Onderdeel afdrukken
12
Bunkers
Doel van de Regel: Regel 12 is een Regel specifiek voor bunkers. Bunkers zijn speciaal bewerkte gebieden, bedoeld om de vaardigheden van een speler te testen bij het spelen van een bal uit het zand. Om er zeker van te zijn dat de speler de uitdaging aangaat, zijn er enkele beperkingen voor het aanraken van het zand voordat een slag wordt gedaan en voor het ontwijken van een belemmering wanneer een bal in een bunker ligt.
12
Bunkers
12.1

Wanneer een bal in een bunker ligt

Een bal ligt in een bunker, wanneer enig deel ervan:
 • het zand op de grond binnen de grens van de bunker raakt; of
 • binnen de grens van de bunker stilligt:
  • op een plek op de grond waar gewoonlijk zand zou zijn (zoals waar zand is weggeblazen door de wind of weggespoeld door water); of
  • in of op een los natuurlijk voorwerp, los obstakel, abnormale baanomstandigheid of integraal deel van de baan dat zand in de bunker raakt of dat een plek op de grond raakt waar gewoonlijk zand zou zijn.
Als een bal binnen de grens van de bunker op aarde of gras of andere groeiende of vastzittende natuurlijke voorwerpen ligt zonder enig zand te raken, ligt de bal niet in de bunker. Als een bal deels in de bunker en deels in een ander gebied van de baan ligt, zie Regel 2.2c.
12.2

Spelen van een bal in een bunker

Deze Regel is van toepassing tijdens een ronde en wanneer het spel is gestaakt volgens Regel 5.7a.
12.2a

Verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels

Voordat een speler een bal in een bunker speelt, mag hij losse natuurlijke voorwerpen verwijderen volgens Regel 15.1 en losse obstakels verwijderen volgens Regel 15.2. Dit omvat ook het op een redelijke manier aanraken of verplaatsen van zand in de bunker terwijl hij die handeling verricht.
12.2b

Beperkingen voor het aanraken van zand in een bunker

(1) Wanneer het aanraken van zand wordt bestraft. Voordat hij een slag doet naar een bal in een bunker mag een speler niet:
 • opzettelijk het zand in de bunker aanraken met een hand, club of hark of enig ander voorwerp om de conditie van het zand te testen om informatie te verkrijgen voor de volgende slag; of
 • met een club het zand in de bunker aanraken:
  • in het gebied direct voor of direct achter de bal (behalve zoals toegestaan bij het op een correcte manier zoeken naar de bal volgens Regel 7.1a of bij het verwijderen van een los natuurlijk voorwerp of een los obstakel volgens Regel 12.2a);
  • bij het maken van een oefenswing; of
  • bij het maken van de backswing voor een slag.
Zie Regel 25.2f (aanpassing van Regel 12.2b(1) voor spelers die blind zijn): Regel 25.4l (toepassing van Regel 12.2b(1) voor spelers die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken). (2) Wanneer het aanraken van zand is toegestaan. Behalve in de gevallen genoemd onder (1) verbiedt deze Regel het de speler niet om zand in de bunker op enige andere manier aan te raken, zoals:
 • met de voeten ingraven om een stand in te nemen voor een oefenswing of de slag;
 • de bunker aanharken uit zorg voor de baan;
 • clubs, uitrusting of andere voorwerpen in de bunker plaatsen (zowel door deze te gooien als door ze neer te leggen);
 • meten, markeren, opnemen, terugplaatsen of andere handelingen verrichten die volgens de Regels zijn toegestaan;
 • op een club leunen om te rusten, in balans te blijven of om een val te voorkomen; of
 • in het zand slaan uit frustratie of boosheid.
Maar de speler krijgt de algemene straf als zijn handelingen waarbij het zand wordt aangeraakt een verbetering opleveren voor de omstandigheden die de slag beïnvloeden in overtreding van Regel 8.1a. (Zie ook Regel 8.2 en 8.3 voor beperkingen voor het verbeteren of verslechteren van andere fysieke omstandigheden die het spel beïnvloeden.) (3) Geen beperkingen nadat een bal uit de bunker is gespeeld. Nadat een bal uit een bunker is gespeeld en buiten de bunker ligt of wanneer de speler van plan is een ontwijkprocedure buiten de bunker toe te passen of dat al heeft gedaan, mag de speler:
 • zand in de bunker aanraken, zonder straf volgens Regel 12.2b(1); en
 • zand in de bunker aanharken uit zorg voor de baan, zonder straf volgens Regel 8.1a.
Dit geldt zelfs als de bal buiten de bunker tot stilstand komt en:
 • de speler volgens de Regels verplicht is of mag handelen volgens de procedure van slag en afstand door een bal te droppen in de bunker; of
 • het zand in de bunker zich op de speellijn bevindt voor de volgende slag van buiten de bunker.
Maar als de bal die is gespeeld vanuit de bunker terugkomt in de bunker, de speler een ontwijkprocedure toepast door een bal in de bunker te droppen of de speler besluit de bunker niet te ontwijken, zijn de beperkingen van Regel 12.2b(1) en 8.1a opnieuw van toepassing op die bal in het spel in de bunker. Straf voor overtreding van Regel 12.2: algemene straf.
12.3

Specifieke ontwijkprocedures voor een bal in een bunker

Wanneer een bal in een bunker ligt, kunnen specifieke Regels voor ontwijken van toepassing zijn in de volgende situaties:
 • belemmering door een abnormale baanomstandigheid (Regel 16.1c);
 • belemmering door een situatie met gevaarlijke dieren (Regel 16.2); en
 • onspeelbare bal (Regel 19.3).
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer