Tillbaka

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Regler för golfspel
Innehållet i Regler för golfspel är avsett för dem som administrerar spelet och som måste besvara olika frågor som kan uppstå i samband med golftävlingar. Om du är en spelare, rekommenderas det att du först kollar i "Spelarens regelsökare".
1
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren: Spela banan som den är och spela bollen som den ligger. Spela i enli...
Läs mer
2
Syfte med regeln: Regel 2 presenterar det grundläggande som varje spelare bör veta om banan: Det finns fem definierade områden på banan, och det ...
Läs mer
3
Syfte med regeln: Regel 3 omfattar de tre centrala delarna i alla golftävlingar: Spela antingen matchspel eller slagspel, spela antingen som ensk...
Läs mer
4
Syfte med regeln: Regel 4 gäller för den utrustning som spelarna får använda under en rond. Baserat på principen att golf är ett utmanande spel där fr...
Läs mer
5
Syfte med regeln: Regel 5 gäller för hur en rond spelas – t ex var och när en spelare får öva på banan före eller under en rond, när en rond påbörjas ...
Läs mer
6
Syfte med regeln: Regel 6 täcker hur ett hål ska spelas – t ex de speciella reglerna för att slå ut från tee för att starta ett hål, kravet att använd...
Läs mer
7
Syfte med regeln: Regel 7 tillåter spelaren att vidta rimliga åtgärder för att på ett ärligt sätt leta efter sin boll efter varje slag. Men spelare...
Läs mer
8
Syfte med regeln: Regel 8 omfattar en grundläggande princip för spelet: ”spela banan som den är.” När en spelares boll har stannat, får spelaren norma...
Läs mer
9
Syfte med regeln: Regel 9 omfattar en viktig princip av spelet: “spela bollen som den ligger”. Om spelarens boll stannar och därefter rubbas av nat...
Läs mer
10
Syfte med regeln: Regel 10 omfattar hur man förbereder sig för och genomför ett slag, inklusive råd och annan hjälp som spelaren kan få av andra (inkl...
Läs mer
11
Syfte med regeln: Regel 11 omfattar vad man ska göra när en spelares boll i rörelse träffar en person, djur, utrustning eller något annat på banan. Nä...
Läs mer
12
Syfte med regeln: Regel 12 är en speciell regel för bunkrar, som är särskilt iordningställda ytor avsedda för att pröva spelarens förmåga att spela en...
Läs mer
13
Syfte med regeln: Regel 13 är en särskild regel för greener. Greener är särskilt iordningställda för att spela en boll längs med marken, och det finns...
Läs mer
14
Syfte med regeln: Regel 14 omfattar när och hur spelaren får markera läget för en boll i vila, lyfta och rengöra bollen och åter sätta en boll i spel ...
Läs mer
15
Syfte med regeln: Regel 15 täcker när och hur spelaren får ta lättnad utan plikt från lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål. Dessa fl...
Läs mer
16
Syfte med regeln: Regel 16 täcker när och hur spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t ex när det blir störan...
Läs mer
17
Syfte med regeln: Regel 17 är en särskild regel för pliktområden, som utgörs av vattensamlingar eller andra områden definierade av tävlingsledningen, ...
Läs mer
18
Syfte med regeln: Regel 18 täcker att ta lättnad med plikt enligt slag och distans. När en boll är förlorad utanför ett pliktområde eller stannar out ...
Läs mer
19
Syfte med regeln: Regel 19 täcker spelarens olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll. Detta gör det möjligt för spelaren att välja vilket alterna...
Läs mer
20
Syfte med regeln: Regel 20 täcker vad spelare bör göra när de har frågor om reglerna under en rond, inklusive de förfaringssätt (som skiljer sig i mat...
Läs mer
21
Syfte med regeln: Regel 21 omfattar fyra andra former av individuellt spel, inklusive tre former av slagspel där resultathanteringen skiljer sig från ...
Läs mer
22
Syfte med regeln: Regel 22 omfattar foursome (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där två partners tävlar tillsammans som en sida genom att...
Läs mer
23
Syfte med regeln: Regel 23 omfattar fyrboll (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där partners tävlar som en sida där var och en spelar vars...
Läs mer
24
Syfte med regeln: Regel 24 omfattar lagtävlingar (spelade antingen som matchspel eller slagspel), där flera spelare eller sidor tävlar som ett lag med...
Läs mer
25
Syfte med regeln: Regel 25 tillhandahåller modifieringar av vissa golfregler för att tillåta spelare med specifika funktionsnedsättningar att spela på...
Läs mer