Onderdeel afdrukken
18
Slag en afstand; Bal verloren of buiten de baan; Provisionele bal
Doel van de Regel: Regel 18 beschrijft de ontwijkprocedure voor handelen met de straf van slag en afstand. Wanneer een bal is verloren buiten een hindernis of buiten de baan tot stilstand is gekomen, is het vereiste spelverloop van afslagplaats tot hole doorbroken. De speler moet dit spelverloop herstellen door een bal te spelen van waar de vorige slag werd gedaan. Ook beschrijft deze Regel de manier waarop een provisionele bal mag worden gespeeld om tijd te besparen wanneer de oorspronkelijke bal mogelijk buiten de baan ligt of verloren is buiten een hindernis.
18
Slag en afstand; Bal verloren of buiten de baan; Provisionele bal
18.1

Handelen met de straf van slag en afstand is altijd toegestaan

Een speler mag altijd volgens de procedure van slag en afstand handelen, door met bijtelling van één strafslag de oorspronkelijke bal of een andere bal te spelen van waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6). Een speler kan altijd de procedure van slag en afstand toepassen:
 • ongeacht waar de bal op de baan ligt; en
 • zelfs wanneer een Regel vereist dat de speler een bepaalde situatie op een bepaalde manier moet ontwijken of dat hij de bal vanaf een bepaalde plek moet spelen.
Wanneer de speler eenmaal met de straf van slag en afstand een bal in het spel heeft gebracht (zie Regel 14.4):
 • De oorspronkelijke bal is niet langer in het spel en mag niet meer worden gespeeld.
 • Dit is ook het geval als hij vervolgens op de baan wordt gevonden voordat de zoektijd van drie minuten voorbij is (zie Regel 6.3b).
Maar dit geldt niet voor een bal die wordt gespeeld van waar de vorige slag werd gedaan, wanneer de speler:
18.2

Bal verloren of buiten de baan: verplicht handelen volgens de procedure van slag en afstand

18.2a

Wanneer een bal verloren of buiten de baan is

(1) Wanneer een bal verloren is. Een bal is verloren als hij niet binnen drie minuten is gevonden nadat de speler of zijn caddie is begonnen met zoeken. Als een bal wordt gevonden binnen de zoektijd van drie minuten maar het niet zeker is of het de bal van de speler is:
 • De speler moet direct proberen de bal te identificeren (zie Regel 7.2). Daar krijgt hij een redelijke tijd voor, ook als dat betekent dat de zoektijd van drie minuten wordt overschreden.
 • Dit is met inbegrip van een redelijke tijd om bij de bal te komen als de speler niet is waar de bal is gevonden.
Als de speler zijn bal niet binnen deze redelijke tijd kan identificeren, is de bal verloren. (2) Wanneer een bal buiten de baan is. Een stilliggende bal is alleen buiten de baan wanneer hij geheel buiten de grens van de baan ligt. Een bal ligt binnen de baan wanneer enig deel van die bal:
 • op de grond ligt of de grond of iets anders (zoals een los natuurlijk voorwerp of een los obstakel) raakt binnen de grens van de baan; of
 • zich boven de grens van de baan of enig ander deel van de baan bevindt.
Een speler mag buiten de baan staan om zijn bal binnen de baan te spelen.
18.2b

Hoe te handelen wanneer een bal verloren of buiten de baan is

Als een bal verloren of buiten de baan is, moet de speler handelen volgens de procedure van slag en afstand, door met één strafslag de oorspronkelijke bal of een andere bal te spelen van waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6). Uitzondering – De speler mag volgens een andere Regel zijn bal vervangen wanneer het bekend of praktisch zeker is wat er met de oorspronkelijke bal is gebeurd: In plaats van te handelen volgens de procedure van slag en afstand, mag de speler zijn bal vervangen als dat volgens een Regel is toegestaan wanneer zijn bal niet is gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat die bal:
 • op de baan tot stilstand is gekomen en vervolgens is bewogen door een invloed van buitenaf (zie Regel 9.6) of door een andere speler als verkeerde bal werd gespeeld (zie Regel 6.3c(2));
 • op de baan tot stilstand is gekomen in of op een los obstakel (zie Regel 15.2b) of abnormale baanomstandigheid (zie Regel 16.1e);
 • in een hindernis ligt (zie Regel 17.1c); of
 • opzettelijk door iemand van richting is veranderd of gestopt (zie Regel 11.2c).
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 18.2: algemene straf volgens Regel 14.7a.
18.3

Provisionele bal

18.3a

Wanneer het spelen van een provisionele bal is toegestaan

Als een bal mogelijk verloren is buiten een hindernis of mogelijk buiten de baan ligt, mag de speler om tijd te besparen provisioneel een andere bal spelen met de straf van slag en afstand (zie Regel 14.6). Dit is ook van toepassing wanneer:
 • de oorspronkelijke bal nog niet gevonden en geïdentificeerd is en nog niet verloren is;
 • een bal mogelijk in een hindernis verloren is, maar ook ergens anders op de baan verloren kan zijn; of
 • een bal mogelijk in een hindernis verloren is, maar ook buiten de baan kan zijn.
Als de speler een slag doet van de plek van waar de vorige slag werd gedaan met de intentie om een provisionele bal te spelen terwijl een provisionele bal niet was toegestaan, is de bal die werd gespeeld de bal in het spel geworden met de straf van slag en afstand (zie Regel 18.1).  Als de provisionele bal zelf mogelijk verloren is buiten een hindernis of buiten de baan ligt:
 • De speler mag nog een provisionele bal spelen.
 • Die tweede provisionele bal verhoudt zich dan tot de eerste provisionele bal zoals die eerste provisionele bal zich verhoudt tot de oorspronkelijke bal.
18.3b

Aankondigen van het spelen van een provisionele bal

Voordat hij een slag doet, moet de speler aan iemand kenbaar maken dat hij een provisionele bal gaat spelen.
 • Het is onvoldoende als de speler alleen zegt dat hij een andere bal gaat spelen of opnieuw een bal speelt.
 • De speler moet het woord “provisioneel” gebruiken of op een andere manier duidelijk maken dat hij een provisionele bal gaat spelen volgens Regel 18.3.
Als de speler dit niet aan iemand kenbaar heeft gemaakt (ook al was het zijn bedoeling een provisionele bal te spelen) en hij speelt een bal van waar de vorige slag werd gedaan, dan is die bal zijn bal in het spel met toepassing van de straf van slag en afstand (zie Regel 18.1). Maar als er niemand dichtbij genoeg is om de aankondiging van de speler te horen, mag de speler de provisionele bal spelen en zodra het mogelijk is aan iemand kenbaar maken dat hij een provisionele bal heeft gespeeld.
18.3c

Spelen van een provisionele bal totdat hij de bal in het spel wordt of wordt opgegeven

(1) Meer dan een keer spelen van de provisionele bal. De speler mag met de provisionele bal doorspelen zonder dat de bal zijn status van provisionele bal verliest, zolang hij wordt gespeeld vanaf een plaats die even ver of verder van de hole is dan waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Dat geldt ook als de provisionele bal meer dan één keer wordt gespeeld. Maar het is niet langer een provisionele bal wanneer hij de bal in het spel wordt volgens (2) of is opgegeven volgens (3) en daardoor een verkeerde bal wordt. (2) Wanneer een provisionele bal de bal in het spel wordt. De provisionele bal wordt de bal in het spel met toepassing van de straf van slag en afstand in de volgende twee situaties:
 • Wanneer de oorspronkelijke bal ergens op de baan maar niet in een hindernis verloren is of buiten de baan tot stilstand is gekomen. De oorspronkelijke bal is niet langer de bal in het spel (zelfs als hij vervolgens op de baan wordt gevonden nadat de zoektijd van drie minuten voorbij is) en is nu een verkeerde bal die niet mag worden gespeeld (zie Regel 6.3c).
 • Wanneer de provisionele bal wordt gespeeld vanaf een plaats die dichter bij de hole is dan de plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. De oorspronkelijke bal is niet langer de bal in het spel (zelfs als hij vervolgens op de baan wordt gevonden voordat de zoektijd van drie minuten voorbij is of dichter bij de hole wordt gevonden dan aanvankelijk was ingeschat) en is nu een verkeerde bal, die niet mag worden gespeeld (zie Regel 6.3c).
Als de speler een provisionele bal speelt die terechtkomt in de buurt van de oorspronkelijke bal en hij niet kan vaststellen wat welke bal is:
 • Als maar één bal op de baan wordt gevonden wordt die bal beschouwd als de provisionele bal en is dat de bal in het spel.
 • Als beide ballen op de baan worden gevonden, moet de speler kiezen welke bal als de provisionele bal wordt aangemerkt en dat is dan de bal in het spel. De andere bal wordt beschouwd als de oorspronkelijke bal die niet meer in het spel is en niet mag worden gespeeld.
Uitzondering – Een speler mag volgens een andere Regel zijn bal vervangen wanneer het bekend of praktisch zeker is wat er met de oorspronkelijke bal is gebeurd: De speler heeft een extra optie wanneer zijn bal niet wordt gevonden en het bekend of praktisch zeker is dat die bal:
 • op de baan tot stilstand is gekomen en vervolgens is bewogen door een invloed van buitenaf (zie Regel 9.6);
 • op de baan tot stilstand is gekomen in of op een los obstakel (zie Regel 15.2b) of abnormale baanomstandigheid (zie Regel 16.1e); of
 • opzettelijk door iemand van richting is veranderd of gestopt (zie Regel 11.2c).
Wanneer een van deze Regels van toepassing is mag de speler:
 • zijn bal vervangen als dat volgens die Regel is toegestaan; of
 • de provisionele bal beschouwen als de bal in het spel met toepassing van de straf van slag en afstand.
(3) Wanneer de provisionele bal moet worden opgegeven. Wanneer een provisionele bal nog niet de bal in het spel is geworden, moet hij worden opgegeven in de volgende twee situaties:
 • Wanneer de oorspronkelijke bal op de baan buiten een hindernis wordt gevonden voordat de zoektijd van drie minuten voorbij is. De speler moet de oorspronkelijke bal spelen zoals hij ligt.
 • Wanneer de oorspronkelijke bal in een hindernis wordt gevonden of het bekend of praktisch zeker is dat hij in een hindernis ligt. De speler moet de oorspronkelijke bal spelen zoals hij ligt of de hindernis met straf ontwijken volgens Regel 17.1d.
In beide situaties:
 • mag de speler geen enkele slag meer doen met de provisionele bal die nu een verkeerde bal is (zie Regel 6.3c); en
 • alle slagen met de provisionele bal voordat hij werd opgegeven (zowel slagen als strafslagen specifiek opgelopen door het spelen van die bal) tellen niet.
Een speler mag anderen vragen niet naar de oorspronkelijke bal te zoeken wanneer de speler liever met de provisionele bal verder wil spelen, maar er is geen verplichting om hieraan te voldoen. Als de provisionele bal niet de bal in het spel is geworden en een bal wordt gevonden die de oorspronkelijke bal zou kunnen zijn, moet de speler alle redelijke inspanningen leveren om die bal te identificeren. Als de speler dit niet doet kan de Commissie de speler diskwalifi ceren volgens Regel 1.2a als zij besluit dat dit ernstig wangedrag was, in strijd met de geest van het spel.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer