler de algemene straf.
 • Maar er volgt geen straf als de andere speler of zijn caddie om een andere reden de vlaggenstok in de hole beweegt of wegneemt, zoals wanneer hij:
  • redelijkerwijs van mening is dat de bal in beweging de vlaggenstok niet zal raken voordat hij tot stilstand komt; of
  • zich er niet van bewust is dat de speler op het punt staat een slag te doen of dat de bal van de speler in beweging is.
Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner aangemerkt als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler aangemerkt als een handeling van de speler).
13.2b

De vlaggenstok wegnemen uit de hole

(1) Speler mag de vlaggenstok wegnemen uit de hole. De speler mag een slag doen met de vlaggenstok weggenomen uit de hole, zodat de bal in beweging de vlaggenstok in de hole niet zal raken. De speler moet dit beslissen voordat hij de slag doet, door:
 • de vlaggenstok uit de hole weg te nemen of te laten wegnemen voordat de bal wordt gespeeld; of
 • iemand toestemming te geven om de vlaggenstok te bewaken, wat betekent:
  • de vlaggenstok vasthouden in, boven of nabij de hole vóór de slag, om de plaats van de hole aan te geven; en
  • vervolgens de vlaggenstok wegnemen tijdens de slag of nadat de slag is gedaan.
De speler wordt geacht toestemming te hebben gegeven om de vlaggenstok te bewaken als:
 • de caddie van de speler de vlaggenstok in, boven of nabij de hole vasthoudt of direct naast de hole staat wanneer de slag wordt gedaan, ongeacht of de speler zich ervan bewust is dat de caddie dit doet;
 • de speler iemand vraagt om de vlaggenstok te bewaken en die persoon dat ook doet; of
 • de speler ziet dat een andere persoon de vlaggenstok in, boven of nabij de hole vasthoudt of direct naast de hole staat en de speler de slag doet zonder die persoon te vragen om weg te stappen of om de vlaggenstok in de hole te laten.
(2) Wat te doen als de bal de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok bewaakt raakt. Als de bal in beweging een vlaggenstok raakt nadat de speler had besloten om deze weg te laten nemen zoals bedoeld in (1), of de persoon raakt die de vlaggenstok bewaakt (of iets dat deze persoon vasthoudt), zijn de gevolgen afhankelijk van of dit per ongeluk of met opzet gebeurde:
 • Bal raakt per ongeluk de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok bewaakt. Als de bal in beweging per ongeluk de vlaggenstok of de persoon die de vlaggenstok heeft weggenomen of bewaakt (of iets dat deze persoon vasthoudt) raakt, volgt er geen straf en moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.
 • Bal opzettelijk van richting veranderd of gestopt door de persoon die de vlaggenstok bewaakt. Als de persoon die de vlaggenstok bewaakt opzettelijk de bal in beweging van richting verandert of stopt is Regel 11.2c van toepassing:
  • Plaats waarvan de bal moet worden gespeeld. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt maar moet handelen volgens Regel 11.2c.
  • Wanneer er straf volgt. Als de persoon die de bal opzettelijk van richting heeft veranderd of heeft gestopt een speler of zijn caddie was, krijgt die speler de algemene straf voor overtreding van Regel 11.2.
In deze Regel betekent “opzettelijk van richting veranderd of gestopt” hetzelfde als in Regel 11.2a, maar valt daaronder ook wanneer de bal in beweging het volgende raakt:
 • een weggenomen vlaggenstok die opzettelijk op een plek op de grond is neergelegd of gelaten, zodat deze de bal van richting zou kunnen veranderen of zou kunnen stoppen;
 • een bewaakte vlaggenstok die door de bewaker opzettelijk niet uit de hole of uit de baan van de bal is weggenomen; of
 • de persoon die de vlaggenstok heeft bewaakt of weggenomen (of iets dat deze persoon vasthoudt), wanneer deze opzettelijk niet uit de weg is gegaan voor de bal.
Uitzondering – Beperkingen bij het opzettelijk bewegen van de vlaggenstok om de beweging van de bal te beïnvloeden (zie Regel 11.3). Zie Regel 22.2 (bij foursomes mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner gezien als een handeling van de speler); 23.5 (bij four-ball mogen beide partners handelen voor de partij en wordt een handeling van de partner met betrekking tot de bal of uitrusting van de speler gezien als een handeling van de speler).
13.2c

Bal ligt tegen vlaggenstok in de hole

Als de bal van een speler tot stilstand komt tegen de vlaggenstok in de hole:
 • Als enig deel van de bal zich in de hole onder het oppervlak van de green bevindt, wordt de bal beschouwd als uitgeholed, zelfs als niet de gehele bal onder het oppervlak van de green is.
 • Als geen enkel deel van de bal zich in de hole onder het oppervlak van de green bevindt:
  • De bal is niet uitgeholed en moet worden gespeeld zoals hij ligt.
  • Als de vlaggenstok wordt weggenomen en de bal beweegt (of hij nu in de hole valt of wegrolt van de hole), volgt er geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst op de rand van de hole (zie Regel 14.2).
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 13.2c: algemene straf volgens Regel 14.7a. Bij strokeplay is de speler gediskwalificeerd als hij niet uitholet zoals vereist volgens Regel 3.3c.
13.3

De bal op de rand van de hole

13.3a

Wachttijd om te zien of een bal op de rand van de hole in de hole zal vallen

Als enig deel van de bal van een speler over de rand van de hole hangt:
 • De speler mag voldoende tijd nemen om naar de hole te gaan en dan nog eens tien seconden wachten om te zien of de bal in de hole zal vallen.
 • Als de bal binnen deze tijd in de hole valt, heeft de speler uitgeholed met de vorige slag.
 • Als de bal niet binnen deze tijd in de hole valt:
  • De bal wordt geacht stil te liggen.
  • Als de bal vervolgens in de hole valt voordat hij is gespeeld, heeft de speler uitgeholed met de vorige slag, maar moet één strafslag worden opgeteld bij de score voor de hole.
13.3b

Wat te doen als een bal op de rand van de hole is opgenomen of bewogen voordat de wachttijd is verstreken

Als een bal op de rand van de hole is opgenomen of bewogen, anders dan door natuurkrachten, voordat de wachttijd volgens Regel 13.3a is verstreken, wordt de bal geacht tot stilstand te zijn gekomen:
 • De bal moet worden teruggeplaatst op de rand van de hole (zie Regel 14.2).
 • De wachttijd volgens Regel 13.3a is niet langer van toepassing voor de bal. (Zie Regel 9.3 voor wat te doen als de teruggeplaatste bal vervolgens wordt bewogen door natuurkrachten.)
Als de bal op de rand van de hole opzettelijk wordt opgenomen of bewogen door de tegenstander bij matchplay of een andere speler bij strokeplay voordat de wachttijd is verstreken:
 • Bij matchplay wordt de bal van de speler geacht te zijn uitgeholed met de vorige slag en volgt er geen straf voor de tegenstander volgens Regel 11.2b.
 • Bij strokeplay krijgt de speler die de bal heeft opgenomen of bewogen de algemene straf (twee strafslagen). De bal moet worden teruggeplaatst op de rand van de hole (zie Regel 14.2).
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer