Onderdeel afdrukken
23
Four-ball
Doel van de Regel: Regel 23 beschrijft four-ball (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij partners spelen als één partij met ieder een eigen bal. De score van de partij voor een hole is de laagste score van beide partners op die hole.
23
Four-ball
23.1

Overzicht van four-ball

Four-ball is een spelvorm met partners (zowel bij matchplay als bij strokeplay), waarbij:
 • twee partners samenspelen als één partij maar ieder met zijn eigen bal; en
 • de holescore van een partij de laagste score van beide partners op die hole is. 
 Regels 1-20 zijn op deze spelvorm van toepassing, maar die worden aangepast volgens deze specifieke Regels. Een variant op deze spelvorm bij matchplay is bekend als best-ball, waarbij een individuele speler speelt tegen een partij van twee of drie partners en iedere partner met zijn eigen bal speelt volgens de Regels, aangepast volgens deze specifieke Regels. (Bij best-ball met drie partners in een partij is elke verwijzing naar de andere partner een verwijzing naar de andere twee partners).
23.2

Scoren bij four-ball

23.2a

Score van een partij voor een hole bij matchplay en strokeplay

 • Wanneer beide partners uitholen of op een andere manier de hole uitspelen volgens de Regels. De laagste score is de score van de partij voor die hole.
 • Wanneer slechts één partner uitholet of op een andere manier de hole uitspeelt volgens de Regels. De score van die partner is de score van de partij voor die hole. De andere partner hoeft niet uit te holen.
 • Wanneer geen van beide partners uitholet of op een andere manier de hole uitspeelt volgens de Regels. De partij heeft geen score voor die hole, wat betekent:
  • Bij matchplay: de partij verliest de hole, tenzij de tegenpartij de hole al heeft gegeven of op een andere manier de hole heeft verloren.
  • Bij strokeplay: de partij is gediskwalificeerd, tenzij de fout tijdig wordt hersteld volgens Regel 3.3c.
23.2b

Scorekaart van een partij bij strokeplay

(1) Verantwoordelijkheid van de partij. De bruto holescore van de partij moet worden ingevuld op één scorekaart. Voor elke hole geldt:
 • De brutoscore van ten minste één partner moet worden ingevuld op de scorekaart.
 • Er volgt geen straf voor het invullen van de score van meer dan één partner op de scorekaart.
 • Op de scorekaart moet duidelijk zijn aangegeven van wie van de partners de score is. Als dit niet is gedaan, is de partij gediskwalificeerd.
 • Het is niet voldoende om een score in te vullen als zijnde de score van de partij in het algemeen.
Slechts één partner hoeft de holescores op de scorekaart van de partij te controleren en ervoor te tekenen volgens Regel 3.3b(2). (2) Verantwoordelijkheid van de Commissie. De Commissie bepaalt per hole welke score van de partij telt en is verantwoordelijk voor het toepassen van handicaps bij een handicapwedstrijd:
 • Als slechts één score is ingevuld voor een hole telt die score voor de partij.
 • Als de holescores van beide partners zijn ingevuld:
  • Als deze scores verschillend zijn telt de laagste (bruto of netto) holescore voor de partij.
  • Als beide scores gelijk zijn, mag de Commissie een van beide scores gebruiken. Als de gebruikte score om welke reden ook onjuist blijkt te zijn, zal de Commissie de andere score gebruiken.
Als voor de score die telt voor de partij niet duidelijk is aangegeven wie van de partners de score heeft gemaakt, of als de partner wiens score telt is gediskwalificeerd voor die betreffende hole, is de partij gediskwalificeerd.
23.2c

Wanneer Regel 11.2 niet van toepassing is bij four-ball

Regel 11.2 is niet van toepassing in de volgende situatie: Als de partner van de speler de hole al heeft uitgespeeld en de bal van de speler die nog in beweging is moet worden uitgeholed om de holescore van de partij met één slag te verlagen, en de bal door enig persoon opzettelijk van richting wordt veranderd of gestopt op een moment dat er redelijkerwijs geen kans meer bestaat dat de bal kan worden uitgeholed, dan krijgt die persoon geen straf en telt de bal van de speler niet mee voor de partij.
23.3

Wanneer een ronde begint en eindigt; Wanneer een hole is uitgespeeld

23.3a

Wanneer een ronde begint

De ronde van een partij begint wanneer een van de partners een slag doet om zijn eerste hole te beginnen.
23.3b

Wanneer een ronde eindigt

De ronde van een partij eindigt:
 • Bij matchplay, wanneer:
  • een partij de match heeft gewonnen (zie Regel 3.2a(3)); of
  • de match na de laatste hole gelijk is geëindigd en het Wedstrijdreglement bepaalt dat een match gelijk mag eindigen (zie Regel 3.2a(4)).
 • Bij strokeplay, wanneer de partij de laatste hole heeft uitgespeeld, doordat beide partners uitholen (inclusief het herstellen van een eventuele fout volgens Regel 6.1 of 14.7b) of doordat een partner op de laatste hole uitholet en de andere partner ervoor kiest niet uit te holen.
23.3c

Wanneer een hole is uitgespeeld

(1) Matchplay. Een partij heeft een hole uitgespeeld wanneer:
 • beide partners hebben uitgeholed of hun volgende slag is gegeven;
 • een partner heeft uitgeholed of zijn volgende slag is gegeven en de andere partner ervoor heeft gekozen om niet uit te holen of een score heeft die niet mee kan tellen voor de partij; of
 • het resultaat van een hole vaststaat (zoals wanneer de holescore van de andere partij lager is dan de partij zelf kan maken).
(2) Strokeplay. Een partij heeft een hole uitgespeeld wanneer een van de partners heeft uitgeholed en de andere partner heeft uitgeholed, heeft besloten dit niet te doen of is gediskwalificeerd voor de hole.
23.4

Een of beide partners mogen de partij vertegenwoordigen

De partij kan worden vertegenwoordigd door één partner gedurende de gehele of een deel van de ronde. Het is niet verplicht dat beide partners aanwezig zijn of, wanneer aanwezig, dat zij allebei elke hole spelen. Als een partner afwezig is en later arriveert om mee te spelen, mag die partner uitsluitend tussen het spelen van twee holes beginnen te spelen voor de partij, hetgeen betekent:
 • Matchplay – voordat enige speler in de match de hole begint. Als de partner arriveert nadat een speler van een van beide partijen het spelen van de hole is begonnen, mag die partner niet eerder spelen voor de partij dan op de volgende hole.
 • Strokeplay – voordat de andere partner de hole begint. Als de partner arriveert nadat de andere partner het spelen van de hole is begonnen, mag die partner niet eerder spelen voor de partij dan op de volgende hole.
Een partner die een hole niet mag spelen mag de andere partner wel advies geven of helpen en mag ook andere handelingen verrichten voor de andere partner op die hole (zie Regels 23.5a en 23.5b). Straf voor het doen van een slag op een hole wanneer dit niet is toegestaan in overtreding van Regel 23.4: algemene straf.
23.5

Handelingen van de speler die het spel van de partner beïnvloeden

23.5a

De speler mag alle handelingen verrichten met betrekking tot de bal van de partner die de partner zelf ook mag verrichten

Hoewel iedere speler van een partij met zijn eigen bal moet spelen:
 • Een speler mag elke handeling verrichten met betrekking tot de bal van de partner die de partner zelf ook mag verrichten voor het doen van een slag, zoals het markeren van de plek van de bal en de bal opnemen, terugplaatsen, droppen en plaatsen.
 • Een speler en zijn caddie mogen de partner helpen op elke manier waarop de caddie van de partner mag helpen (zoals het geven van, en vragen om advies en alle andere handelingen verrichten die zijn toegestaan volgens Regel 10), maar zij mogen geen hulp geven die de caddie van de partner ook volgens de Regels niet mag geven.
Bij strokeplay mogen partners niet afspreken om een bal op de green te laten liggen om een van beide partners of een andere speler te helpen (zie Regel 15.3a).
23.5b

De partner is verantwoordelijk voor handelingen van de speler

Elke handeling die de speler verricht met betrekking tot de bal of de uitrusting van zijn partner wordt beschouwd als een handeling van de partner zelf. Als de handeling van de speler een Regelovertreding zou zijn wanneer zijn partner die handeling had verricht:
 • De partner is in overtreding van de Regel en krijgt de bijbehorende straf (zie Regel 23.9a).
 • Voorbeelden hiervan zijn wanneer de speler de Regels overtreedt door:
  • het verbeteren van de omstandigheden die de slag beïnvloeden die zijn partner gaat doen;
  • per ongeluk beweging van de bal van zijn partner te veroorzaken; of
  • de bal van zijn partner op te nemen zonder deze eerst te markeren.
Dit is ook van toepassing op handelingen van de caddie van de speler met betrekking tot de bal van zijn partner als hiermee een Regel zou worden overtreden als deze handelingen door de partner zelf of de caddie van de partner zouden zijn verricht. Als de handelingen van de speler of zijn caddie het spelen van zowel de bal van de speler als de bal van zijn partner beïnvloeden, zie Regel 23.9a(2) om te bepalen wanneer er een straf volgt voor beide partners.
23.6

De volgorde van spelen van de partij

Partners mogen spelen in de volgorde die de partij het beste vindt. Dit betekent dat wanneer de speler aan de beurt is om te spelen volgens Regel 6.4a (matchplay) of Regel 6.4b (strokeplay), ofwel de speler ofwel zijn partner eerst mag spelen. Uitzondering – Doorspelen op een hole nadat de volgende slag is gegeven bij matchplay:
 • Een speler mag niet doorspelen op een hole wanneer zijn volgende slag is gegeven als dit zijn partner zou kunnen helpen.
 • Als de speler dit doet blijft zijn holescore ongewijzigd en wordt er geen straf bijgeteld, maar de holescore van zijn partner telt niet als score voor de partij.
23.7

Partners mogen dezelfde clubs gebruiken

Regel 4.1b(2) is zodanig aangepast dat partners dezelfde clubs mogen gebruiken, mits het totale aantal clubs waarover ze samen beschikken niet meer dan 14 is.
23.8

Beperking voor de speler voor het staan achter de partner tijdens de slag

In aanvulling op de beperkingen in Regel 10.2b(4) mag een speler niet op of dicht bij het verlengde van de speellijn achter de bal staan terwijl zijn partner een slag doet om zo informatie te verkrijgen voor zijn volgende slag. Straf voor overtreding van Regel 23.8: algemene straf.
23.9

Wanneer een straf geldt voor een partner of beide partners

Wanneer een speler een straf krijgt voor het overtreden van een Regel, kan die straf gelden voor alleen de speler zelf of voor beide partners (dus voor de partij). Dit is afhankelijk van de straf en van de spelvorm.
23.9a

Andere straffen dan diskwalificatie

(1) De straf is gewoonlijk alleen voor de speler, niet voor zijn partner. Wanneer een speler een andere straf krijgt dan diskwalificatie, geldt die straf gewoonlijk uitsluitend voor de speler en niet ook voor zijn partner, behalve in de situaties beschreven onder (2).
 • Strafslagen worden uitsluitend bijgeteld bij de score van de speler, niet bij de score van zijn partner.
 • Bij matchplay heeft een speler die de algemene straf (verlies van de hole) krijgt geen geldige holescore voor de partij. Maar deze straf heeft geen gevolgen voor zijn partner, die de hole mag blijven spelen voor de partij.
(2) Drie situaties waarin de straf voor de speler ook van toepassing is op zijn partner.
 • Wanneer de speler Regel 4.1b overtreedt (maximum van 14 clubs; clubs samen gebruiken, toevoegen of vervangen van clubs). Bij matchplay krijgt de partij de straf (aanpassing van de stand van de match), bij strokeplay krijgt de partner dezelfde straf als de speler.
 • Wanneer de overtreding van de speler zijn partner helpt. Zowel bij matchplay als bij strokeplay krijgt de partner dezelfde straf als de speler.
 • Bij matchplay, wanneer de overtreding van de speler het spel van de tegenstander benadeelt. De partner krijgt dezelfde straf als de speler.
Uitzondering – Wanneer een speler een slag doet naar een verkeerde bal, wordt dat niet beschouwd als het helpen van het spel van zijn partner of het benadelen van het spel van de tegenstander:
 • Alleen de speler (niet de partner) krijgt de algemene straf voor overtreding van Regel 6.3c.
 • Dit geldt ongeacht of de bal die als een verkeerde bal werd gespeeld van de partner, een tegenstander of iemand anders is.
23.9b

Straf van diskwalificatie

(1) Wanneer een overtreding door een partner resulteert in diskwalificatie van de partij. Een partij is gediskwalificeerd als een van beide partners is gediskwalificeerd op grond van een van de volgende Regels: Alleen bij matchplay:
 • Regel 3.2c Handicapverrekening in een handicap-match
Alleen bij strokeplay:
 • Regel 3.3b(2) Verantwoordelijkheid van de speler: ondertekenen en inleveren van de scorekaart
 • Regel 3.3b(3) Verkeerde score voor een hole
 • Regel 5.2b Oefenen op de baan voor of tussen de rondes
 • Regel 23.2b Scorekaart van een partij bij strokeplay
(2) Wanneer een overtreding door beide partners resulteert in diskwalificatie van de partij. Een partij is gediskwalificeerd als beide partners een straf van diskwalificatie krijgen op grond van een van de volgende Regels:
 • Regel 5.3 Een ronde beginnen en eindigen
 • Regel 5.4 Spelen in groepen
 • Regel 5.7a Wanneer spelers het spel mogen of moeten staken
 • Regel 5.7c Wat spelers moeten doen wanneer het spel wordt hervat
Alleen bij strokeplay: Een partij is gediskwalificeerd als beide partners op dezelfde hole de straf van diskwalificatie krijgen op grond van elke combinatie van de volgende Regels: (3) Wanneer een overtreding door een speler betekent dat hij geen geldige holescore heeft. In alle andere situaties waarin een speler de straf van diskwalificatie krijgt voor het overtreden van een Regel is de speler niet gediskwalificeerd, maar zijn score voor de hole waarop de overtreding plaatsvond is niet geldig voor de partij. Bij matchplay: de partij verliest de hole als beide partners een dergelijke Regel hebben overtreden op dezelfde hole.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer