Skriv ut del
12
Bunkere
Formål: Regel 12 er en spesifikk regel for bunkere, som er spesielt bearbeidede områder beregnet til å teste spillerens evne til å spille en ball fra sanden. For å sikre at spilleren møter denne utfordringen, er det noen begrensninger i å berøre sanden før slaget er slått og hvor fritak kan tas for en ball i en bunker.
12
Bunkere
12.1

Når ball er i bunker

En ball er i en bunker når noen del av ballen:
 • Berører sand på grunnen innenfor grensen til bunkeren, eller
 • Er innenfor grensen til bunkeren og i ro:
  • På grunnen hvor det normalt vil være sand (slik som når sand har blåst bort eller er vasket bort av vind eller vann), eller
  • I eller på en løs naturgjenstand, flyttbar hindring, unormalt baneforhold, eller integrert gjenstand som berører sand i bunkeren eller er på grunnen hvor det normalt ville vært sand.
Hvis en ball ligger på jord eller gress eller annen voksende eller rotfestet naturgjenstand innenfor bunkergrensen uten at den berører noe sand, er ballen ikke i bunkeren. Hvis del av ballen er både i en bunker og i et annet område på banen, se regel 2.2c.
12.2

Spille ball i bunker

Denne regelen gjelder både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a.
12.2a

Fjerning av løse naturgjenstander og flyttbare hindringer

Før en ball spilles i en bunker, kan en spiller fjerne løse naturgjenstander etter regel 15.1 og flyttbare hindringer etter regel 15.2. Dette omfatter all rimelig berøring eller flytting av sanden i bunkeren som skjer mens dette gjøres.
12.2b

Begrensninger ved berøring av sand i bunker

(1) Når berøring av sand medfører straff. Før et slag slås på en ball i en bunker, må en spiller ikke:
 • Bevisst berøre sand i bunkeren med en hånd, kølle, rake eller annen gjenstand for å teste forholdene i sanden for å få informasjon for det neste slaget, eller
 • Berøre sand i bunkeren med en kølle:
  • I området rett foran eller rett bak ballen (unntatt når tillatt etter regel 7.1a for på en rimelig måte å lete etter en ball eller etter regel 12.2a, ved å fjerne en løs naturgjenstand eller flyttbar hindring).
  • Ved å ta en prøvesving, eller
  • I baksvingen for et slag.
Se regel 25.2f (modifisering av regel 12.2b(1) for spillere som er blinde); Regel 25.4l (bruk av regel 12.2b(1) for spillere som bruker forflytningshjelpemiddel). (2) Når berøring av sand ikke medfører straff. Unntatt som dekket av (1), forbyr ikke denne regelen spilleren fra å berøre sand i bunkeren på noen annen måte, inkludert:
 • Plassere føttene stødig for å innta en slagstilling til en prøvesving eller slaget.
 • Jevne ut/rake bunkeren for å vise omsorg for banen.
 • Plassere køller, utstyr eller andre gjenstander i bunkeren (enten ved å kaste eller sette dem ned).
 • Måle, markere, løfte, plassere tilbake eller utføre andre handlinger etter en regel.
 • Lene seg på en kølle for å hvile, holde balansen eller forhindre et fall, eller
 • Slå ned i sanden i frustrasjon eller sinne.
Men spilleren får den generelle straffen hvis hans eller hennes handlinger i forbindelse med berøring av sanden forbedrer forholdene som påvirker slaget ved brudd på regel 8.1a. (Se også reglene 8.2 og 8.3 for begrensninger i forbedring eller forverring av andre fysiske forhold for å påvirke spillet.) (3) Ingen begrensninger etter at ball er spilt ut av bunker. Etter at en ball er spilt fra en bunker og er utenfor bunkeren, eller en spiller har tatt eller vil ta fritak utenfor bunkeren, kan spilleren:
 • Berøre sand i bunkeren uten straff etter regel 12.2b(1), og
 • Jevne ut/rake sand i bunkeren for å vise omsorg for banen uten straff etter regel 8.1a.
Dette er riktig selv om ballen kommer til ro utenfor bunkeren og:
 • Spilleren er forpliktet til eller har anledning til etter reglene å ta fritak for slag-og-lengde ved å droppe en ball i bunkeren, eller
 • Sanden i bunkeren er i spillerens spillelinje for det neste slaget fra utenfor bunkeren.
Men hvis ballen spilt fra bunkeren kommer tilbake inn i bunkeren, spilleren tar fritak ved å droppe en ball i bunkeren, eller spilleren bestemmer seg for ikke å ta fritak utenfor bunkeren, vil begrensningene i regel 12.2b(1) og 8.1a igjen gjelde for den ballen i spill i bunkeren. Straff for brudd på regel 12.2.: Generell straff.
12.3

Spesifikke regler for fritak for ball i bunker

Når en ball er i en bunker, kan spesifikke fritaksregler gjelde i følgende situasjoner:
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer