Skriv ut del
17
Straffeområder
Formål: Regel 17 er en spesifikk regel for straffeområder, som er områder med vann eller andre områder definert av Komiteen, hvor en ball ofte er mistet eller er umulig å spille. Med ett straffeslag kan spillere bruke spesifikke fritaksmuligheter for å spille en ball utenfor straffeområdet.
17
Straffeområder
17.1

Muligheter for ball i straffeområde

Straffeområder er definert som enten røde eller gule. Dette påvirker spillerens fritaksmuligheter (se regel 17.1d). En spiller kan stå i et straffeområde for å spille en ball som ligger utenfor straffeområdet, også etter å ha tatt fritak fra straffeområdet.
17.1a

Når ball er i straffeområde

En ball er i et straffeområde når noen del av ballen:
 • Ligger på eller berører grunnen eller noe annet (slik som enhver naturlig eller kunstig gjenstand) innenfor grensen til straffeområdet, eller
 • Ligger ovenfor grensen eller noen annen del av straffeområdet,
Hvis en del av ballen er både i et straffeområde og i et annet område på banen, se regel 2.2c.
17.1b

Spiller kan spille ball som den ligger i et straffeområde eller kan ta fritak med straff

Spilleren kan enten:
 • Spille ballen som den ligger uten straff, etter de samme reglene som gjelder for en ball i det generelle området (som betyr at det ikke er noen spesifikke regelbegrensninger for hvordan en ball kan bli spilt fra et straffeområde), eller
 • Spille en ball fra utenfor straffeområdet ved å ta fritak med straff etter regel 17.1d eller 17.2.
Unntak - Fritak må tas ved påvirkning fra et spilleforbudområde i et straffeområde (se regel 17.1e).
17.1c

Fritak for ball som ikke er funnet, men som er i et straffeområde

Hvis en spillers ball ikke har blitt funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i et straffeområde:
 • Spilleren kan ta fritak med straff etter regel 17.1d eller 17.2.
 • Når spilleren setter en annen ball i spill for å ta fritak på denne måten:
  • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill, og må ikke spilles.
  • Dette er riktig selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).
Men hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i et straffeområde og ballen dermed er mistet, må spilleren ta slag-og-lengde fritak etter regel 18.2.
17.1d

Fritak for ball i et straffeområde

Hvis en spillers ball er i et straffeområde, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i et straffeområde selv om den ikke er funnet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hver med ett straffeslag: (1) Slag-og-lengde fritak. Spilleren kan spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6). (2) Fritak i flagglinjen. Spilleren kan droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball (se regel 14.3) utenfor straffeområdet ved å bruke det anslåtte punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til straffeområdet mellom hullet og punktet hvor ballen droppes (uten begrensning på hvor langt bakover ballen kan droppes). Punktet på flagglinjen hvor ballen først berørte grunnen når droppet, lager et fritaksområde som er én køllelengde i hver retning fra det punktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn det anslåtte punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til straffeområdet, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen, unntatt det samme straffeområdet, men
  • Må være i det samme område på banen som ballen først berørte når droppet.

(3) Sideveis fritak (bare for rødt straffeområde). Når ballen sist krysset grensen til et rødt straffeområde, kan spilleren droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette sideveis fritaksområdet (se regel 14.3):
 • Referansepunkt: Det anslåtte punktet der den opprinnelige ballen sist krysset grensen til det røde straffeområdet.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: To køllelengder, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Kan være i hvilket som helst område på banen, unntatt det samme straffeområdet, men
  • Hvis flere enn ett område på banen er plassert innenfor to køllelengder fra referansepunktet, må ballen komme til ro i fritaksområdet i det samme området på banen som ballen først berørte når droppet i fritaksområdet.
Se regel 25.4m (for spillere som bruker et forflytningshjelpemiddel på hjul. Regel 17.1d(3) er modifisert til å utvide fritaksområdet for sideveis fritak til fire køllelengder). Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel B-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som tillater sideveis fritak på den motsatte siden av et rødt straffeområde med samme avstand fra hullet).
17.1e

Fritak må tas ved påvirkning fra et spilleforbudområde i et straffeområde

I hver av disse situasjonene, må spilleren ikke spille ballen som den ligger: (1) Når ball er i et spilleforbudområde i et straffeområde. Spilleren må ta fritak med straff etter regel 17.1d eller 17.2. Hvis spilleren har påvirkning fra et spilleforbudområde etter å ha tatt fritak etter denne regelen, må ballen ikke spilles som den ligger. I stedet må spilleren ta et nytt fritak etter regel 16.1f(2) (2) Når et spilleforbudområde på banen påvirker slagstilling eller sving mot ball i et straffeområde. Hvis en spillers ball er i et straffeområde og er utenfor et spilleforbudområde, men et spilleforbudområde (enten i et unormalt baneforhold eller i et straffeområde) påvirker deres område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten:
 • Ta fritak med straff utenfor straffeområdet etter regel 17.1d eller 17.2, eller
 • Ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (hvis det finnes) i straffeområdet (se regel 14.3):
  • Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak fra spilleforbudområdet.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunktet: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme straffeområdet som der ballen ligger, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
(3) Ikke fritak når det er klart urimelig. Det er ikke fritak uten straff for påvirkning fra spilleforbudområdet etter (2):
 • Når det er klart urimelig å spille ballen som den ligger på grunn av noe spilleren ikke tillates å ta fritak fra uten straff (slik som når det er umulig for en spiller å slå et slag fordi ballen ligger i en busk), eller
 • Når påvirkning bare er til stede fordi spilleren velger en kølle, en type slagstilling eller en sving eller en spilleretning som klart er urimelig under disse forholdene.
For hva som gjøres når det er påvirkning fra et spilleforbudområde for en ball hvor som helst, unntatt i et straffeområde, se regel 16.1f. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 17.1: Generell straff etter regel 14.7a.
17.2

Muligheter etter spill av ball fra et straffeområde

17.2a

Når ball spilt fra et straffeområde kommer til ro i det samme eller i et annet straffeområde

Hvis en ball spilt fra et straffeområde kommer til ro i det samme straffeområdet eller i et annet straffeområde, kan spilleren spille ballen som den ligger (se regel 17.1b). Eller, med ett straffeslag, kan spilleren ta fritak etter alle disse muligheter: (1) Normal fritaksmulighet. Spilleren kan ta slag-og-lengde fritak etter regel 17.1d(1), fritak i flagglinjen etter regel 17.1d(2) eller, for et rødt straffeområde, sideveis fritak etter regel 17.1d(3). Etter regel 17.1d(2) eller (3), det anslåtte punktet som brukes for å bestemme fritaksområdet er der ballen sist krysset grensen til straffeområdet hvor ballen nå ligger. Hvis spilleren tar slag-og-lengde fritak ved å droppe en ball i straffeområdet (se regel 14.6) og så bestemmer seg for ikke å spille den droppede ballen fra der den kommer til ro:
 • Spilleren kan ta ytterligere fritak utenfor straffeområdet etter regel 17.1d(2) eller (3) (for et rødt straffeområde) eller etter regel 17.2a(2).
 • Hvis spilleren gjør det, får de ett ekstra straffeslag, totalt to straffeslag: Ett slag for å ta slag-og-lengde fritak, og ett slag for å ta fritak utenfor straffeområdet.
(2) Ekstra fritaksmulighet: Spille fra der siste slag ble slått utenfor et straffeområde. I stedet for å bruke en av de vanlige fritaksmulighetene etter (1), kan spilleren velge å spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der de slo det siste slaget utenfor et straffeområde (se regel 14.6).
17.2b

Når ball spilt fra et straffeområde er mistet, er utenfor banen eller er uspillbar utenfor et straffeområde

Etter å ha spilt en ball fra et straffeområde, kan en spiller noen ganger bli pålagt eller kan velge å ta slag-og-lengde fritak fordi den opprinnelige ballen enten er:
 • Utenfor banen eller mistet utenfor straffeområdet (se regel 18.2), eller
 • Uspillbar utenfor straffeområdet (se regel 19.2a).
Hvis spilleren tar slag-og-lengde fritak ved å droppe en ball i straffeområdet (se regel 14.6) og så bestemmer seg for ikke å spille den droppede ballen fra der den kommer til ro:
 • Spilleren kan ta ytterlige fritak utenfor straffeområdet etter regel 17.1d(2) eller (3) (for et rødt straffeområde) eller etter regel 17.2a(2).
 • Hvis spilleren gjør det, får de ett ekstra straffeslag, totalt to straffeslag: Ett slag for å ta slag-og-lengde fritak, og ett slag for å ta fritak utenfor straffeområdet.
Spilleren kan direkte ta et slikt fritak utenfor straffeområdet, uten først å droppe en ball i straffeområdet, men får fortsatt totalt to straffeslag. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 17.2: Generell straff etter regel 14.7a.
17.3

Ikke fritak etter andre regler for en ball i et straffeområde

Når en spillers ball er i et straffeområde, er det ikke fritak for: Spillerens eneste fritaksmulighet er å ta fritak med straff etter regel 17. Men når en farlig situasjon med dyr påvirker spill av en ball i et straffeområde, kan spilleren enten ta fritak uten straff i straffeområdet eller ta fritak med straff utenfor straffeområdet (se regel 16.2b(2)).
UTFORSK MER
Regel 1Spillet, spillerens oppførsel og reglene
Formål: Regel 1 introduserer følgende sentrale prinsipper av spillet for spilleren: Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger. ...
Les mer