Onderdeel afdrukken
21
Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay
Doel van de Regel: Regel 21 beschrijft vier individuele spelvormen, waaronder drie vormen van strokeplay waarbij de manier van scoren afwijkt van de reguliere vorm van strokeplay: stableford (scoren van punten die per hole worden toegekend), maximum score (de score is per hole gemaximeerd) en par/bogey (het bijhouden van de holescore zoals bij matchplay).
21
Andere vormen van individueel strokeplay en matchplay
21.1

Stableford

21.1a

Overzicht van stableford

Stableford is een vorm van strokeplay waarbij:
 • de holescore van een speler of partij is gebaseerd op punten die worden toegekend door het aantal slagen (slagen en strafslagen) van de speler of partij op een hole te vergelijken met een doelscore die voor die hole is vastgesteld door de Commissie; en
 • de wedstrijd wordt gewonnen door de speler of partij die over alle rondes opgeteld de meeste punten heeft behaald.
De Regels voor strokeplay zoals beschreven in Regels 1-20 zijn van toepassing, maar die worden aangepast volgens deze specifieke Regels. Regel 21.1 is geschreven voor:
 • wedstrijden zonder handicapverrekening, maar kan ook worden toegepast in wedstrijden met handicapverrekening; en
 • individueel spel, maar kan ook worden toegepast in wedstrijden waarin partners samenspelen, aangepast door Regel 22 (Foursomes) of Regel 23 (Four-ball) en in teamwedstrijden, aangepast door Regel 24.
21.1b

Scoren bij stableford

(1) Hoe punten worden toegekend. Per hole worden aan een speler punten toegekend door zijn score te vergelijken met een vastgestelde doelscore voor de hole, die gelijk is aan par tenzij de Commissie een andere doelscore heeft bepaald:
Hole gespeeld inPunten
Meer dan één slag boven de vastgestelde doelscore of geen score0
Eén slag boven de vastgestelde doelscore1
Vastgestelde doelscore2
Eén slag onder de vastgestelde doelscore3
Twee slagen onder de vastgestelde doelscore4
Drie slagen onder de vastgestelde doelscore5
Vier slagen onder de vastgestelde doelscore6
Een speler die om welke reden dan ook niet uitholet krijgt nul punten voor die hole. Om de speelsnelheid te bevorderen worden spelers aangemoedigd om het spelen van een hole te stoppen wanneer zij geen punten meer kunnen behalen. De hole is uitgespeeld wanneer de speler uitholet, hij ervoor kiest niet uit te holen of wanneer zijn holescore nul punten zal zijn. (2) Ingevulde score voor iedere hole. Om te voldoen aan de eisen van Regel 3.3b voor het invullen van de holescores op de scorekaart:
 • Als een hole is uitgespeeld doordat er is uitgeholed:
  • Wanneer de score punten zou opleveren. De behaalde score moet op de scorekaart staan.
  • Wanneer de score geen punten zou opleveren. Op de scorekaart hoeft geen score te staan of moet een score staan die nul punten oplevert.
 • Als een hole is uitgespeeld zonder dat er is uitgeholed. Als de speler niet uitholet volgens de Regels hoeft er geen score op de scorekaart te staan of moet er een score staan die nul punten oplevert.
De Commissie is verantwoordelijk voor het berekenen van het aantal punten dat de speler voor iedere hole krijgt en, in een wedstrijd met handicapverrekening, voor het toepassen van handicapslagen per hole voordat het aantal punten wordt berekend. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5A(5) (het Wedstrijdreglement mag spelers aanmoedigen maar niet verplichten om behaalde stablefordpunten voor iedere hole op de scorekaart te noteren).
21.1c

Straffen bij stableford

Alle straffen die gelden bij strokeplay gelden ook bij stableford, maar wanneer een speler een van de volgende vijf Regels overtreedt is hij niet gediskwalificeerd, maar scoort hij nul punten voor de hole waarop de overtreding plaatsvond:
 • niet uitholen volgens Regel 3.3c;
 • nalaten het afslaan van buiten de afslagplaats bij het beginnen van een hole te herstellen (zie Regel 6.1b(2));
 • nalaten het spelen van een verkeerde bal te herstellen (zie Regel 6.3c);
 • nalaten het spelen van een verkeerde plaats te herstellen wanneer er sprake is van een ernstige overtreding (zie Regel 14.7b); of
 • nalaten een fout te herstellen voor het doen van een slag in de verkeerde volgorde (zie Regel 22.3). 
Als de speler enige andere Regel overtreedt waarop de straf van diskwalificatie staat, is de speler gediskwalificeerd. Na het toepassen van strafslagen kan de stablefordscore van een speler voor een hole niet lager zijn dan nul punten.
21.1d

Uitzondering op Regel 11.2 bij stableford

Regel 11.2 is niet van toepassing in de volgende situatie: Als de bal van de speler nog in beweging is en deze moet worden uitgeholed om nog een punt te behalen voor die hole, en de bal wordt door enig persoon opzettelijk van richting veranderd of gestopt op een moment dat er redelijkerwijs geen kans meer bestaat dat de bal wordt uitgeholed, dan volgt er geen straf voor die persoon en krijgt de speler nul punten voor die hole.
21.1e

Wanneer de ronde eindigt bij stableford

De ronde van een speler eindigt wanneer de speler:
 • op de laatste hole heeft uitgeholed (dit is inclusief het herstellen van een fout, zoals volgens Regel 6.1 of 14.7b); of
 • ervoor kiest niet uit te holen op de laatste hole of de maximum score voor die hole al heeft behaald.
21.2

Maximum score

21.2a

Overzicht van maximum score

Maximum score is een vorm van strokeplay waarbij de Commissie een maximum heeft gesteld aan het aantal slagen per hole voor de speler of de partij, zoals twee keer par, een vast aantal slagen of netto dubbel bogey. De Regels voor strokeplay zoals beschreven in Regels 1-20 zijn van toepassing, maar die worden aangepast volgens deze specifieke Regels. Regel 21.2 is geschreven voor:
 • wedstrijden zonder handicapverrekening, maar kan ook worden toegepast in wedstrijden met handicapverrekening; en
 • individueel spel, maar kan ook worden toegepast in wedstrijden waarin partners samenspelen, aangepast door Regel 22 (Foursomes) of Regel 23 (Four-ball) en in teamwedstrijden, aangepast door Regel 24.
21.2b

Scoren bij maximum score

(1) Score van een speler op een hole. De score van een speler op een hole is gebaseerd op het aantal slagen (slagen en strafslagen), maar de speler krijgt niet meer dan de maximum score, zelfs als zijn daadwerkelijke score hoger is. Een speler die om welke reden dan ook niet uitholet, krijgt de maximum score voor die hole. Om de speelsnelheid te bevorderen worden spelers aangemoedigd om het spelen van een hole te stoppen wanneer de maximum score voor die hole is bereikt. De hole is uitgespeeld wanneer de speler uitholet, hij ervoor kiest niet uit te holen of wanneer de maximum score voor die hole is bereikt. (2) Ingevulde score voor iedere hole. Om te voldoen aan de eisen van Regel 3.3b voor het invullen van de holescores op de scorekaart:
 • Als de hole is uitgespeeld doordat er is uitgeholed:
  • Wanneer de score lager is dan het maximum. De behaalde score moet op de scorekaart staan.
  • Wanneer de score hetzelfde of hoger is dan het maximum. Op de scorekaart hoeft geen score te staan of moet een score staan die gelijk is aan of hoger is dan de maximum score.
 • Als de hole is uitgespeeld zonder dat er is uitgeholed. Als de speler niet uitholet volgens de Regels, hoeft er geen score op de scorekaart te staan of moet er een score staan die gelijk is aan of hoger is dan de maximum score.
De Commissie is verantwoordelijk voor het aanpassen van de score van de speler naar de maximum score als op de scorekaart geen score of een hogere score dan de maximum score is ingevuld. Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de zij verantwoordelijk voor het toepassen van handicapslagen.
21.2c

Straffen bij maximum score

Alle straffen die gelden bij strokeplay zijn ook van toepassing bij maximum score, maar wanneer een speler een van de volgende vijf Regels overtreedt is hij niet gediskwalificeerd, maar krijgt hij de maximum score voor de hole waar de overtreding plaatsvond:
 • niet uitholen volgens Regel 3.3c;
 • nalaten het afslaan van buiten de afslagplaats bij het beginnen van een hole te herstellen (zie Regel 6.1b(2));
 • nalaten het spelen van een verkeerde bal te herstellen (zie Regel 6.3c);
 • nalaten het spelen van een verkeerde plaats te herstellen wanneer er sprake is van een ernstige overtreding (zie Regel 14.7b); of
 • nalaten een fout te herstellen voor het doen van een slag in de verkeerde volgorde (zie Regel 22.3). 
Als de speler enige andere Regel overtreedt waarop de straf van diskwalificatie staat, is de speler gediskwalificeerd. Na het toepassen van strafslagen kan de score van de speler voor een hole niet hoger zijn dan de maximum score zoals bepaald door de Commissie.
21.2d

Uitzondering op Regel 11.2 bij maximum score

Regel 11.2 is niet van toepassing in de volgende situatie: Als de bal van de speler nog in beweging is en deze moet worden uitgeholed om één slag minder dan de maximum score te behalen voor die hole, en de bal wordt door enig persoon opzettelijk van richting veranderd of gestopt op een moment dat er redelijkerwijs geen kans meer bestaat dat de bal wordt uitgeholed, dan volgt er geen straf voor die persoon en krijgt de speler de maximum score voor die hole.
21.2e

Wanneer de ronde eindigt bij maximum score

De ronde van een speler eindigt wanneer de speler:
 • op de laatste hole heeft uitgeholed (dit is inclusief het herstellen van een fout, zoals volgens Regel 6.1 of 14.7b); of
 • ervoor kiest niet uit te holen op de laatste hole of de maximum score voor die hole al heeft behaald.
21.3

Par/bogey

21.3a

Overzicht van par/bogey

Par/bogey is een vorm van strokeplay waarin wordt gescoord zoals bij matchplay en waarbij:
 • een speler of partij de hole wint of verliest door de hole uit te spelen in minder of meer slagen dan de door de Commissie vastgestelde doelscore; en
 • de wedstrijd wordt gewonnen door de speler of partij met het beste resultaat van gewonnen en verloren holes (dus het aantal gewonnen holes optellen en daar het aantal verloren holes van aftrekken).
De Regels voor strokeplay zoals beschreven in Regels 1-20 zijn van toepassing, maar die worden aangepast volgens deze Regels. Regel 21.3 is geschreven voor:
 • wedstrijden zonder handicapverrekening, maar kan ook worden toegepast in wedstrijden met handicapverrekening; en
 • individueel spel, maar kan ook worden toegepast in wedstrijden waarin partners samenspelen, aangepast door Regel 22 (Foursomes) of Regel 23 (Four-ball) en in teamwedstrijden, aangepast door Regel 24.
21.3b

Scoren bij par/bogey

(1) Hoe holes worden gewonnen of verloren. De manier van scoren is zoals bij matchplay, waarbij holes worden gewonnen of verloren door het aantal slagen (slagen en strafslagen) van de speler te vergelijken met een door de Commissie vastgestelde doelscore (meestal par of bogey):
 • Als het aantal slagen van de speler lager is dan de vastgestelde doelscore, dan wint de speler de hole.
 • Als het aantal slagen van de speler gelijk is aan de vastgestelde doelscore, dan wordt de hole gelijkgespeeld (ook wel “gehalved” genoemd).
 • Als het aantal slagen van de speler hoger is dan de vastgestelde doelscore of als er geen score is ingevuld, dan verliest de speler de hole.
Een speler die om welke reden dan ook niet uitholet verliest de hole. Om de speelsnelheid te bevorderen worden spelers aangemoedigd om het spelen van een hole te stoppen als het aantal slagen de doelscore voor die hole overtreft (omdat de hole dan is verloren). De hole is uitgespeeld wanneer de speler uitholet, hij ervoor kiest niet uit te holen of wanneer de score de doelscore voor die hole overtreft. (2) Ingevulde score voor iedere hole. Om te voldoen aan de eisen van Regel 3.3b voor het invullen van de holescores op de scorekaart:
 • Als de hole is uitgespeeld doordat er is uitgeholed:
  • Wanneer de hole wordt gewonnen of gelijkgespeeld. De behaalde score moet op de scorekaart staan.
  • Wanneer de hole wordt verloren. Op de scorekaart moet ofwel geen score staan, ofwel een score waaruit volgt dat de speler de hole heeft verloren.
 • Als de hole is uitgespeeld zonder dat er is uitgeholed. Als de speler niet uitholet volgens de Regels hoeft er geen score op de scorekaart te staan of moet er een score staan waaruit volgt dat de speler de hole heeft verloren.
De Commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen of de speler de hole heeft gewonnen, gelijk gespeeld of verloren en, in een wedstrijd met handicapverrekening, voor het toepassen van handicapslagen per hole voordat het resultaat van die hole wordt vastgesteld. Uitzondering – Geen straf als het resultaat van de hole niet wordt beïnvloed: Als een speler een scorekaart inlevert met daarop een score voor een hole die lager is dan de behaalde score, maar dat geen gevolg heeft voor het resultaat van de hole (gewonnen, gelijk of verloren), volgt er geen straf volgens Regel 3.3b. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 5A(5) (het Wedstrijdreglement kan spelers aanmoedigen maar niet verplichten om het resultaat van iedere hole op de scorekaart te noteren).
21.3c

Straffen bij par/bogey

Alle straffen die gelden bij strokeplay zijn ook van toepassing bij par/bogey, maar wanneer een speler een van volgende vijf Regels overtreedt is hij niet gediskwalificeerd, maar verliest de hole waarop de overtreding plaatsvond:
 • niet uitholen volgens Regel 3.3c;
 • nalaten het afslaan van buiten de afslagplaats bij het beginnen van een hole te herstellen (zie Regel 6.1b(2));
 • nalaten het spelen van een verkeerde bal te herstellen (zie Regel 6.3c);
 • nalaten het spelen van een verkeerde plaats te herstellen wanneer er sprake is van een ernstige overtreding (zie Regel 14.7b); of
 • nalaten een fout te herstellen voor het doen van een slag in de verkeerde volgorde (zie Regel 22.3). 
Als de speler enige andere Regel overtreedt waarop de straf van diskwalificatie staat, is de speler gediskwalificeerd. Na het toepassen van strafslagen kan het resultaat van de speler niet slechter zijn dan het verlies van de hole.
21.3d

Uitzondering op Regel 11.2 bij par/bogey

Regel 11.2 is niet van toepassing in de volgende situatie: Als de bal van de speler nog in beweging is en deze moet worden uitgeholed om de hole gelijk te spelen, en de bal wordt door enig persoon opzettelijk van richting veranderd of gestopt op een moment dat er redelijkerwijs geen kans meer bestaat dat de bal wordt uitgeholed, dan volgt er geen straf voor die persoon en verliest de speler de hole.
21.3e

Wanneer de ronde eindigt bij par/bogey

De ronde van een speler eindigt wanneer de speler:
 • op de laatste hole heeft uitgeholed (inclusief het herstellen van een fout bijvoorbeeld volgens Regel 6.1 of 14.7b); of
 • ervoor kiest niet uit te holen op de laatste hole of de hole al heeft verloren.
21.4

Three-ball matchplay

21.4a

Overzicht van three-ball matchplay

Three-ball matchplay is een vorm van matchplay waarbij:
 • elk van de drie spelers tegelijkertijd een individuele match speelt tegen de andere twee spelers; en
 • elke speler met één bal speelt die in beide matches wordt gebruikt.
De Regels voor matchplay zoals beschreven in Regels 1-20 zijn van toepassing op ieder van de drie afzonderlijke wedstrijden, maar de volgende specifieke Regels gelden in twee situaties waarbij het toepassen van de geldende Regels in de ene match in strijd kan zijn met het toepassen ervan in de andere match.
21.4b

Voor de beurt spelen

Als een speler in een van de matches voor zijn beurt speelt, mag de tegenstander die eerst had moeten spelen de slag laten vervallen volgens Regel 6.4a(2). Als een speler voor zijn beurt speelt in beide matches, mag elk van de beide tegenstanders ervoor kiezen de slag te laten vervallen in zijn match met die speler. Als de slag van een speler alleen in één match vervalt:
 • De speler moet met zijn oorspronkelijke bal de andere match voortzetten.
 • Dit betekent dat de speler de hole moet uitspelen met een aparte bal voor elke match.
21.4c

Bal of balmarker opgenomen of bewogen door één tegenstander

Als een tegenstander één strafslag krijgt voor het opnemen van de bal of balmarker van een speler of door het bewegen van de bal of balmarker volgens Regel 9.5b of 9.7b, dan geldt die straf alleen in de match met die speler. De tegenstander krijgt geen straf in zijn match met de andere speler.
21.5

Andere spelvormen bij golf

Alhoewel alleen bepaalde spelvormen specifiek onder Regels 3, 21, 22 en 23 vallen, wordt golf ook in veel andere vormen gespeeld, zoals scrambles en greensomes. De Regels kunnen worden aangepast voor deze en andere spelvormen. Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 9 (aanbevolen aanpassingen van de Regels voor andere veel gebruikte spelvormen).
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer