Onderdeel afdrukken
7
Bal zoeken: vinden en identificeren van een bal
Doel van de Regel: Regel 7 staat het de speler toe redelijke handelingen te verrichten om na elke slag op een correcte manier naar zijn bal in het spel te zoeken.
 • Maar de speler moet voorzichtig zijn, omdat er straf volgt als hij te ruw te werk gaat en hij de omstandigheden die de volgende slag beïnvloeden verbetert.
 • De speler krijgt geen straf als de bal per ongeluk wordt bewogen in een poging om zijn bal te vinden of te identificeren, maar hij moet de bal dan wel op de oorspronkelijke plek terugplaatsen.
7
Bal zoeken: vinden en identificeren van een bal
7.1

Hoe correct naar de bal te zoeken

7.1a

Een speler mag redelijke handelingen verrichten om zijn bal te vinden en te identificeren

Een speler is na elke slag zelf verantwoordelijk voor het vinden van zijn bal in het spel. De speler mag op een eerlijke manier naar zijn bal zoeken en daarbij redelijke handelingen verrichten om zijn bal te vinden en te identificeren, zoals:
 • zand en water verplaatsen; en
 • gras, struiken, boomtakken en andere levende of vastzittende begroeiing verplaatsen of buigen, en ook afbreken, maar alleen als het afbreken het gevolg is van andere redelijke handelingen om de bal te vinden of te identificeren.
Als dergelijke redelijke handelingen bij het op een eerlijke manier zoeken naar de bal de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren, geldt:
 • Er volgt geen straf volgens Regel 8.1a als de verbeteringen het gevolg zijn van het op een eerlijke manier zoeken.
 • Maar als de verbeteringen het gevolg zijn van handelingen die niet meer redelijk zijn voor het op een eerlijke manier zoeken, dan krijgt de speler de algemene straf voor overtreding van Regel 8.1a.
Bij zijn poging zijn bal te zoeken en te identificeren mag een speler losse natuurlijke voorwerpen verwijderen zoals toegestaan volgens Regel 15.1 en losse obstakels wegnemen zoals toegestaan volgens Regel 15.2.
7.1b

Wat te doen wanneer zand dat de ligging van de bal beïnvloedt wordt verplaatst bij een poging de bal te vinden of te identificeren

 • De speler moet de oorspronkelijke ligging in het zand namaken, maar mag een klein deel van de bal zichtbaar laten als de bal volledig bedekt was met zand.
 • Als de speler de bal speelt zonder de oorspronkelijke ligging van de bal na te maken, krijgt hij de algemene straf.
7.2

Hoe een bal te identificeren

Een stilliggende bal van een speler kan op een van de volgende manieren worden geïdentificeerd:
 • Door de speler of iemand anders die ziet dat de bal tot stilstand komt in omstandigheden waarbij het zeker is dat dit de bal van de speler is.
 • Door het zien van het merkteken van de speler op de bal (zie Regel 6.3a), maar dit geldt niet als een identieke bal met een identiek merkteken ook wordt gevonden in hetzelfde gebied.
 • Door een bal te vinden van hetzelfde merk, model, nummer en conditie als de bal van de speler in een gebied waarin men verwacht dat de bal van de speler ligt, maar dit is niet van toepassing als er een identieke bal in hetzelfde gebied is gevonden en er geen manier is om vast te stellen welke bal van de speler is.
Als een speler zijn provisionele bal niet kan onderscheiden van zijn oorspronkelijke bal, zie Regel 18.3c(2).
7.3

Een bal opnemen voor identificatie

Als een bal van de speler zou kunnen zijn maar niet kan worden geïdentificeerd zoals hij ligt:
 • mag de speler de bal opnemen (of roteren) om deze te identificeren, maar:
 • de plek van de bal moet eerst worden gemarkeerd en de bal mag niet verder worden schoongemaakt dan nodig is om deze te identificeren (behalve op de green) (zie Regel 14.1).
Als de opgenomen bal van de speler of van een andere speler is, moet deze worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2). Als de speler zijn bal opneemt volgens deze Regel terwijl het niet redelijkerwijs noodzakelijk is deze te identificeren (behalve op de green waar de speler zijn bal mag opnemen volgens Regel 13.1b), nalaat de plek van de bal te markeren voordat deze wordt opgenomen of deze schoonmaakt wanneer het niet is toegestaan, krijgt de speler één strafslag. Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 7.3: algemene straf volgens Regel 14.7a.
7.4

Bal per ongeluk bewogen bij een poging om de bal te vinden of te identificeren

Er volgt geen straf als de bal van de speler per ongeluk wordt bewogen door de speler, de tegenstander of iemand anders in een poging deze te vinden of te identificeren. Maar als de speler de bal beweegt voordat hij is begonnen met zoeken, krijgt de speler één strafslag volgens Regel 9.4b In deze Regel vallen onder de term “per ongeluk” ook redelijke handelingen die waarschijnlijk leiden tot het vinden van de bal door hem te bewegen (zoals het vegen met de voeten door het lange gras of het schudden aan een boom).  In deze situaties moet de bal worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) (zie Regel 14.2). Daarbij geldt:
 • Als de bal op, onder of tegen een vast obstakel, integraal deel van de baan, buiten-de-baanmarkering of levende of vastzittende begroeiing ligt, dan moet deze worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek op, onder of tegen zo’n voorwerp (zie Regel 14.2c).
 • Als de bal bedekt was met zand, dan moet de oorspronkelijke ligging worden nagemaakt en moet de bal in die ligging worden teruggeplaatst (zie Regel 14.2d(1)). Maar de speler mag daarbij een klein deel van de bal zichtbaar laten.
Zie ook Regel 15.1a (beperkingen bij het opzettelijk wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen voordat de bal wordt teruggeplaatst). Straf voor overtreding van Regel 7.4: algemene straf.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer