Onderdeel afdrukken
24
Teamwedstrijden
Doel van de Regel: Regel 24 beschrijft teamwedstrijden (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij meerdere spelers of partijen spelen als een team en de resultaten van hun rondes of matches worden gecombineerd tot een totaalscore van het team.
24
Teamwedstrijden
24.1

Overzicht van teamwedstrijden

  • Een “team” is een groep van spelers die als individuen of als partijen tegen andere teams spelen.
  • Hun deelname aan de teamwedstrijd kan ook onderdeel zijn van een andere wedstrijd (bijvoorbeeld individueel strokeplay) die tegelijkertijd plaatsvindt.
Regels 1-23 zijn van toepassing op een teamwedstrijd, maar die worden aangepast volgens deze specifieke Regels.
24.2

Reglement voor teamwedstrijden

De Commissie bepaalt de spelvorm, hoe de totale teamscore wordt berekend en andere wedstrijdvoorwaarden, zoals:
  • Bij matchplay: het aantal punten dat wordt toegekend aan een gewonnen of een gelijkgespeelde match.
  • Bij strokeplay: het aantal scores dat bijdraagt aan de totaalscore van elk team.
  • Of de wedstrijd in een gelijkspel mag eindigen en zo niet, hoe de wedstrijd bij een gelijkspel wordt beslist.
24.3

Teamcaptain

Elk team mag een captain benoemen om het team te leiden en beslissingen voor het team te nemen, zoals welke teamleden in welke rondes of matches spelen, in welke volgorde ze spelen en wie als partners samenspelen. De teamcaptain mag als speler deelnemen aan de wedstrijd.
24.4

Advies toegestaan in een teamwedstrijd

24.4a

Persoon die advies aan het team mag geven (adviseur)

De Commissie kan een Plaatselijke Regel instellen die het elk team toestaat een persoon (adviseur) aan te stellen die advies en andere hulp zoals toegestaan volgens Regel 10.2 mag geven aan spelers van het team tijdens een ronde en aan wie advies mag worden gevraagd:
  • De adviseur mag de teamcaptain zijn, een teamcoach of een andere persoon (ook een teamlid dat speelt in de wedstrijd).
  • De adviseur moet bekend worden gemaakt bij de Commissie voordat deze advies geeft.
  • De Commissie kan toestaan dat de adviseur van het team wordt gewisseld tijdens een ronde of tijdens de wedstrijd.
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 8; Model Plaatselijke Regel H-2 (de Commissie kan een Plaatselijke Regel instellen die het elk team toestaat twee adviseurs aan te stellen).
24.4b

Beperkingen voor de adviseur tijdens het spel

Als de adviseur van een team ook een speler van dat team is, dan mag hij die rol niet uitoefenen terwijl hij een ronde van de wedstrijd speelt. Wanneer de adviseur zelf een ronde speelt, gelden voor hem dezelfde beperkingen voor advies en andere hulp in Regel 10.2a als voor elke andere speler van het team.
24.4c

Geen advies tussen teamleden, behalve tussen partners

Behalve wanneer ze als partners samenspelen als een partij:
  • Een speler mag geen adviesvragen van of advies geven aan andere teamleden die op de baan spelen.
  • Dit geldt zowel wanneer het teamlid in dezelfde groep speelt als de speler als wanneer de speler in een andere groep op de baan speelt.
Zie Commissie Procedures, Hoofdstuk 8; Model Plaatselijke Regel H-5 (bij een strokeplay-teamwedstrijd, waarbij de score van de speler voor de ronde alleen telt als onderdeel van de score van het team, kan de Commissie een Plaatselijke Regel instellen die het toestaat dat teamleden die in dezelfde groep spelen advies aan elkaar geven, ook al zijn ze geen partners). Straf voor overtreding van Regel 24.4: algemene straf volgens Regel 10.2a.
MEER
Regel 1Het spel, gedragsnormen en de Regels
Doel van de Regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer